ปภ.กำแพงเพชร จัดประชุม อปพร.สัญจร ประจำปี 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 13, 2008 11:03

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการอปพร.สร้างความเข้มแข็ง ในระบบเครือข่าย สมาชิก อปพร. และเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วทันเหตุการณ์

นายวิญญู ภักดีอักษร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพและทักษะในการบริหารจัดการกิจการ อปพร. ให้มีความเข้มแข็งและประสิทธิภาพมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชุมประชาคม อปพร.สัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจการ อปพร. ให้มีเครือข่ายสมาชิก อปพร. ที่มีความเข้มแข็งทั้งในระดับ สมาชิก อปพร.เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถประสานงานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของศูนย์อปพร. ซึ่งศูนย์ อปพร.จังหวัด จะพิจารณาเลือกผลงานที่เด่นชัด เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อจัดนำเสนอในการประชุมประชาคม อปพร.ระดับเขต ในโอกาสต่อไป และนอกจากนี้มูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ อปพร. จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของมูลนิธิ อปพร. จ.กำแพงเพชร ต่อการพัฒนาศูนย์ อปพร.ทุกแห่ง พร้อมทั้งการจัดทำสวัสดิการของมูลนิธิ อปพร. เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับสิทธิตามระเบียบมูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการมูลนิธิ อปพร. จำนวน 11 อำเภอ คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อำเภอ และเทศบาลเมือง กำแพงเพชร และสมาชิก อปพร.ชุดเผชิญเหตุ รวม 260 คน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ทำให้มีมูลนิธิ อปพร.ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายสมาชิก อปพร.ที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกแนวทางหนึ่งด้วย


Latest Press Release

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ห่วงใยประชาชน แจกหน้ากากอนามัย N95 ดีเดย์ 27 มกราคม พร้อมมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดถนนหน้าห้างฯ ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบ ต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด...

ภาพข่าว: โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา ในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งทางโรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา ได้นำการเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมแจกขนม และไอศกรีม...

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดบ้านติวฟรี!! ชวนน้องนักเรียนชั้น ม.6 ตะลุยข้อสอบพิชิตภาษาจีน PAT 7.4

โค้งสุดท้าย PAT 7.4 ที่ DPU คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดบ้านติวฟรี!! ชวนน้องนักเรียนชั้น ม.6 ตะลุยข้อสอบพิชิตภาษาจีน PAT 7.4 แนะนำเก็บคะแนนจากข้อสอบในเวลาที่จำกัด เผยเทคนิคการตีโจทย์ และตัดตัวเลือก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนแกรมม่า...

ททบ.5 ครบรอบ 62 ปี ยังคงเป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคง ผลิตและนำเสนอข่าวสาร สาระ ถูกต้อง เป็นกลาง เชื่อถือได้

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) เป็นประธานในงาน วันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ครบรอบ 62 ปี โดยมี พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กอญ.ททบ.) ให้การต้อนรับ...

ภาพข่าว: สนพ. สระบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด

สนพ.สระบุรี ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ในปี 2562 และทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2563 โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี...

Related Topics