HTECH ปลื้มงบQ3/52 เจ๋งกำไรพุ่งเฉียด 90% บอร์ดอนุมัติขาย PP ไม่เกิน 20 ล้านหุ้น รองรับการขยายกำลังการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 12, 2009 17:32
กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--IR PLUS

บมจ.แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ โชว์ผลงานไตรมาส 3/52 กำไรกระฉูด 88.90% หลังออเดอร์ทะลัก อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ฟื้น 'พีท ริมชลา' ประเมินทิศทางธุรกิจปี 53 ยังเติบโตต่อเนื่อง ด้านบอร์ดฯ อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 20 ล้านหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด รองรับการขยายกำลังการผลิต คาดหนุนรายได้ปี53 โต50% เพิ่มจากปี 2552

นายพีท ริมชลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ HTECH เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 3/2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ว่า บริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 22.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2552 ที่มีกำไรสุทธิ 12.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 88.90 % ส่วนรายได้อยู่ที่ 72.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 51.75 ล้านบาท หรือ 39.73% ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและบริษัทได้ปรับเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3/2552 อยู่ที่ระดับ 45.56%

ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินทิศทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive:HDD) และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปี 2553 ว่า ยังมีแนวโน้มเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากปี 2552 โดยคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปี 2552

เขากล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้รับชำระ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement:PP) และขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 นี้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 220,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณากำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากช่วงปลายปี 2552 – 2553 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อรองรับการซื้อเครื่องจักร ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายกำลังการผลิตหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2553 โดยบริษัทเตรียมที่จะนำเครื่องจักรใหม่เพิ่มเข้ามาอีกจำนวน 4 เครื่อง มูลค่ารวม 43 ล้านบาท ซึ่งจะมีการติดตั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและเริ่มดำเนินการผลิตในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และอีกบางส่วนในช่วง Q2/2553 อีก 3 เครื่อง อีกประมาณ 30 ล้านบาท

นายพีทกล่าวต่อว่า การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อขยายกำลังการผลิต นอกจากจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 25%ในช่วง Q1/2553 แล้วยังจะทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรายได้ปี 2553 ที่ตั้งเป้าว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น50 % จากปี 2552 ซึ่งคาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับปี 2551 ที่ประมาณ 280 ล้านบาท จากความสามารถในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท ทั้งการขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้นโดยคาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้โอกาสเพิ่มจากการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น

“แม้ปัจจุบันบริษัทจะใช้กำลังการผลิตเต็ม 100% แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งเครื่องจักรใหม่จะเข้ามาเสริมการผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์ PCD Drill หรือ สว่านปลายเพชร และ Carbide Cutting Tools ที่มีระดับ มาร์จิ้นที่สูง โดยเครื่องจักรใหม่จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ประมาณ 25% และคาดว่าจะมีกำลังผลิตเพียงพอที่จะทำให้บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ ขณะเดียวกันยังจะทำให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจากการซื้อเครื่องจักร เพิ่มสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ขยายฐานทุนและฐานผู้ถือหุ้น โดยคาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้โอกาสเพิ่มจากการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น” นายพีทกล่าวในที่สุด

ข้อมูลบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond; PCD) สำหรับใช้ในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อใช้ได้ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง (High precision part) โดยบริษัทเน้นการผลิต PCD Tools เป็นส่วนใหญ่เพราะมีคุณสมบัติเด่น คือ อายุการใช้งานให้ผลที่ดีกว่าเครื่องมือประเภท Carbide ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท คือ PCD boring tool, PCD endmill tool, PCD insert, PCD brazing tool, PCD reamer และ PCD hollow tool โดยทั่วไป เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting tools) จะมีคุณสมบัติ คือ ความแข็ง (Hardness) และความทนการต่อการเสียดสีสูง (Wear Resistance) ซึ่งเครื่องมือประเภท PCD และ Carbide จะมีคุณภาพและความสามารถในการใช้งานต่างกันตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
IR PLUS : คุณพันธนันท์ เมฆขาว (เอ๊าะ) Tel. 02-554-9396
E-mail : phantanan@irplus.in.th

Latest Press Release

อาชีวะรับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 65 คัน ให้กับ 36 วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ...

ครั้งแรกในชีวิต ผลงานประติมากรรมชิ้นเอก เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน อีกบทพิสูจน์พลังใจไร้ขีดจำกัด

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ กับงานสร้าง "พระพิฆเนศปัญญาบารมีเอกชัยชนะ" ผลงานประติมากรรมชิ้นเอก ครั้งแรกในชีวิต เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนโครงการบ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปะเพื่อผู้ด้อยโอกาส ต้อนรับปี 2563 ปีแห่งความสำเร็จ...

แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดฝุ่น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีมีการนำเสนอบทความเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ระบุที่ผ่านมากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองจมฝุ่น สาเหตุหลักเกิดจากควันท่อไอเสียยานพาหนะ การก่อสร้างอาคาร การเผาไหม้ขยะ และโรงงานอุตสาหกรรม...

บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ - ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวว่า ตามที่ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมการบูรณาการจัดระเบียบผู้ทำการขอทานและแนวทางการควบคุมผู้ทำการ...

MR. D.I.Y. Snap Win Max แชะ ปุ๊ป ลุ้นรับ iPhone 11 Pro Max

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ชวนนักช้อปมาแชร์ไอเดียเก๋ ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 135,000 บาท กับแคมเปญ "Snap & Win Max" แจกใหญ่จัดเต็มของรางวัล iPhone 11 Pro Max (64 GB) จำนวน 3 รางวัล และบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 8 รางวัล...

Related Topics