วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การวางแผน และควบคุมการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 13, 2010 13:22
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--วาโซ่ เทรนนิ่ง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การวางแผน และควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) เชียงใหม่: วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาร่า ดวงตะวัน ถนนลอยเคราะห์

Rational and Significance

ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย มักมีความยุ่งยากในการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการ ดังนั้นจึงมักใช้บุคลากรเท่าที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดตำแหน่งทางด้านการวางแผนที่เป็นตำแหน่งมันสมองของกิจการก็อยู่ในข่ายเดียวกัน

หลักสูตร “การวางแผนการผลิต และการควบคุม” นี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่วางแผน ตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ใน การวางแผนมาก่อน และเจ้าหน้าที่วางแผนที่ทำงานอยู่ในหน้าที่ มีประสบการณ์การทำงานมาบ้างแล้ว ให้นำไปปฏิบัติ และปรับปรุงการทำงานของตนให้ดียิ่งขึ้น

Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น
1. ภาพรวมของกิจกรรมการวางแผนการผลิต
2. ทำความเข้าใจกับระบบการผลิต
3. ขอบเขตการวางแผนการผลิต และเป้าหมาย
4. ชนิดของการวางแผนการผลิต
5. หน้าที่ของการวางแผน และควบคุมการผลิต
6. การพยากรณ์การผลิต
7. การควบคุมวัสดุคงคลัง
8. การวางแผนความต้องการวัสดุ และกำลังการผลิต
9. สมดุลของสายงานผลิต
10. แนวคิด และวิธีการจัดลำดับงาน และทำตารางการผลิต
11. กรณีศึกษา การวางแผนโดยการใช้สูตร การใช้คอมพิวเตอร์ อย่างง่าย
Instructor
อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาโซ่ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต การบริการ KPIs&BSC
อดีตผู้จัดการโรงงาน และ ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเอกชน
Registration Fee
ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
How to Apply
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
Payment Method
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สันกำแพง เลขที่บัญชี 841-2-01657-2 หรือ

ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเจริญราษฎร์ ลำพูน เลขที่บัญชี 745-2-16620-0

แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437)


Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics