ปภ.กำแพงเพชร จัดประชุม อปพร.สัญจร ประจำปี 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 13, 2008 11:03

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการอปพร.สร้างความเข้มแข็ง ในระบบเครือข่าย สมาชิก อปพร. และเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วทันเหตุการณ์

นายวิญญู ภักดีอักษร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและทักษะในการบริหารจัดการกิจการ อปพร. ให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ อปพร. ให้มีเครือข่ายสมาชิก อปพร. ที่มีความเข้มแข็งทั้งในระดับ สมาชิก อปพร.เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถประสานงานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของศูนย์อปพร. ซึ่งศูนย์ อปพร.จังหวัด จะพิจารณาเลือกผลงานที่เด่นชัด เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อจัดนำเสนอในการประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ในโอกาสต่อไป และนอกจากนี้มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ อปพร. จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของมูลนิธิ อปพร. จ.กำแพงเพชร ต่อการพัฒนาศูนย์ อปพร.ทุกแห่ง พร้อมทั้งการจัดทำสวัสดิการของมูลนิธิ อปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับสิทธิตามระเบียบมูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ อปพร. จำนวน 11 อำเภอ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อำเภอ และเทศบาลเมือง กำแพงเพชร และสมาชิก อปพร.ชุดเผชิญเหตุ รวม 260 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ทำให้มีมูลนิธิ อปพร.ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายสมาชิก อปพร.ที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกแนวทางหนึ่งด้วย


Latest Press Release

รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ...

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านพ่อค้าทยอยนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดด้วย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับลดลง จากหาบละ 576 บาท เป็นหาบละ 549 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562...

วิสซ์ดอมโซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี เดินหน้าสนับสนุนนาย ณภัทร แบรนด์แอมคนล่าสุด เปิดนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

หลังจากวิซส์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) เปิดตัว วิสซ์ดอมแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ (Whizdom Brand Ambassador) นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ล่าสุดวิสซ์ดอมได้ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการภาพถ่ายของแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนดัง...

มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง...

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติหลากเมนู ที่ฟาโวล่าบรันช์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับมื้อสายวันอาทิตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ที่ฟาโวล่าบรันช์ ลิ้มลองอาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดอาหารทะเล อาทิ ล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปูม้า อีกทั้งอาหารอิตาเลียนรสชาติต้นตำรับ...

Related Topics