จังหวัดตราด วาง ๒ มาตรการหลักแก้ไขปัญหาการลักลอบทำประมงในเขต ๓,๐๐ เมตร จากชายฝั่งทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 15, 2010 12:16
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

จังหวัดตราด วาง ๒ มาตรการหลักแก้ไขปัญหาการลักลอบทำประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร จากชายฝั่งทะเล

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการ ลักลอบทำประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร จากชายฝั่งทะเล รวมถึงบริเวณช่องช้าง ว่า จากปัญหาที่ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนจากเรือต่างถิ่นเข้ามาคราดหอยในเขตพื้นที่หวงห้ามตามประกาศจังหวัดตราด ทางจังหวัดจึงได้จัดเวทีประชุมร่วมระหว่างภาคราชการและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีข้อสรุปที่สำคัญคือการเตรียมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นใน ๓ อำเภอ ที่พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือ อำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ และอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนายอำเภอเป็น เจ้าภาพหลักและมีประมงอำเภอเป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีมาตรการดำเนินการประกอบด้วย มาตรการทางสังคมที่ทั้ง ๓ อำเภอต้องขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนเข้ามาช่วยเตือนกลุ่มเรือคราดหอยภายในแต่ละชุมชน ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการการปราบปรามดำเนินการกับกลุ่มเรือคราดหอยที่กระทำผิดกฎหมาย โดยการกดดัน และจับกุมด้วยการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งทางน้ำ เช่น การตรวจใบอนุญาตทะเบียนเรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมเรือ การตรวจตราแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อยู่บนเรือ อย่างไรก็ตาม ในการปราบปรามที่มี ๓ หน่วยงานหลัก คือ หน่วยตรวจประมงชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และสำนักงานการขนส่งทางน้ำ ที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการจะไม่ใช้วิธีลอยเรือตรวจอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของภาครัฐในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่จะใช้วิธีสุ่มออกลาดตระเวนตรวจจับหาผู้ประทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายหากพบหลักฐานภายในเรือ

(ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘, ๐ ๒๔๗๕ ๕๑๘๔ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics