สรุปข่าวการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2010

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 4, 2010 10:43
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--เอ็มโฟกัส

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 บริษัท เอ็มโฟกัส และ Rockwell Automation ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Arena Simulation Contest 2010 ขึ้นพร้อมกับงาน OR-Net Conference 2010 ที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับโจทย์การแข่งขันคือ “ Improving Injection Molding Operations” ซึ่งนำมาจาก the 16th annual Arena Student Simulation Contest at the IIE Conference in Cancun, Mexico เป็นเรื่องของการวางผังโรงงานและการจัดสรรกำลังคน เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และมีความจำเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์แผนการปรับปรุงต่างๆให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นโจทย์ปัญหาจึงมีความท้าทายเพราะไม่ใช่ใช้เพียงความรู้ที่อยู่ในตำราเท่านั้น ยังประกอบกับประสบการณ์และการรู้จักนำองค์ความรู้ต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

ในการจัดงานครั้งนี้เราได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและศักดิ์ขีพยานในการตัดสินการแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท เอ็มโฟกัส ได้แก่ ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มโฟกัส, คุณยงยุทธ ลิขิตพัฒนะกุล (Supply Chain Solutions Manager) , คุณภัทราภรณ์ สัจจนดำรงค์ (Advisory Consultant) และคุณวิชา พราหมฤทธิ์ (Supply Chain Solutions Consultant)

ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PPN IE TU จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ คุณพรชัย หงส์วัฒนกุล, คุณนิตยา งามภักตร์, คุณเปรมชีวิน โตรทิพย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ได้รับทุนการ ศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม KU SIM จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกในทีม คือ คุณอภิศักดิ์ วิทยาประภากร, คุณรมณี วังเมือง, คุณศรัณยู สัจจโภชน์ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรวุฒิ หวังวัชรกุลได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม APILM จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาชิกในทีม คือ คุณธนพิชญ์ จำปาทอง, คุณณพิตร วัฒนวีรพงษ์, คุณฐิติพงศ์ จำรัส และอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม MUIE3 จากมหาวิทยาลัย มหิดล สมาชิกในทีม คือ คุณวัลลภ เฟื่องฟู, คุณภาณุพงศ์ ผิวอ่อน, คุณพีรพงศ์ ทรัพย์สมบัติ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ


Latest Press Release

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ Thainakarin Insure Love CSR #3

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "Thainakarin Insure Love CSR #3" โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำ เข้าร่วมมอบเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน...

Related Topics