“คุณธรรมนำความรู้” คู่มือสร้างเด็กดียุคออนไลน์"

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 15, 2010 16:32
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--สำนักพิมพ์ฟรีมายด์

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ แนะนำพ๊อกเก็ตบุ๊คส์คุณภาพเล่มใหม่ ที่สร้างเสริมอุปนิสัยดีงามของเด็กอย่างได้ผล เพื่อก้าวสู่เส้นทางชีวิตที่สมบูรณ์ กำลังเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางในหมู่วงการครู นักการศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองในขณะนี้ “คุณธรรมนำความรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่” ผลงานสะท้านวงการการศึกษาของ “ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา” นักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่อง ที่หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาไทย และเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ มากกว่าสร้างชิ้นส่วนยานอวกาศไวกิ้งให้กับองค์การนาซ่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างเยาวชนไทยให้เป็น “คนดี” ของสังคม ไม่ใช่สร้าง “คนเก่ง”เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบทุนนิยม หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเหมือนผู้ช่วยมือดีข้างกายที่ช่วยฝึกความมี “คุณธรรม” หรือ “อุปนิสัยที่ดีงาม” ให้เกิดขึ้นแก่เด็ก ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ เลือนหายไปจากจิตใจและห่างไกลสังคมไปมากกว่านี้...

ภายในเล่ม ผู้เขียนได้นำแนวคิดจากความรู้และประสบการณ์เมื่อครั้งเดินสายอบรมครูทั่วประเทศในปี 2550 มาปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้น เพื่อเน้นการสร้างเยาวชนคนดีให้เกิดในสังคมไทย โดยบอกขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างคุณธรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้เด็กมีความสุขจากการได้รู้จักตนเองมากขึ้น เพื่อรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ การหัดให้เด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งผลสู่การทำสิ่งดี ๆ ในครั้งต่อไป การสร้างอัจฉริยภาพด้วยพลังสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความจำของเด็กโดยตรง ฯลฯ ซึ่งทุกเรื่องจะสอดแทรกนิทานคุณธรรมสนุก ๆ ตามแบบฉบับของผู้เขียนพร้อมบทสรุปข้อคิดในตอนท้ายเพื่อให้เด็กได้ซึมซับอย่างแยบคาย นอกจากนี้ยังเสนอแนะวิธีการเปลี่ยนนิสัยเด็กให้ดีขึ้น พร้อมกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้ที่คุณครูสามารถนำไปสอนเด็กได้ทันที นับเป็นคู่มือสร้างเด็กดีที่สมบูรณ์แบบอีกเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา พร้อมภาพประกอบสวยงามตลอดทั้งเล่ม

“คุณธรรมนำความรู้ ฉบับปรับปรุงใหม่” จึงเป็นผลงานทรงคุณค่าที่กลั่นกรองจากความคิดและความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งมั่นสร้างเด็กให้เป็นคนดีเหนือสิ่งอื่นใด เพราะ นั่นคือความสำเร็จอย่างแท้จริงของปลายทางการศึกษา สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่สนใจ ขณะนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคา 165 บาท สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.freemindbook.com หรือ www.chulabook.com


Latest Press Release

กทม. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด การสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง

กรุงเทพมหานครพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิดการสานสัมพันธ์อันยั่งยืนและมั่นคง กับเมืองในต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี...

เกม BTS WORLD เปิดให้ผู้เล่นดาวน์โหลดทั่วโลกทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แล้ววันนี้!

- เกมมือถือที่ทุกๆ คนต่างรอคอยอย่าง BTS WORLD จะเปิดให้ผู้เล่นดาวน์โหลดทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้เป็นต้นไปพร้อมกันทั้ง 176 ประเทศทั่วโลก! - ผู้เล่นจะกลายมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของวง BTS...

องค์กรเอ็นจีโอด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำผนึกกำลังเรียกร้องให้เรือประมงปลาทูน่าระดับอุตสาหกรรมทุกลำต้องมีผู้สังเกตการณ์บนเรือ

องค์กรนอกภาครัฐ (เอ็นจีโอ) ที่มีพันธกิจหลักในการอนุรักษ์ปลาทูน่ารวม 13 แห่งทั่วโลก ผนึกกำลังกันเรียกร้องให้องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก แอตแลนติก และแอนตาร์กติก...

สศก. แจงต้นทุนสินค้าเกษตรสำคัญ ปี 62

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงรายละเอียดข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ สศก. จะประกอบด้วย ต้นทุนที่เป็นเงินสด คือ ต้นทุนที่เกษตรกรจ่ายด้วยเงินสด ได้แก่ ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาและสารเคมี...

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ ธอส.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง อาทิ...

Related Topics