เรียนเชิญผู้บริหารทางการตลาด สื่อดิจิตอล และสื่อโมบาย เข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งสู่โมบาย คอมเมิร์ซ หรือ “Mobile Marketing, Advertising & Commerce Strategies 2013” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 13, 2013 14:40
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ

บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ์ จำกัด ขอเรียนเชิญผู้บริหารทางการตลาด สื่อดิจิตอล และสื่อโมบาย เข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งสู่โมบาย คอมเมิร์ซ หรือ “Mobile Marketing, Advertising & Commerce Strategies 2013” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

ปรากฎการณ์การตลาดโมบายผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้สร้างอิทธิพลที่พลิกโฉมการสร้างรูปแบบทางการตลาดสมัยใหม่เพื่อปฏิสัมพันธ์และสร้างช่องทางสื่อสารทางการตลาดในโลกยุคดิจิตอล พร้อมอำนาจในการค้นหา คัดเลือก และตัดสินใจข้อมูลเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นผู้บริโภคยุคใหม่จึงเลือกใช้ช่องทางโมบายเชื่อมโยงกับโซเชียล มีเดียในการติดต่อสื่อสาร สร้างเครือข่ายออนไลน์ และสร้างกลุ่มเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม และการเปลี่ยนแปลงของกระแสการบริโภคผ่านโมบายและโซเชียล มีเดีย อีกทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับและแผนการขยายโครงข่าย 3G/ 4G ที่จะช่วยเพิ่มยอดจำนวนผู้ใช้และการตลาดโมบายจึงเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่สร้างคุณค่าเชิงบวก เพิ่มยอดขาย ต่อยอดงานเชิงกลยุทธ์ในการสร้างกระแสที่ดีต่อสินค้า สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและบอกต่อ และสร้างเครือข่ายผู้จงรักภักดีและติดตามแบรนด์สินค้าผ่านช่องทางการตลาดโมบาย

ในงานประชุมครั้งนี้ได้รวบรวมนักกลยุทธ์ทางการตลาด นักออกแบบสื่อ นักวิจัยทางการตลาด และผู้ทรงอิทธิพลในโลกโมบายและออนไลน์ เพื่อเกาะติดกระแสโมบายมาร์เก็ตติ้ง และคอมเมิร์ซล่าสุด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดและรักษากลุ่มลูกค้าผ่านโมบาย มาร์เก็ตติ้ง การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมยังกับแผนการตลาดอื่นๆ การต่อยอดกิจกรรมทางการตลาดสู่โมบาย คอมเมริ์ซ ในการนำเสนอรูปแบบทางการตลาดและสินค้าใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย ผลประกอบการและกำไรในโลกออนไลน์

เปิดเผยแนวทางการพัฒนาโมบายมาร์เก็ตติ้งและโมบายคอมเมริ์ซ จากองค์กรชั้นนำได้แก่

* TARAD DOT COM: เปิดเผยปรากฎการณ์การตลาดสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมาแรงทั่วโลกและในประเทศไทย วิเคราะห์การเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือ การใช้งานของผู้บริโภคในประเทศไทย และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน กลยุทธ์การต่อยอดทางการตลาด การโฆษณา และธุรกิจผ่านสมาร์ตโฟน ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสในการใช้ เทคโนโลยีสมาร์ตโฟนเพื่อทำการตลาดและธุรกิจสู่อาเซียน การสร้างกลยุทธ์การตลาด ผ่านสมาร์ตโฟนควบคู่ไปกับการตลาดบนโซเชียล มีเดีย และออนไลน์ และเปิดเผยรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ต่อยอดการขายผ่านโมบาย คอมเมิร์ซ และแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจในปี 2556

* INMOBI, SOUTH EAST ASIA/HONGKONG/ TAIWAN: เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต แนวทางการวิจัยและนำข้อมูลผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปรับตัวกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ การเจาะกลุ่มและแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตต่อการเปิดรับสื่อ ค้นหาข้อมูลและตัดสินใจซื้อ การใช้เทคโนโลยีสมาร์ตโฟนเชื่อมโยงกับโซเชียล มีเดียผ่านทางแอพพลิเคชั่นและอื่นๆ เพื่อกระตุ้นยอดทางการตลาด

* CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD (CENTRAL DEPARTMENTSTORE): กรณีศึกษาจาก Central Pattana Public Co Ltd เรื่อง “จากการวิเคราะห์สื่อสมาร์ตโฟนสู่การสร้างกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งที่ประสบความสำเร็จ” แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มลูกค้าสู่การสร้างกลยุทธ์โมบาย มาร์เก็ตติ้งในสื่อออนไลน์และออฟไลน์อื่นๆ เพื่อต่อยอดกิจกรรมทางการตลาด การสร้างแบรนด์ในสื่อโมบายเพื่อเสริมภาพลักษณ์และโปรโมตแคมเปญออนไลน์ เจาะลึกรูปแบบการลงทุนการตลาดโมบายมาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ กระตุ้นการซื้อซ้ำและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กร

