ปรับ“ตลาดท่ากลาง”เป็นย่านการค้า เชื่อมโยงตลาดเกษตรกับการลงทุน เพิ่มมูลค่า - สร้างรายได้ผู้ค้าท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 13, 2010 16:51
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--หอการค้าจังหวัดตรัง

“พาณิชย์ตรัง” พลิกโฉมตลาดท่ากลาง ยกระดับเป็น “ย่านการค้าจังหวัด” หวังดึงดูดนักลงทุนใน-นอก เพิ่มมูลค่า-สร้างรายได้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มขึ้น พร้อมเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนในธุรกิจ ภาคการเกษตร มั่นใจขีดความสามารถ เป็นกลไกสำคัญฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

นายธาดา พิชญาภรณ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ดำเนินการพัฒนาตลาดท่ากลางที่ตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ซึ่งเป็นตลาดผลไม้และอาหารจำนวน 109 ร้านค้า ให้เป็นย่านการค้าจังหวัดสนองตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจการค้าจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจของย่านการค้า สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักธุรกิจจากภูมิภาคต่างๆ

ในประเทศและต่างประเทศมาทำธุรกรรมและลงทุนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการค้าด้วย พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเกี่ยวข้อง ตามพันธกิจของกระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ทั้งการค้าปลีก ค้าส่ง การนำเข้าและส่งออก เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้

ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด “เราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการจัดทำแผนที่ตั้งของธุรกิจแต่ละประเภทในบริเวณย่านการค้าจังหวัดตรัง ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อที่จะพัฒนาบริเวณดังกล่าวให้เป็น ย่านการค้าในระยะต่างๆ อีกทั้งมีการระดมความคิด และพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ แบบมืออาชีพ เสริมสร้างความสามารถด้านการค้า โดยเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตร บริการ การผลิต การค้าปลีก-ค้าส่ง ในระดับจังหวัด”

นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งชุมชนการค้าสินค้าที่อยู่ร่วมกัน ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจการค้าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกด้วย รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือในการพัฒนาย่านการค้าจังหวัดจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ เทศบาลนครตรัง การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานตรัง) หอการค้าจังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5285151 ทิพวรรณ์ ไชมะโย

Latest Press Release

เมืองตงกวนเดินหน้าสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เกื้อหนุน หวังดึงนักลงทุนจากทั่วโลก

งานประชุม World Dongguan Entrepreneurs Convention 2018 จัดขึ้นที่เมืองตงกวน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรดานักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากเมืองตงกวนกว่า 1,200 คนได้กลับมารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่บ้านเกิดของพวกเขา เพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจ...

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ยของจีนทดลองปลูกพืชอาหารสัตว์ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขตปกครองตนเองหลินเซี่ย มณฑลกานซู ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเกษตรกรรมที่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรเกือบ 80% อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทและสองในสามของพื้นที่เพาะปลูกตั้งอยู่ในเขตแห้งแล้งจัดและกึ่งแห่งแล้ง...

การประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ที่ดูไบ ปิดฉากลงอย่างสวยงาม

มูลนิธิ Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ปิดฉากการประชุมสุดยอดด้านความรู้ Knowledge Summit ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม ณ ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนและอนาคตของเศรษฐกิจแห่งความรู้" (Youth and...

รายงานสถานการณ์การใช้พลาสติกทั่วโลกเผย ผู้บริโภควิตกผลกระทบ ขณะหลายประเทศยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

- ออร์บ มีเดีย สำรวจ 4 มุมมองของปัญหาพลาสติกได้แก่ การทิ้งขยะลงทะเล ไมโครพลาสติก สารเคมี และการรีไซเคิล บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า...

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟ โปรโม-โปรเม-โปรเมียว ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน Follow Your Passion พร้อมเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มุ่งสานฝันเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลก

เอสซีจี และคอตโต้ ชวนสามโปรกอล์ฟหญิงไทย โปรโม-โมรียา โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล และโปรเมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ มาร่วมเปิดมุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน "Follow Your Passion" ภายใต้ธีม Passion for Better ผ่านความรักในกีฬากอล์ฟจากรุ่นสู่รุ่น...

Related Topics