ผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 8, 2013 15:35
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--อเด็คโก้ประเทศไทย

ผลการสำรวจประจำปีโดย กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ในหัวข้ออาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 4 พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ ยังคงมีความเอื้ออาทร และ คิดถึงผู้คนรอบข้าง สำหรับอาชีพในฝันยอดฮิตนั้น พบว่า “แพทย์” ยังคงเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทยติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ตามด้วยการเป็น “วิศวกร” “ตำรวจ” “นักธุรกิจ” และ “ครู”

ผลการสำรวจครั้งที่สี่บนหัวข้อ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” โดย กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสำรวจว่า เด็กไทยมีการคิดถึงอาชีพในอนาคต การทำงาน และ กิจกรรมยามว่าง อย่างไรบ้าง โดยผลการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยเผยให้เห็นว่า เด็กๆ ผู้เป็นอนาคตของชาตินั้น มุ่งมั่นคิดถึงอาชีพในอนาคตในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยเหลือพัฒนาประเทศของเรา โดยอาชีพในฝันสำหรับเด็กๆคือ การเป็น “แพทย์” ซึ่งเป็นอาชีพในฝันที่ได้รับเลือกมากที่สุดจากเด็กๆติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ส่วนอาชีพในฝันอันดับรองลง มาคือ วิศวกร ตำรวจ นักธุรกิจ และ ครู ตามลำดับ

จากผลสำรวจยังเห็นได้ชัดว่า เด็กๆมีความห่วงใยที่จะช่วยเหลือประชาชนและป้องกันพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ผลสำรวจยังได้แสดงให้เห็นอีกว่า ร้อยละ 94 ของเด็กที่ทำแบบสำรวจนั้นเชื่อว่า การใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนั้นสำคัญกว่าการหาเงินให้ได้มากๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกหลานชาวไทยของเรารัก และเอาใจใส่ครอบครัว รวม ทั้งคิดถึงประเทศชาติและผู้คนรอบข้างอย่างจริงใจ

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ได้ทำการสำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” เป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้จากการสำรวจไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆในลักษณะเดียวกันของบริษัทอเด็คโก้มาเลเซีย สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา โดยการถามคำถามง่ายๆ 6 คำถามกับเด็กอายุ ระหว่าง 7-14 ปี

1. เมื่อโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตุใด และคิดว่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไร?

2. เด็กๆ คิดว่าอาชีพใด ดี/เท่ห์ ที่สุด?

3. หากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 3 สิ่งที่ต้องการทำ คืออะไรบ้าง?

4. เด็กๆ คิดว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่างหาเงินให้ได้มากๆ กับใช้เวลาอยู่กับครอบครัว?

5. ปี พ.ศ. 2556 ที่กำลังจะถึงนี้ เด็กๆ อยากจะทำอะไร?
6. ถ้าหากเลือกได้ เด็กๆอยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอะไรมากที่สุด?

จากผลสำรวจเห็นได้ชัดว่า สิ่งแวดล้อมรอบข้างส่งผลกระทบถึงความคิดของเด็กๆ ในเรื่องของอนาคตและการแสดงออกของพวกเขา ซึ่งผลจากการสำรวจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย พบข้อคิดที่น่าสนใจหลายด้านอย่างเช่น แม้ว่าเด็กๆผู้ตอบแบบสอบถามจะมีลักษณะและพื้นฐานการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน อาชีพในฝันยอดฮิต 4 ปีซ้อนของเด็กคือ การเป็น “แพทย์” ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากช่วยเหลือผู้คน และช่วยรักษาคนไข้ และสมาชิกในครอบครัว โดยมีความต้องการด้านรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100 ถึง 10,000,000 บาท อย่างไรก็ตามในปีนี้ อาชีพ ครู ตกอันดับลงไปเป็นอันดับที่ 5 รองจากอาชีพ วิศวกร ตำรวจ นักธุรกิจ ซึ่งได้มาแทนที่อาชีพ ทนายความ พ่อครัว ซึ่งเป็นอาชีพในฝันอันดับรองลงมาในปีที่แล้ว

ผลการสำรวจยังพบว่าเด็กๆมีความแตกต่างทางความคิดเป็นอย่างมากในเรื่องของอาชีพในฝัน ในขณะที่เด็กบางส่วนอยากทำงานเพื่อช่วยสังคม โดยเลือกเป็น “คุณหมอ” ก็ยังมีเด็กบางคนชอบสนุก ชอบออกกำลังโดยเลือกเป็น “นักเต้นบีบอย” นอกจากนี้ เด็กๆ เหล่านี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ขัน เช่นเด็กส่วนหนึ่งกล่าวว่าอยากเป็นตำรวจ จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือ เด็กอีกคนหนึ่งกล่าวว่าอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมเนื่องจากจะได้เขียนโปรแกรมเกมส์สำหรับตนเองได้เล่นสนุกได้อย่างใจคิด

อาชีพในฝันยอดฮิต 5 อันดับในใจของเด็กไทย
1. แพทย์
2. วิศวกร
3. ตำรวจ
4. นักธุรกิจ
5. ครู

ผลจากการสำรวจในปีนี้ พบว่า “ทหาร” ก็ยังเป็นอาชีพที่เท่ห์ที่สุดเช่นเดียวกับปีที่แล้ว ส่วนอันดับรองลงมา คือ ตำรวจ และ แพทย์ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเด็กๆ เห็นว่า อาชีพในเครื่องแบบเหล่านี้ นอกจากเครื่องแบบดูเท่ห์ดี แล้ว ก็ยังพ่วงด้วยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่การงานในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยในเวลาที่ประเทศชาติต้องการ

สำหรับการสอบถามเด็กๆว่า ถ้าหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย 3 สิ่งที่ต้องการทำคืออะไร? เด็กๆส่วนใหญ่ให้คำตอบที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความรับผิดชอบสูง อาทิเช่น

ปกป้องดูแลประชาชน
พัฒนาประเทศ และพัฒนาระบบการศึกษาให้กับประชาชนในเขตทุรกันดาร
สร้างความสามัคคี
ลดปัญหาเรื่องยาเสพติดและการเล่นการพนัน
พัฒนาระบบสาธาณูปโภคของท้องถิ่น เช่น ถนน ขนส่งมวลชน โรงพยาบาล เป็นต้น
รักษ์โลกด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในขณะเดียวกัน ก็มีเด็กๆบางส่วนที่มีจินตนาการแตกต่างออกไป เช่น จะทำการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน จะติดแอร์ให้ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ จะออกกฎให้มีการนอนหลับพักผ่อนหลังอาหารกลางวัน เป็นต้น

สำหรับคำถามที่ถามเด็กๆว่าอะไรสำคัญกว่ากัน ระหว่างการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว หรือ การหาเงินได้มากๆ ผลการสำรวจพบว่า เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติมากกว่าร้อยละ 94 บอกว่า การใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสำคัญกว่าการหาเงินให้ได้มากๆ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวได้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการเลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้ ทำให้เด็กๆเหล่านี้ เห็นความสำคัญของครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ เด็กๆ ให้เหตุผลดังนี้

มีความอบอุ่นและมีความสุขเมื่ออยู่กับครอบครัว
ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
การหาเงินจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ครอบครัวต้องมาก่อน

แม้แต่เด็กๆบางคนที่เลือกว่า การหาเงินสำคัญกว่า ก็ให้เหตุผลว่า จะทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบาย

คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ต่อคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆ ทำในเวลาว่าง ก็เป็นคำตอบที่คล้ายกับเด็กๆทั่วโลก คือ เป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน หรือฆ่าเวลา อย่างเช่น การดูทีวี เล่นเกมส์ ฯลฯ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคำถามที่ว่า “สิ่งที่ต้องการทำในปีหน้า (พ.ศ.2556)” แล้ว เด็กไทยโดยส่วนใหญ่ตอบว่า อยากใช้เวลากับครอบครัว และ เพื่อนๆ โดยมีคำตอบว่าอยากเล่นเกมส์ เป็นคำตอบรองลงมา แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เด็กไทยก็ยังให้ความสำคัญกับครอบครัวและคนรอบข้างก่อนเสมอ

ผลการสำรวจยังพบอีกว่า เด็กๆ ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียน โดยจะพยายามตั้งใจเรียนให้มากขึ้น และเรียนให้เก่งขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2556) เด็กๆหลายคน ก็ยังอยากใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนให้มากยิ่งขึ้น และ บางส่วนก็อยากทำงานช่วงวันหยุดเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัว

สำหรับคำถาม “ถ้าหากเลือกได้เด็กๆอยากไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศอะไรมากที่สุด?” คำตอบที่ได้รับจากเด็กๆมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ และเกาหลี แต่ประเทศที่ได้รับคำตอบจากเด็กๆมากที่สุดคือ “ประเทศไทย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “ไม่ว่าประเทศใดจะมีความน่าสนใจ หรือมีความน่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตาม แต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เด็กๆอยากอยู่มากที่สุด”

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ – ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า “เราสามารถรับรู้ถึงความบริสุทธิ์และไร้เดียงสาของเด็กๆ ซึ่งเห็นได้จากการตอบคำถามด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา ผลการสำรวจนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่เด็กๆเหล่านี้มีต่อครอบครัวของตนอย่างมากมาย อีกทั้งยังมองเห็นได้ถึงความเอื้ออาทรห่วงใยต่อผู้คนรอบข้าง ซึ่งความรักของพ่อแม่นั้นจะสามารถใช้เป็นเกราะป้องกันการถูกครอบงำของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้การสำรวจนี้เป็นการยืนยันว่าเด็กๆนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของโลก และเป็นความหวังที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศ"

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์:
กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย
กัลญา เทพผดุงพร
อีเมล : kallayan@adecco-asia.com
โทร. 02 832 3399 ต่อ 311 www.adecco.co.th

Latest Press Release

West China Hospital เตรียมสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

โรงพยาบาลเวสต์ไชน่า มหาวิทยาลัยเสฉวน (West China Hospital of Sichuan University) ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ได้ลงนามในสัญญากับคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู (Chengdu Management Committee of Tianfu New...

ภาพข่าว: เยี่ยมชมอาคารระบบอนุรักษ์พลังงาน

สธน อัศวสันติ (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) หัวหน้าโครงการ The Eco Knowledge Program บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือยูวี ให้การต้อนรับ คณะนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

เปิดตัวรองเท้าหนังเอ็กโซติกครั้งแรก! ในคอลเล็กชั่น Suvimol Atelier ดีไซน์เรียบหรู คอมพลีตลุคให้โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

คอมพลีตลุคสาวกที่หลงใหลในมนตร์เสน่ห์ของหนังเอ็กโซติกให้สมูบรณ์แบบตั้งแต่หัวจรดเท้า ภายใต้การออกแบบที่ตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งาน และการนำเสนออย่างมีชั้นเชิงผ่าน S'uvimol Atelier รองเท้าหนัง เอ็กโซติกคอลเล็กชั่นแรกจากแบรนด์ S'uvimol...

ภาพข่าว: สสส. รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอในกลุ่มวัยเด็ก พร้อมชูแนวคิด เล่นดี 3 มิติ ส่งเสริมการเรียนรู้

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การต้อนรับ นายศุภวัฒน์ อวภาค (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลา เขต 2...

ดั๊บเบิ้ล เอ ชูคอนเซ็ปต์ Lets Play, Young@Heart ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2019

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) นำดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด Let's Play, Young@Heart เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกกำลังกาย และใช้ชีวิตด้วยหัวใจ แค่ใจ Young...

Related Topics