TMA ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ระดมสมองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สรุปภาพรวม โครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 3, 2010 13:18
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--TMA

TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ IOD จัด Thailand Competitiveness Conference 2010 ระดมสมองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันไอเอ็มดี (The International Institute for Management Development : IMD) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้อยู่ในอันดับที่ 26 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอยู่อันดับ 10 และสิงคโปร์อยู่อันดับ 1 โดยหลังจากการจัดโครงการในครั้งนี้ จะมีการนำผลสรุปการร่วมวางแผนงานจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 6 กลุ่ม นำเสนอต่อรัฐบาลใช้เป็นแนวทางพัฒนา หวังแซงหน้าเพื่อนบ้านให้สำเร็จภายในปี 2015

ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมและการระดมสมอง เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต การสร้างความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศึกษา ระบบคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างจุดแข็งในด้านต่างๆ ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ดันจุดแข็ง ดับจุดอ่อน พร้อมวางแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้ประเด็นสำคัญ คือการยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ข้อสรุปที่ได้จากโครงการจะถูกนำไปขยายผล เพื่อจัดทำแผนงานและจัดหาผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ต่อไป

จากการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้ง 3 วัน มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อมุ่งหวังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล กว่า 400 ท่าน ประกอบไปด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยโดยการระดมสมองที่เกี่ยวข้อง ใน 6 เรื่องหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ World Leader in food ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) , Preferred Destination for Tourism and High-Value Added Services ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณเสรี วังส์ไพจิตร คณบดี คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต , Driving for Green Economy ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , Applying Technology to Enhance Growth: Research and Development ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี , Thailand, Going towards a World-Class Logistics Center in GMS ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย คุณภาณุมาศ ศรีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมทั้งประเด็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน คือ Dealing with Moral for Competitiveness : Ethical and Moral Guideline for Thailand ผู้นำกลุ่มระดมสมอง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ Broad of Trustees TMA

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพัชรี พวงศรี หรือ คุณเบญจมาศ บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-718-5601-4 ต่อ 253 หรือ 101 โทรสาร 02718-6144,02-319-5666
E-mail: patcharee@tma.or.th;benjamart@tma.or.th / www.tma.or.th

Latest Press Release

จุสต์ เอิง คลู (Juste un Clou) รุ่นใหม่ บาง โฉบเฉี่ยว เหนือกฎเกณฑ์ทุกความคาดหมาย

คาร์เทียร์ เผยโฉม กำไลจุสต์ เอิง คลู (Juste un Clou) หรือเรียกสั้นๆ ว่า คลู (Clou) รุ่นใหม่ ที่ได้รับการปรับโฉมให้มีรูปทรงที่บาง โฉบเฉี่ยวและดูคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์เกลียวที่บิดโค้ง แสดงถึงความต่อเนื่องของเส้นสาย...

รมว.แรงงาน นำเยาวชนคนเก่ง พบนายกฯ สร้างต้นแบบการพัฒนาทักษะ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เข้าคารวะพลเอก ประยุทธ์...

ผู้ประกอบการจากสงขลาและสตูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือสู่ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวชิรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดสงขลาและสตูล จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร...

การแถลงข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 Monthly Customs Press 4/2561

วันนี้ (วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 ด้วยกรมศุลกากรมีนโยบายดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ตลอดจนนโยบายและโครงการต่างๆ...

HomePro มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI 2018

โฮมโปรได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นโดย S&P...

Related Topics