ธนารักษ์เตรียมร่วมมือทางวิชาการกับ Royal Mint ประเทศอังกฤษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 21, 2012 09:48
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์พร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC) ผลิตเหรียญและบริหารเงินตรา เตรียมการสำหรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศให้มากที่สุด โดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องเงินตราน่าจะอยู่ในระดับนานาชาติให้ได้

วันนี้ (๒๐ สิงหาคม 2555) ณ กระทรวงการคลัง นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมธนารักษ์ได้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์ โดยนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางไปเจรจากับ TheRoyal Mintของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีความคืบหน้าด้วยดี โดยในเบื้องต้นได้ตกลงในหลักการว่าจะจัดให้มีหลักสูตรร่วมกันในปีนี้ระหว่างกรมธนารักษ์และTheRoyal Mintในด้านความรู้เรื่องการบริหารเหรียญที่ทันสมัย ทั้งด้านการผลิตเหรียญที่ต้องให้มีการลักษณะคุ้มค่าแก่การลงทุนในด้านการออกเหรียญรุ่นใหม่ และให้มีรายได้ (Seigniorage) จากการลงทุน ซึ่งการดำเนินการนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของเหรียญ ขนาด น้ำหนัก เทคโนโลยีการผลิต ประเภทของโลหะและส่วนผสม คุณลักษณะพิเศษที่ป้องกันการปลอมแปลง เป็นต้น ส่วนในด้านการบริหารปริมาณเหรียญจำเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะการค้าขายชายแดน ซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งต้องอาศัยค่าเงินบาทเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ดังนั้น จึงต้องมีการศึกษาและประมาณค่าความต้องการ(demand) ของเหรียญกษาปณ์ไทยทั้งจากคนไทยและประชาคมเพื่อนบ้านด้วย

นายนริศ ชัยสูตร กล่าว่าสำหรับระยะยาวนั้นจะดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารเงินตราของอาเซียน โดยกรมธนารักษ์จะจัดหลักสูตรนานาชาติขึ้น และได้มอบหมายให้สถาบันธนารักษ์ศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการในการอบรมและคาดว่าจะเปิดหลักสูตรนี้ได้ภายในปี ๒๕๕๖ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมโรงกษาปณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน (TEMAN : The Technical Meeting of Mints in ASEAN) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนอกจากจะมีกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีกลุ่มผู้สังเกตการณ์จากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประชุมด้วยนายนริศกล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

อุดช่องโหว่ ป.ป.ช. เดินหน้าขจัดคอร์รัปชั่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ทีดีอาร์ไอแนะปิดช่องโหว่ ป.ป.ช. ให้มีความเป็นอิสระในทางการเมืองและการเงิน ย้ำต้องโปร่งใส-เปิดเผย-ตรวจสอบได้ พร้อมจับตาคณะกรรมการชุดใหม่ สานต่อภารกิจปราบคอร์รัปชั่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540 ได้วางกลไกตรวจสอบทุจริต "ข้าราชการและนักการเมือง"...

มรภ.สงขลา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภาคนใหม่

มรภ.สงขลา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นนายกสภาคนใหม่ เตรียมผลิตนักวิชาการ ผลักดันงานวิจัยสู่ความเป็นหนึ่งเรื่องท้องถิ่น ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)...

นิด้าโพล : การปฏิรูปประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การปฏิรูปประเทศ" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ...

สถาบันอาหาร จัดพิธีเปิดงาน NFI OPEN HOUSE Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย อย่างเป็นทางการ

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญสื่อมวลชนร่วมงานNFI OPEN HOUSE "Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย" ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2558 ณ สถาบันอาหาร ถ. อรุณอัมรินทร์ 36 โดยจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ...

Related Topics