ปรับ“ตลาดท่ากลาง”เป็นย่านการค้า เชื่อมโยงตลาดเกษตรกับการลงทุน เพิ่มมูลค่า - สร้างรายได้ผู้ค้าท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 13, 2010 16:51
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--หอการค้าจังหวัดตรัง

“พาณิชย์ตรัง” พลิกโฉมตลาดท่ากลาง ยกระดับเป็น “ย่านการค้าจังหวัด” หวังดึงดูดนักลงทุนใน-นอก เพิ่มมูลค่า-สร้างรายได้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มขึ้น พร้อมเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนในธุรกิจ ภาคการเกษตร มั่นใจขีดความสามารถ เป็นกลไกสำคัญฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

นายธาดา พิชญาภรณ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ดำเนินการพัฒนาตลาดท่ากลางที่ตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ซึ่งเป็นตลาดผลไม้และอาหารจำนวน 109 ร้านค้า ให้เป็นย่านการค้าจังหวัดสนองตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจการค้าจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจของย่านการค้า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธุรกิจจากภูมิภาคต่างๆ

ในประเทศและต่างประเทศมาทำธุรกรรมและลงทุนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการค้าด้วย พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ตามพันธกิจของกระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ทั้งการค้าปลีก ค้าส่ง การนำเข้าและส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้

ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด “เราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการจัดทำแผนที่ตั้งของธุรกิจแต่ละประเภทในบริเวณย่านการค้าจังหวัดตรัง ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อที่จะพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้เป็น ย่านการค้าในระยะต่างๆ อีกทั้งมีการระดมความคิด และพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ แบบมืออาชีพ เสริมสร้างความสามารถด้านการค้า โดยเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร บริการ การผลิต การค้าปลีก-ค้าส่ง ในระดับจังหวัด”

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งชุมชนการค้าสินค้าที่อยู่ร่วมกัน ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจการค้าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกด้วย รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือในการพัฒนาย่านการค้าจังหวัดจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ เทศบาลนครตรัง การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานตรัง) หอการค้าจังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5285151 ทิพวรรณ์ ไชมะโย

Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics