“Thailand Competitiveness Conference 2011”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2011 11:27
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2011 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในงานแถลงข่าวคณะกรรมการโครงการจะกล่าวถึงความสำคัญของการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บทบาทของ TMA กับ IMD (The International Institute for Management Development) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภาพรวมโครงการ Thailand Competitiveness Conference 2011 กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอีกด้วย

สถาบัน IMD ได้จัดทำการสำรวจความสามารถในการแข่งขันและจัดพิมพ์รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook (WCK) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับความสามารถของประเทศต่างๆ ในการสร้างและดำรงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่างๆสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน TMA จึงได้นำข้อมูลจากการสำรวจมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 และผลสรุปการสัมมนาจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้นำไปขยายผลในทางปฏิบัติต่อไป ในขณะที่ภาคเอกชนก็ได้มีการนำผลจากการสัมมนาไปพิจารณาเพื่อดำเนินการในส่วนที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

โดย IMD ชี้ว่าหากไทยสามารถปรับปรุงพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นถึงระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศจะทำให้ไทยสามารถไต่ระดับขึ้นไปถึงอันดับที่ 16 ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสเลื่อนอันดับขึ้นไปเป็นอันดับที่ 18 ใน 10 ปีข้างหน้า โดยจะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ดังกล่าว

ในการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2011 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักใน 6 ประเด็นดังนี้ World Leader in Food, Thailand as a Preferred Destination, Driving for Green Economy, Applying Technology to Enhance Growth: Research and Development, Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand, Thailand Going towards a World – Class Logistics Center in the Region

โดยภายในงาน Thailand Competitiveness Conference 2011 จะเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจในการตัดสินใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักในการสัมมนามาเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณประภาภรณ์ บัวบาน
Project Representative
TMA –สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา ซ.1) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-7677 ต่อ 265 โทรสาร 0-2319-5666
E-mail: prapaporn@tma.or.th/ www.tma.or.th

Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics