สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 5, 2010 09:27
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมในการที่จะให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วขึ้น (ที่มา : สอ.วด.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบสินไหมมรณกรรม

สุจินต์ พงษ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และ ชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายขาย และ CAOบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความเสียใจต่อ ครอบครัวฉิมเจริญ ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมกันนี้ได้มอบสินไหมมรณกรรม เป็นจำนวนเงิน...

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมออกร้านงานกาชาด 2558 เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสนุกสนาน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 7 เมษายน 2558 ณ สวนอัมพร

พิเศษสุดชิมสเต๊กรสเลิศจากเชฟมือหนึ่งของกรมปศุสัตว์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Q พร้อมระบบตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าจากการสแกน QR Code นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

ภาพข่าว: เอ็นพีเอส ห่วงใยสุขภาพชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 2

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานจากพลังงานปลูกได้ โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 1 บ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม "โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน...

ภาพข่าว: เอ็นพีเอส ร่วมทำนุบำรุงศาสนสถานชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล จัดกิจกรรมทาสีกำแพงอุโบสถ วัดแหลมเขาจันทร์ หมู่ 3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพนักงานจิตอาสาและชาวบ้านในชุมชน...

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ...

Related Topics