วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost Analysis

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 12, 2009 11:18
กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง
การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนมาตรฐาน   Standard Cost Analysis

CPD/ CPA Acc 6 hrs. CERTIFIED COURSE

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร

นอกจากระบบบัญชีต้นทุนเป็นการจัดทำบันทึกทางบัญชีเพื่อให้ทราบว่าสินค้าที่ทำการผลิตมีต้นทุนในการผลิตเป็นเท่าไรแล้วเรายังสามารถใช้ระบบบัญชีต้นทุนมาทำการวิเคราะห์ และจัดวางกลยุทธ์ทั้งทางด้านการบริหาร การตลาด และการขาย เพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย องค์กรการผลิตใดๆ หากไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของตน ไม่สามารถกำหนดต้นทุนมาตรฐานที่ต้องการได้ก็เท่ากับว่าองค์กรการผลิตนั้นกำลังนับวันถอยหลังที่ปิดดำเนินกิจการไปเรื่อยๆเพียงแต่จะช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตนเอง และสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่จะมีความรุนแรงเพียงใด

การคำนวณหาต้นทุนการผลิตให้ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล จึงมีความจำเป็น และความสำคัญ และเป็นหน้าที่ที่นักบัญชีต้องทำให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น แรงงาน เทคโนโลยี และกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฏหมายทางด้านภาษีอากร หลักสูตร “การบัญชีต้นทุน” จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้เราสามารถหาต้นทุนได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.30
การบัญชีต้นทุนมีผลต่อการพัฒนาธุรกิจ
ประเภทของการบัญชี
วัตถุประสงค์และขอบเขตของบัญชีต้นทุน
การจำแนกต้นทุนการผลิต
วัตถุดิบ
ค่าแรง
ค่าใช้จ่ายการผลิต
ประเภทของระบบการบัญชีต้นทุน
ต้นทุนจริง (Actual cost)
ต้นทุนปกติ (Normal cost)
ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost)
ต้นทุนมาตรฐาน (Standard cost)
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
ประโยชน์ของบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน
1) วัตถุดิบทางตรง
2) ค่าแรงทางตรง
3) ค่าใช้จ่ายการผลิต
การวิเคราะห์ผลแตกต่างของต้นทุนมาตรฐาน (Cost variance)
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐาน
การรายงานผลต่าง (Reporting variance)
การนำเสนอผลต่างใน งบ กำไร ขาดทุน
ต้นทุนที่ใช้ในการควบคุม และวางแผนงาน
การวางแผน กำไร และวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน
วิทยากร
อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี
มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 3,000 บาท + ภาษี 7 % = 3,210 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
วิธีการสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10

เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่
0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
ต่างจังหวัด)
การแจ้งยกเลิกการอบรม
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม
สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น
กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ

หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน


Latest Press Release

คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซีอีโอ ปตท. คนใหม่ แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร CEO ปัจจุบันจะครบวาระ พ.ค. 63

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) ณ อาคาร ปตท.สนญ. – นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ ปตท....

ภาพข่าว: เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย และคณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ

เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการตลาดชั้นนำระดับโลกนำโดย มร. สจ๊วต เคลลี่ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน...

ค.ร.ม.ไฟเขียวอัดงบ 767 ล้านบาท หนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกร เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2562 ภายใต้วงเงิน 767 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ทางกระทรวงเกษตรฯ ขานรับพร้อมเร่งสั่งการกรมประมงดำเนิน 2 โครงการ...

พรูเด็นเชียล ประเทศไทยและธนาคารธนชาตนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน แบบประกันชีวิตเบี้ยฯ เบาๆ คุ้มครอง โดนใจลูกค้าทุกกลุ่ม

ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ทำอาชีพอะไร จะเป็นพนักงานประจำ หรือทำอาชีพอิสระ ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่มีสะดุดได้ ถ้ามีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่ไปกับการวางแผนสร้างหลักประกันด้านสุขภาพเพื่อความมั่นคงของชีวิตตัวเองและครอบครัว...

CIBA_มธบ.ร่วมกับ ธ.ออมสินและสภาวิชาชีพบัญชี ลงพื้นที่เกาะเกร็ดต่อยอดโครงการออมสินยุวพัฒน์ แนะวิสาหกิจชุมชนทำบัญชีแบบง่าย

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดทำโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น...

Related Topics