“Thailand Competitiveness Conference 2011”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 4, 2011 11:27
กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Competitiveness Conference 2011 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในงานแถลงข่าวคณะกรรมการโครงการจะกล่าวถึงความสำคัญของการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บทบาทของ TMA กับ IMD (The International Institute for Management Development) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภาพรวมโครงการ Thailand Competitiveness Conference 2011 กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอีกด้วย

สถาบัน IMD ได้จัดทำการสำรวจความสามารถในการแข่งขันและจัดพิมพ์รายงาน IMD World Competitiveness Yearbook (WCK) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับความสามารถของประเทศต่างๆ ในการสร้างและดำรงสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่างๆสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน TMA จึงได้นำข้อมูลจากการสำรวจมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 และผลสรุปการสัมมนาจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้นำไปขยายผลในทางปฏิบัติต่อไป ในขณะที่ภาคเอกชนก็ได้มีการนำผลจากการสัมมนาไปพิจารณาเพื่อดำเนินการในส่วนที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

โดย IMD ชี้ว่าหากไทยสามารถปรับปรุงพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นถึงระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศจะทำให้ไทยสามารถไต่ระดับขึ้นไปถึงอันดับที่ 16 ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสเลื่อนอันดับขึ้นไปเป็นอันดับที่ 18 ใน 10 ปีข้างหน้า โดยจะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ดังกล่าว

ในการสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2011 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักใน 6 ประเด็นดังนี้ World Leader in Food, Thailand as a Preferred Destination, Driving for Green Economy, Applying Technology to Enhance Growth: Research and Development, Dealing with Moral for Competitiveness: Ethical and Moral Guideline for Thailand, Thailand Going towards a World – Class Logistics Center in the Region

โดยภายในงาน Thailand Competitiveness Conference 2011 จะเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจในการตัดสินใจจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักในการสัมมนามาเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณประภาภรณ์ บัวบาน
Project Representative
TMA –สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา ซ.1) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-7677 ต่อ 265 โทรสาร 0-2319-5666
E-mail: prapaporn@tma.or.th/ www.tma.or.th

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics