สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 5, 2010 09:27
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมในการที่จะให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วขึ้น (ที่มา : สอ.วด.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

Latest Press Release

ภาพข่าว: นิสสัน มอเตอร์ประชุมผู้จัดจำหน่าย ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

คะซุทากะ นัมบุ(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะผู้บริหารจัดประชุมผู้จัดจำหน่ายประจำปี 2559 ณ ห้องสุวรรณภูมิแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เมื่อเร็วๆนี้ โดยได้รับการต้อนรับจาก คริสตอฟ เจอโฟรย์ (กลาง)...

สจล. ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจาก QS World University Rankings 2016 ย้ำความเป็นผู้นำในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากผลการจัดอันดับ QS World University Rankings 2016 ซึ่งจัดทำโดย Quacquarelli Symonds (QS) บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการศึกษาชั้นนำของโลก...

การประชุมเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ โครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม - ประเทศไทย

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเสนอผลงานต่อเวทีสาธารณะ โครงการศึกษาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี อาจารย์เกียรติสกุล ชลคงคา ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการฯ...

workshop ซื้อเพชรอย่างมืออาชีพ กับ Prima Diamond

นิตยสาร WE ร่วมกับ Prima Diamond และห้างสรรพสินค้า Zen @ Central World จัดกิจกรรม "WORKSHOP ซื้อเพชรอย่างมืออาชีพ" ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 โดย ผู้เชียวชาญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)...

ภาพข่าว: APMLAO ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี ในโอกาสเยี่ยมชมสำนักงาน

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APMLAO) พร้อมทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบบัญชี นำโดยคุณสุวิมล กฤตยาเกียณ์ บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล คุณวิชัย รุจิตานนท์ บจก.เอเอ็นเอส...

Related Topics