* THE NATIONAL BROADCASTING & TELECOMMUNICATIONS COMMISSION: เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจาก กสทช. ในกรณีกฎระเบียบ ข้อบังคับและแผนร่างการบังคับใช้ 3G และแนวโน้มการประมูล 4G ในประเทศไทย เจาะลึกการปรับตัวของภาคธุรกิจด้าน การตลาดและธุรกรรมผ่านดิจิตอลและโมบายในปี 2556 ร่วมวิเคราะห์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และความพร้อมของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ภาคธุรกิจและลูกค้าต่อการเติบโตของผู้ใช้งานและบริการเสริมในปี 2556

* BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO LTD: กรณีศึกษาจาก Big C Supercenter Public Co Ltd เรื่อง “กลยุทธ์การโฆษณาและสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มดิจิตอลสู่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตด้วยแอพพลิเคชั่นบิ๊กซี โมบายช้อปปิ้ง” แนวทางการวิเคราะห์รูปแบบไลฟ์สไตล์ลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่สร้างเสริมประสบการณ์และกระตุ้นยอดขายผ่านสื่อสมัยใหม่ และแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจ

* DENTSU MEDIA (THAILAND) LTD: เปิดตัวนวัตกรรมสื่อสารการตลาดล่าสุด “ไอบัตเตอร์ฟลาย” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่นและฮ่องกง กลยุทธ์การตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นใหม่ในการสร้างแบรนด์และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การสร้างแคมเปญทางการตลาดให้สอดคล้องกับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อดึงดูดนักช้อปและสร้างประสบการณ์ผ่านสมาร์ตโฟน และกรณีศึกษาสำคัญ

* MCN ASIA (THAILAND) LTD: เจาะลึกกลยุทธการรุกตลาดธุรกิจองค์กรผ่านการตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้ง การอินทิเกตรูปแบบการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น โมบาย อีเมล์ และโซเชียล มีเดีย เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กร เทคนิคการสร้างแคมเปญทางการตลาดและสร้างเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมกรณีศึกษา

*AIS PUBLIC CO LTD: กรณีศึกษาจาก Advanced Info Service Public Co Ltd (AIS) เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดล่าสุดในการให้บริการ 3G และวิสัยทัศน์เอไอเอสในปี 2556 สำรวจข้อมูลและข่าวสารล่าสุดในวงการธุรกิจโทรคมนาคม ศึกษาโครงสร้างและข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในกลุ่มผู้บริโภคและนัยสำคัญ วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม และแบ่งปันเอไอเอส โรดแมพเพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ผู้บริโภค

* TRUE DIGITAL CONTENT & MEDIA CO LTD: กลยุทธ์การสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งโดยใช้ “โมบาย โซเชียล เอ็นเตอร์เทนเมนต์และกลยุทธ์เกมในสมาร์ตโฟนปี 2556” การสร้างแอพพลิเคชั่นบันเทิงเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์และส่งเสริมการตลาด พร้อมกรณีศึกษาสำคัญ

* OMNICOM MEDIA GROUP: เทคนิคการวัดผลกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้ง เจาะลึกการสร้างตัววัด ดัชนีชี้วัดและรูปแบบการวัดผลแคมเปญทางการตลาดโมบาย การตรวจสอบและรายงานผลพร้อมการประเมินและวิเคราะห์ผลการทำการตลาดโมบายและผลกำไรทางธุรกิจ

โปรโมชั่นพิเศษ! จอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่งในงาน
ติดต่อสอบถามโบรชัวร์และข้อมูลการสัมมนาได้ที่
บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ จำกัด
โทร 02-186-2671
อีเมล์ info@executive-all.com
เว็บไซต์ www.executive-all.com
ติดตามงานสัมมนาล่าสุดดังนี้

1) Employee Engagement Strategies, Metrics & Analytics หรือ “กลยุทธ์การวัดและวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับพนักงาน” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556

2) Customer Segmentation, Analytics & Marketing Optimization 2013หรือ “การวัดและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาด” ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2556

3) The International HR Directors Forum 2013 หรือ “การประชุมผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ภาษาอังกฤษ) ” ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2556

4) 2013 Mobile Marketing, Advertising & Commerce Strategies หรือ “กลยุทธ์การตลาดโมบายมาร์เก็ตติ้งสู่โมบาย คอมเมิร์ซ” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556

5) Big Data Analytics & Advanced Marketing Innovation หรือ “การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลสู่การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด” ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556

ติดต่อ:
บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ จำกัด
โทร 02-186-2671
อีเมล์ info@executive-all.com
เว็บไซต์ www.executive-all.com

Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics