ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 13, 2009 09:49
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ สโมสรโรตารีภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ส่วนราชการ และองค์กรชุมชน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษาในปี พ.ศ. 2552 พสกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ สโมสรโรตารีภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ส่วนราชการ และองค์กรชุมชน จัดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552”

พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่อาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่งเสริมการแสดงออกของเยาวชน พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้และการทำงาน สร้างวิถีชีวิตต้นแบบครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียง และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายลิขิต ลิ้มรสรวย เลขาธิการสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหลายด้าน ได้แก่ การฝึกสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศโดยสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 7 และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 กรุงเทพมหานคร บริการด้านบัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริการเขตเคลื่อนที่โดยสำนักงานเขตยานนาวา บริการนวดฝ่าเท้าบำบัดโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหัตถ์วัฒนเวชบริการ โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยสโมสรโรตารียานนาวา โรตารีบางเขน โรตารีกรุงเทพ 70 โรตารีบางคอแหลม และโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นอกจากนั้น ยังพบกับการจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านและของดีเขตยานนาวา ชมการประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจิ๋ว การร้อยคริสตัล การเพ้นท์สีภาชนะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการจัดดอกไม้สดและพบกับโปรโมชั่นพิเศษสุดจากสินค้าหลากหลายแบรนด์ภายในศูนย์การค้า

ชมและเชียร์การประกวดการแสดง โดยนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัลและชุดหนังสือเพื่อการเรียนรู้ และฟังการบรรยายธรรมโดยทีมงานพระมหาสมปอง และการเสวนาต้นแบบครอบครับอบอุ่นแบบพอเพียง

ร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาครอบครัวอบอุ่นแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2552 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2552 บริเวณ ชั้น 1 โซนลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0847528273 สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม

Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics