พม. จัดงาน “มหกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 2552”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 13, 2009 16:50
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--พม.
(ร่าง) กำหนดการ
“มหกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 2552”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งราชวิถี และสนามฟุตบอล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
09.30 น.
เตรียมพร้อม จัดขบวนเดินรณรงค์ ณ ริมถนนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งราชวิถี
10.00 น.
เดินรณรงค์ มายังสนามฟุตบอล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

พิธีกร 4 สาว จากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
ไก่-มีสุข แจ้งมีสุข
นีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสัวสดิ์
ปุ้ย-พิมลวรรณ หุ่นทองคำ
กาละแม-พัชรศรี เบญจมาศ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน กว่า 700 คน
10.30 น.
จัดระเบียบผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสนาม แจกลูกโป่ง “ยุติความรุนแรง”
10.40 น.
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย...นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
10.45 น.
ประธานกล่าวเปิดงาน

โดย...นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประธานเชิญองค์กรภาคีขึ้นมาร่วมกล่าวปฎิญญายุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ประธานทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เปิดงาน
11.10 น.

พิธี 4 สาว จากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง นำรัฐมนตรี ลงเยี่ยมชมบูทกิจกรรมของภาคีเครือข่าย และร่วมกันส่งรัฐมนตรีเดินทางกลับ

11.30 น.

เวทีนำเสนอ Best practice ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดย...

ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนเครือข่ายชุมพร
ชุมชนต้นแบบรามาธิบดีผู้แทนชุมชนราษฎร์นิยมร่วมใจไร้รุนแรง
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนเครือข่ายอำนาจเจริญ สุรินทร์ เชียงใหม่ เครือข่ายชุมชน กทม. และเครือข่ายชุมชนไทยเกรียง

12.20 น.
ดนตรีบรรเลง โดยวงภราดร
(รับประทานอาหารกลางวัน)
13.30 น.
บนเวที มีการแสดงวัฒนธรรม
สะล้อ ซอ ซึง เยาวชนเครือชุมชนฟ้าใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การแสดงละครเยาวชน Why Why Why เครือข่ายชุมชนมัสยิดมหานาค กทม.
การแสดงดนตรี โดย พ.ต.ท.พิเชียร สุวพิศ
การแสดงสวดสรภัญญะ เยาวชนบ้านคำกลาง จังหวัดอำนาจเจริญ
ด้านล่าง Shopping idea - เยี่ยมชมกิจกรรมของแต่ละภาคี
14.30 น.
กล่าวปิดงาน
โดย...นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
14.40 น.
เสร็จสิ้นการรณรงค์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Latest Press Release

ภาพข่าว: ไทยดริ้งค์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำอัดลม เอส เพลย์ ม๊อคเทล

เจษฎากร โคชส์ (คนกลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ น้ำอัดลม "เอส เพลย์" สูตรม๊อคเทล 2 รสชาติ "เอส เพลย์ กามิกาเซ่" และ "เอส เพลย์ พิงค์บอมบ์" ในคอนเซปต์ หอมซ่า ปาร์ตี้ได้ทุกที่ โดยมีสองพรีเซนเตอร์ ไอซ์...

มธบ.จัด Workshop การถอดรหัสความคิดด้วยภาษาภาพ (Visual Thinking) ครั้งแรกในไทยและอาเซียน

มธบ.จัด Workshop การถอดรหัสความคิดด้วยภาษาภาพ (Visual Thinking) ครั้งแรกในไทยและอาเซียน ของการสื่อสารรูปแบบใหม่ ที่ท้าทายต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิตัล โดยวิทยากรเจ้าของหนังสือ Visual Thinking ที่ขายดีไปทั่วโลกและได้รับการแปลถึง 11 ภาษา...

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเหรียญ ในงาน รักชาติ เฟสติวัล

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดแสดงเหรียญและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ "งานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์ และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล)" ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ...

ภาพข่าว: SVL Group ยกระดับการจัดการความปลอดภัยทางถนน รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 39001:2012

SVL Group ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร ก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 39001: 2012 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Traffic Safety Management System : RTSMS)...

งาน Central Christmas Run 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมสัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้ กับกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "Central Christmas Run 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าฯ...

Related Topics