สรุปข่าวการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 4, 2010 10:43
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--เอ็มโฟกัส

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 บริษัท เอ็มโฟกัส และ Rockwell Automation ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2010 ขึ้นพร้อมกับงาน OR-Net Conference 2010 ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับโจทย์การแข่งขันคือ “ Improving Injection Molding Operations” ซึ่งนำมาจาก the 16th annual Arena Student Simulation Contest at the IIE Conference in Cancun, Mexico เป็นเรื่องของการวางผังโรงงานและการจัดสรรกำลังคน เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และมีความจำเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์แผนการปรับปรุงต่างๆให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นโจทย์ปัญหาจึงมีความท้าทายเพราะไม่ใช่ใช้เพียงความรู้ที่อยู่ในตำราเท่านั้น ยังประกอบกับประสบการณ์และการรู้จักนำองค์ความรู้ต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ในการจัดงานครั้งนี้เราได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและศักดิ์ขีพยานในการตัดสินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท เอ็มโฟกัส ได้แก่ ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มโฟกัส, คุณยงยุทธ ลิขิตพัฒนะกุล (Supply Chain Solutions Manager) , คุณภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์ (Advisory Consultant) และคุณวิชา พราหมฤทธิ์ (Supply Chain Solutions Consultant)

ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PPN IE TU จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ คุณพรชัย หงส์วัฒนกุล, คุณนิตยา งามภักตร์, คุณเปรมชีวิน โตรทิพย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ได้รับทุนการ ศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม KU SIM จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ คุณอภิศักดิ์ วิทยาประภากร, คุณรมณี วังเมือง, คุณศรัณยู สัจจโภชน์ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรวุฒิ หวังวัชรกุลได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม APILM จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกในทีม คือ คุณธนพิชญ์ จำปาทอง, คุณณพิตร วัฒนวีรพงษ์, คุณฐิติพงศ์ จำรัส และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม MUIE3 จากมหาวิทยาลัย มหิดล สมาชิกในทีม คือ คุณวัลลภ เฟื่องฟู, คุณภาณุพงศ์ ผิวอ่อน, คุณพีรพงศ์ ทรัพย์สมบัติ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

ภาพข่าว: AGE สนับสนุนครูอัตราจ้างสอนและมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) มอบเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างสอน 1 อัตรา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ประจำปีการศึกษา 2562...

แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

คาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) จัดทำสินค้าพรีเมียม แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแก้วรุ่นใหม่ที่พระเจ้าหลานเธอ...

ก.แรงงาน เปิดสนามประลองฝีมือชิงความเป็นเลิศแรงงานคนพิการ

ก.แรงงาน เปิดสนามประชันทักษะฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 9 กว่า 200 คน ใน 20 สาขา ยกระดับมาตรฐานฝีมือ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

Related Topics