คกก.โยธาสภากทม. แนะสำนักการโยธารื้อเกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย2เหตุใช้วัสดุถมดินไม่ตรงสเปก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 23, 2009 16:28
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากทม. ตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 2 ชี้ปัญหาผู้รับเหมาใช้วัสดุดินไม่ตรงมาตรฐาน แจงพบเศษวัสดุปะปนจำนวนมาก หวั่นทำให้หญ้าและต้นไม้ตายเสียพื้นที่สีเขียว 2 พร้อมกระตุ้นสำนักการโยธา กทม. รักษาผลประโยชน์เพื่อคนกรุงเทพฯ จี้ติดตามผู้รับเหมารับผิดชอบก่อนสิ้นสุดสัญญาธันวาคม 52

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากทม. พร้อมคณะ ประชุมรับทราบปัญหาและลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึง ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากมีการร้องเรียนกรณีใช้วัสดุถมดินเกาะกลางถนนไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด โดยมีนายสมบูรณ์ คะนึงวนิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา และเจ้าหน้าที่จากสำนักการก่อสร้างและบูรณะร่วมชี้แจง

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนจากเดิมถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนน ค.ส.ล. 6 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายยเครื่องหมายจราจร สะพาน ค.ส.ล. จำนวน 9 แห่ง งานปรับปรุงบริเวณทางแยกและอื่น ๆ รวมระยะทาง 9.97 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 50 เมตร โดยได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เซ็นสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 28 ก.ย.49 วงเงินก่อสร้าง 781 ล้านบาท มีหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วมโครงการได้แก่ การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน เริ่มงาน 6 มกราคม 2551 สิ้นสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2552

ชี้ผู้รับเหมาถมดินไม่ได้มาตรฐาน กระตุ้นผู้บริหารรักษาผลประโยชน์เพื่อคนกรุงเทพฯ

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า ตามข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน กรณีวัสดุดินที่ผู้รับจ้างขนเพื่อนำมาถมใส่บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อปลูกหญ้าและต้นไม้ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีเศษอิฐ ไม้ และเหล็กเส้นผสมอยู่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบดินชั้นบนที่กำหนดไว้ 10 เซ็นติเมตร เพื่อไว้ปลูกหญ้าและต้นไม้นั้น ยังมีเศษอิฐและทรายไม่ตรงกับเนื้องานที่กำหนดไว้ในการก่อสร้างผสมอยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของหญ้าและต้นไม้ได้ รวมทั้งการดำเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตถึง โครงการปรับปรุงของผู้รับเหมาที่ใกล้จะหมดสัญญาในเดือน ธ.ค. 52 ประกอบกับปัญหาเรื่องวัสดุชั้นดินที่พบอยู่ตอนนี้ ผู้บริหารสำนักการโยธาควรขุดเพื่อสำรวจเนื้อดินทุกระยะ 500 เมตร หากพบปัญหาเศษวัสดุปะปนตรงกับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เห็นควรเร่งรัดให้ผู้รับเหมาทำการรื้อดินเพื่อทำการแก้ไขให้ตรงกับเนื้องานโดยเร็ว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้รับเหมาและยังถือว่าอยู่ในระยะสัญญาการว่าจ้างอีกด้วย

รองสำนักการโยธา กล่าว่า จะเร่งนำข้อสังเกตไปสำรวจและดำเนินการแก้ไขในส่วนของรายละเอียดของงานหากพบว่ามีการปะปนของเศษวัสดุ จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความเรียบร้อยตรงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้คณะกรรมการโยธาและผังเมืองได้เสนอระยะเวลา 14 วัน ในการมอบหมายให้ทางสำนักการโยธาเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง โดยทางคณะกรรมการจะติดตามความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย 2 อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นทีกรุงเทพมหานครอีกด้วย


Latest Press Release

DPU Aviation Academy (DAA) สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน

บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "Train the Trainer for Aviation Personnel Program" สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร...

ใครอยากไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย ไม่เสียเวลาหลายปี เรียนรู้อาชีพระยะสั้น แถมมีงานรองรับ มาเรียนที่นี่มีงานรองรับนะคะ ไม่ต้องกลัวตกงาน เรือสำราญระดับ World class

ใครอยากไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย ไม่เสียเวลาหลายปี เรียนรู้อาชีพระยะสั้น แถมมีงานรองรับ มาเรียนที่นี่มีงานรองรับนะคะ ไม่ต้องกลัวตกงาน เรือสำราญระดับ World class การลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างองค์กร หรือ MOU ระหว่าง CTI Thailand...

สนพ.มุกดาหารรับสมัครฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน...

บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำฉลองวันพ่อแห่งชาติ 2562 ร้านอาหารอเทลิเย่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

5 ธันวาคมนี้ พาพ่ออิ่มกับบุฟเฟ่ต์กุ้งเผาและซีฟู้ดมื้อค่ำ ราคาเริ่มต้น 899 บาทสุทธิ พิเศษ! ฟรีเบียร์สดหนึ่งแก้วสำหรับแขกผู้ใหญ่ทุกท่าน ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด รีบจองตอนนี้เลย บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำฉลองวันพ่อแห่งชาติ 2562 ร้านอาหารอเทลิเย่- โรงแรมพูลแมน...

5 ธันวาคมนี้ คุณพ่อทานฟรี! ทุกบุฟเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารจัสมิน, โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

วันพ่อ 5 ธันวาคมนี้ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ให้คุณพ่อทานฟรี! (เมื่อมาทานตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป) พร้อมซาลาเปาทอดสไตล์เซียงไฮ้ทุกบุฟเฟ่ต์ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นที่ห้องอาหารจัสมิน บุฟเฟ่ต์ติ่มซำมื้อกลางวัน ที่ยกขบวนความอร่อยของความหลากหลายเมนูติ่มซำ...

Related Topics