ครม. ตั้งประธานและกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ก.ไอซีทีเสนอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday May 19, 2011 15:43
กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--ก.ไอซีที

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่า หลังจากที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา โดยพระราชกฤษฎีกามาตรา 13 ได้กำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ที่ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

“จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ได้แก่ นายวรากรณ์ สามโกเศศประธานกรรมการ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน นางจารุพร ไวยนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผลและ การบริหารความเสี่ยง พ.อ. เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” นายจุติ กล่าว

สำหรับประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คนนี้ ได้ผ่านกระบวนการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ซึ่งกระบวนการสรรหานั้นดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่สรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวิธีการทาบทามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่เข้าข่ายจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน และมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้เรียบร้อย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลตามที่เสนอภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 13 และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกา แล้วจึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเหลือจำนวน 6 คน พร้อมทั้งเลือกประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับ ตามบทบัญญัติหมวด 5 ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คนนี้

จะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งหากพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกแต่ต้องไม่ติดต่อกันเกินสองวาระ

?
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 021416747 MICT

Latest Press Release

ภาพข่าว: อมารี ภูเก็ต ประกอบพิธีทำบุญฉลองการเปิดให้บริการครบรอบ 35 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ในการเปิดให้บริการของโรงแรมอมารี ภูเก็ต ตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค ประจำพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เวียดนาม และมัลดีฟส์ (ซ้าย) ทิพาพร คูณผล –...

เกเตอเรด ยืนหนึ่งด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งลุยจัดการแข่งขัน Gatorade 5v5 Football 2020 ต่อเนื่องปีที่ 3 ส่งสุดยอดแข้งเยาวชนไทยดวลศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับโลก

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ "เกเตอเรด" ประกาศจัดการแข่งขัน"Gatorade 5v5 Football 2020" การแข่งขันฟุตบอล 5 ต่อ 5 สำหรับเยาวชนอายุ 14 ถึง 16 ปี ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเลี้ยง ประจำปี Bangna Family Fair 2020 ณ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบ็งค็อก กรีน วัลเล่ย์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานเลี้ยงประจำปี "Bangna Family Fair 2020" ณ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบ็งค็อก กรีน วัลเล่ย์ (The American School of Bangkok Green Valley) บริการรถพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการตรวจวัดความดันโลหิต...

อธิการบดี สจล. พามองอนาคตประเทศไทย ชี้เดินหน้าพัฒนา #เด็กเล็ก ในวันนี้ คือการลงทุนที่ได้กำไรในอีก 20 ปี

- เพราะเด็กคือพลังสำคัญ สจล. ชูโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก" เฟ้นหา – ผลักดันความสามารถเด็กรุ่นใหม่ อย่างไร้ขีดจำกัด หลายคนคงทราบกันดีว่างบประมาณของไทยถูกใช้จ่ายไปกับการพัฒนาการศึกษามากที่สุด และหลายคนคงตั้งคำถามต่อไปอีกว่า...

ภาพข่าว: เจ้าหน้าที่ สนพ.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...

Related Topics