สผม. เตรียมจัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ฯ ในระบบ GIS”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 12, 2009 17:10
กรุงเทพฯ--12 พ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักผังเมืองจะฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ในการออกบ้านเลขที่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตโดยเฉพาะฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา และสำนักที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 240 คน ระหว่างเดือน มี.ค. 53 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ระดับเขตสามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อบันทึกตำแหน่งเชิงพื้นที่ และข้อมูลแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบพื้นที่ บันทึกตำแหน่งอาคารที่ประชาชนมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารและเมื่อประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ลงในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นการปรับปรุง (Update) ฐานข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเมือง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้นหาตำแหน่งในแผนที่ นำเข้าข้อมูลตำแหน่งลงบนแผนที่ และกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มซึ่งจะต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักผังเมืองได้ขยายผลการดำเนินการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขตในการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว และร่วมดำเนินการในการนำข้อมูลอาคารที่ประชาชนมายื่นใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ทร.900) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายทะเบียนของแต่ละสำนักงานเขต ในการนี้ สำนักผังเมืองจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต ฝ่ายทะเบียน ในการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่กรุงเทพมหานครให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักผังเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการใช้โปรแกรมประยุกต์ฯ ให้กับสำนักงานเขตที่ประสานขอมาเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: เคเอฟดี มอบทุน 100,000 บาท ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน จ.อยุธยา

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ พร้อมด้วย มร.ลอภ์เรนฆ์ ลีโอณีโอ ผู้บริหารบริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี)ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและ เบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์, แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป...

หลักสูตรเพื่อ นักบริหารรายได้มืออาชีพ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรคุณภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการบริหารรายได้จากขั้นพื้นฐาน สู่ขั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบ วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดงานใหญ่ระดับโลก ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ฉลองอายุวัฒนมงคลพ่อแม่ครูอาจารย์

เนื่องในโอกาสที่พระพรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงกำหนดจัดงาน "ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี...

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference เปิดฉากที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้นำธุรกิจกว่า 3,000 คนจากจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การประชุมนี้จัดขึ้นที่เขตหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน...

นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรคโตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัว "แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล...

Related Topics