ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 13, 2009 09:49
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ สโมสรโรตารีภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ส่วนราชการ และองค์กรชุมชน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาในปี พ.ศ. 2552 พสกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ สโมสรโรตารีภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ส่วนราชการ และองค์กรชุมชน จัดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552”

พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่อาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชน พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้และการทำงาน สร้างวิถีชีวิตต้นแบบครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายลิขิต ลิ้มรสรวย เลขาธิการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหลายด้าน ได้แก่ การฝึกสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศโดยสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 7 และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 กรุงเทพมหานคร บริการด้านบัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริการเขตเคลื่อนที่โดยสำนักงานเขตยานนาวา บริการนวดฝ่าเท้าบำบัดโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหัตถ์วัฒนเวชบริการ โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยสโมสรโรตารียานนาวา โรตารีบางเขน โรตารีกรุงเทพ 70 โรตารีบางคอแหลม และโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นอกจากนั้น ยังพบกับการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านและของดีเขตยานนาวา ชมการประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจิ๋ว การร้อยคริสตัล การเพ้นท์สีภาชนะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดดอกไม้สดและพบกับโปรโมชั่นพิเศษสุดจากสินค้าหลากหลายแบรนด์ภายในศูนย์การค้า

ชมและเชียร์การประกวดการแสดง โดยนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัลและชุดหนังสือเพื่อการเรียนรู้ และฟังการบรรยายธรรมโดยทีมงานพระมหาสมปอง และการเสวนาต้นแบบครอบครับอบอุ่นแบบพอเพียง

ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2552 บริเวณ ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0847528273 สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics