เชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนา “Thailand Competitiveness Conference 2011”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 8, 2011 10:14
กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานสัมมนา “Thailand Competitiveness Conference 2011” ขึ้น ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

1. นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน TMA
3. ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD
4. คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร TMA
กำหนดการ

14.30 – 15.00   สื่อมวลชนลงทะเบียน รับของที่ระลึกและรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 – 15.05   พิธีกรกล่าวต้อนรับ และคณะกรรมการขึ้นบนเวที
15.05 – 15.45   เรียนเชิญ
คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • ความสำคัญของการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธาน TMA
  • บทบาทของ TMA กับ IMD ในการจัดอันดับขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศ
  • ภาพรวมโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program
  • ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย IMD
ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • บทบาทของ IOD กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร TMA
  • รายละเอียดงาน Thailand Competitiveness Conference 2011
15.45 – 16.00   Q&A Session
16.00 – 16.10   Photo Session: เชิญผู้บริหาร ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีร่วมกัน
16.15 – 16.20   พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ร่วมถ่ายภาพบนเวที
16.00 +++         พิธีกรกล่าวขอบคุณผู้บริหาร สื่อมวลชน และกล่าวสรุปงาน
เชิญสื่อมวลชนตามอัธยาศัย พร้อม Q&A ด้านล่างเวที
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร.02-622-187-67-76 ต่อ 401-407

Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics