สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 5, 2010 09:27
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมในการที่จะให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วขึ้น (ที่มา : สอ.วด.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

Latest Press Release

ภาพข่าว: นานมีรับมอบรางวัลธุรกิจดีเด่นจากสภาหอการค้าไทย

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบรางวัล “องค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2557” ( TCC BEST AWARD 2014 ) แก่ คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท นานมี...

ทิม พิธา ปลื้มสแตนฟอร์ดทึ่งข้าวไทย

ตอนแรกได้รับการติดต่อจากฝรั่งว่าจะมาดูงานที่โรงงานน้ำมันรำข้าวที่ จ.สิงห์บุรีของตัวเอง หนุ่มทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เซย์เยสแบบชิลๆ เพราะปกติมีคณะต่างๆมาดูงานเสมอ เอาเข้าจริงถึงกับอึ้ง เพราะเป็นคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ...

หนังสือภาพ 111 คำศัพท์ จีน-ไทย-อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา

เตรียมความพร้อมต้อนรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2559 ด้วยการเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญ สามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเด็กๆ จะสามารถซึมซับการออกเสียง และจดจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำ...

ข่าวซุบซิบ: คุณปรีญาณี สุพุทธิพงศ์แห่งนานมี

เพราะยึดในหลักทำธุรกิจควบคู่ไปกับการคืนกลับสู่สังคม คุณคี้- ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ บอสใหญ่แห่งกลุ่มบริษัทนานมี จึงจัดกิจกรรมเพื่อเด็กๆและเยาวชนเสมอ ทั้งการจัดประกวดผลงานศิลปะ การประกวดทักษะภาษาจีน รวมทั้งการมอบทุนแก่เด็กๆที่ขาดแคลนเป็นประจำทุกปี...

ภาพข่าว: ภูมิพลังแผ่นดิน

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ยืนแถวที่ 1, ที่ 6 จากซ้าย), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเป็นประธานการประชุมร่วมกับกลุ่มภูมิพลังแผ่นดิน ณ ห้องประชุมล้านนา, พุกามและศรีวิชัย เมื่อเร็ว ๆ...

Related Topics