TMA ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ระดมสมองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สรุปภาพรวม โครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 3, 2010 13:18
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--TMA

TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ IOD จัด Thailand Competitiveness Conference 2010 ระดมสมองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันไอเอ็มดี (The International Institute for Management Development : IMD) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้อยู่ในอันดับที่ 26 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอยู่อันดับ 10 และสิงคโปร์อยู่อันดับ 1 โดยหลังจากการจัดโครงการในครั้งนี้ จะมีการนำผลสรุปการร่วมวางแผนงานจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 6 กลุ่ม นำเสนอต่อรัฐบาลใช้เป็นแนวทางพัฒนา หวังแซงหน้าเพื่อนบ้านให้สำเร็จภายในปี 2015

ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมและการระดมสมอง เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต การสร้างความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศึกษา ระบบคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างจุดแข็งในด้านต่างๆ ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ดันจุดแข็ง ดับจุดอ่อน พร้อมวางแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้ประเด็นสำคัญ คือการยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ข้อสรุปที่ได้จากโครงการจะถูกนำไปขยายผล เพื่อจัดทำแผนงานและจัดหาผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ต่อไป

จากการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้ง 3 วัน มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อมุ่งหวังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล กว่า 400 ท่าน ประกอบไปด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยโดยการระดมสมองที่เกี่ยวข้อง ใน 6 เรื่องหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ World Leader in food ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) , Preferred Destination for Tourism and High-Value Added Services ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณเสรี วังส์ไพจิตร คณบดี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต , Driving for Green Economy ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , Applying Technology to Enhance Growth: Research and Development ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี , Thailand, Going towards a World-Class Logistics Center in GMS ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณภาณุมาศ ศรีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมทั้งประเด็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน คือ Dealing with Moral for Competitiveness : Ethical and Moral Guideline for Thailand ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ Broad of Trustees TMA

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพัชรี พวงศรี หรือ คุณเบญจมาศ บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-718-5601-4 ต่อ 253 หรือ 101 โทรสาร 02718-6144,02-319-5666
E-mail: patcharee@tma.or.th;benjamart@tma.or.th / www.tma.or.th

Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics