สภากทม. เห็นชอบให้กทม. เดินหน้าพัฒนาที่ดินเอกชนเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 26, 2009 17:35
กรุงเทพฯ--26 ต.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

สภากทม. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯแก้ไข ข้อบัญญัติ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 จี้กทม. เดินหน้าพัฒนาที่ดินไร้ประโยชน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง พร้อมลุยแก้ไขระบบระบายน้ำหมู่บ้านจัดสรรสาเหตุน้ำท่วมขัง หวังพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่3) ประจำปี พุทธศักราช 2552 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.

ในที่ประชุมนายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง และคณะ ได้เสนอญัตติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่…) พ.ศ. …. เนื่องจากข้อบัญญัตินี้ได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การพัฒนาพื้นที่เพื่อการนันทนาการ รวมทั้งไม่สามารถเข้าไปพัฒนาทรัพย์สินส่วนกลางตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายอาคารชุด ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ทอดทิ้งเกิน 10 ปีได้ จึงเห็นสมควรแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมและสามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือบุคคลทำให้ไม่สามารถเข้าไปพัฒนาได้ ทั้งด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การพัฒนาพื้นที่เพื่อการนันทนาการ รวมทั้งไม่สามารถเข้าไปพัฒนาทรัพย์สินส่วนกลางตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายอาคารชุด จึงเห็นสมควรแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ด้านนายวิรัช คงคาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะได้รับประโยชน์จากการเข้าไปพัฒนาที่ดินว่างเปล่า รกร้างและขาดการดูแลจากเจ้าของที่ดินให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านจัดสรรบางโครงการมีปัญหาน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้หากเกิดฝนตก เห็นควรเข้าไปดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงการปรับปรุงแก้ไขในข้อญัตติและมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 8 คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 9 คน โดยไม่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา


Latest Press Release

ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการเซมเดย์โพสต์ หนุนผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ส่งสินค้าถึงผู้รับภายในหนึ่งวัน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดบริการเซมเดย์โพสต์ (Same Day Post) จัดส่งสิ่งของด่วนสำหรับลูกค้า e-Commerce ส่งเช้า-นำจ่ายบ่าย ถึงได้ในวันเดียว ล่าสุดพร้อมให้บริการกับบริษัท โอ้โห บายปูนิ่ม เป็นรายแรก พร้อมจัดพื้นที่ศูนย์ไปรษณีย์ 5...

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี 11 ปี สทศ.

ดร.คมศร วงศ์รักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร สมศ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ 11 ปี ในการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ...

โรคที่เกิดจาก 4 สัมผัสของเหล่ามนุษย์ออฟฟิศ

โดยปกติมนุษย์เราทำงานวันละ 8 -10 ชั่วโมง หรือใช้เวลาไปกับการทำงานประมาณ 2,000 ชั่วโมง ใน 1 ปี นั่นหมายความว่าคนเราใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับการทำงาน ซึ่งพฤติกรรมในการทำงานนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ...

กสอ. โชว์ศักยภาพ 17 กลุ่มคลัสเตอร์ไทย พร้อมแนะกลยุทธ์ผลิตสินค้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค์รองรับตลาด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรียนเชิญร่วมแถลงข่าวเปิด ความสำเร็จตัวเลขการขยายตัว 17 กลุ่มคลัสเตอร์ ปี 2558 สู่หลัก 2 พันล้านบาท และชมผลงาน 17 กลุ่มคลัสเตอร์ต้นแบบ เครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด อาทิ คลัสเตอร์ข้าว กับนวัตกรรมปลูกข้าวเพียง 70 วัน และ...

CMMU ชี้คอนเซปต์ Entrepreneurial University กับ 7 กลไกยกระดับชาติอย่างยั่งยืน พร้อมเผยต้นแบบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยระดับโลก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดมิติใหม่มหาวิทยาลัยไทยกับแนวคิด "มหาวิทยาลัยนักคิดแบบผู้ประกอบการ" (Entrepreneurial University) พลิกบทบาทมหาวิทยาลัยไม่ให้เป็นเพียงแค่ ตลาดความรู้...

Related Topics