สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 5, 2010 09:27
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมในการที่จะให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วขึ้น (ที่มา : สอ.วด.)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมกลุ่มประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย

หอการค้าไทย-ศรีลังกา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand – JFCCT) ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี วาลิโอวอล จายาวาดานา โคลัมบอก ดอน กงสุลสถานทูตศรีลังกา...

ภาพข่าว: อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี

นายเกริกไกร จีระเเพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย...

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ทอท.ได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 และใบ มอก.18001-2554

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก.18001-2554 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ ทอท.รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่...

The Real Taste of Matsue รสชาติแท้ๆจากสองสัญลักษณ์แห่งเมืองมัตสึเอะ : มัทฉะชั้นเลิศ และ วากาชิ ศิลปะที่ลิ้มรสได้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับ ร้าน Chaho จัดงานแถลงข่าว The Real Taste of Matsue รสชาติแท้จากสองสัญลักษณ์แห่งเมืองมัตสึเอะ : มัทฉะชั้นเลิศ และวากาชิ ศิลปะที่ลิ้มรสได้ ชาโฮะ (Chaho) ในฐานะผู้บุกเบิกตำนานชาเขียวคุณภาพดีจากญี่ปุ่น...

NSK สร้างกลไกลการหมุนอัจฉริยะให้กับอุปกรณ์ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

คุณคงจะไม่นึกถึงตลับลูกปืนเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรเครื่องกล คุณคงไม่ได้สังเกตุว่าตลับลูกปืน ซึ่งมีการทำงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้น เป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องกลทุกประเภทที่เคลื่อนไหวได้...

Related Topics