เรียนเชิญผู้บริหารทางการตลาด สื่อดิจิตอล และสื่อโมบาย เข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งสู่โมบาย คอมเมิร์ซ หรือ “Mobile Marketing, Advertising & Commerce Strategies 2013” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 13, 2013 14:40
กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ

บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ์ จำกัด ขอเรียนเชิญผู้บริหารทางการตลาด สื่อดิจิตอล และสื่อโมบาย เข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งสู่โมบาย คอมเมิร์ซ หรือ “Mobile Marketing, Advertising & Commerce Strategies 2013” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

ปรากฎการณ์การตลาดโมบายผ่านสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้สร้างอิทธิพลที่พลิกโฉมการสร้างรูปแบบทางการตลาดสมัยใหม่เพื่อปฏิสัมพันธ์และสร้างช่องทางสื่อสารทางการตลาดในโลกยุคดิจิตอล พร้อมอำนาจในการค้นหา คัดเลือก และตัดสินใจข้อมูลเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นผู้บริโภคยุคใหม่จึงเลือกใช้ช่องทางโมบายเชื่อมโยงกับโซเชียล มีเดียในการติดต่อสื่อสาร สร้างเครือข่ายออนไลน์ และสร้างกลุ่มเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อความคิด ค่านิยม และการเปลี่ยนแปลงของกระแสการบริโภคผ่านโมบายและโซเชียล มีเดีย อีกทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับและแผนการขยายโครงข่าย 3G/ 4G ที่จะช่วยเพิ่มยอดจำนวนผู้ใช้และการตลาดโมบายจึงเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่สร้างคุณค่าเชิงบวก เพิ่มยอดขาย ต่อยอดงานเชิงกลยุทธ์ในการสร้างกระแสที่ดีต่อสินค้า สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและบอกต่อ และสร้างเครือข่ายผู้จงรักภักดีและติดตามแบรนด์สินค้าผ่านช่องทางการตลาดโมบาย

ในงานประชุมครั้งนี้ได้รวบรวมนักกลยุทธ์ทางการตลาด นักออกแบบสื่อ นักวิจัยทางการตลาด และผู้ทรงอิทธิพลในโลกโมบายและออนไลน์ เพื่อเกาะติดกระแสโมบายมาร์เก็ตติ้ง และคอมเมิร์ซล่าสุด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดและรักษากลุ่มลูกค้าผ่านโมบาย มาร์เก็ตติ้ง การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมยังกับแผนการตลาดอื่นๆ การต่อยอดกิจกรรมทางการตลาดสู่โมบาย คอมเมริ์ซ ในการนำเสนอรูปแบบทางการตลาดและสินค้าใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมยอดขาย ผลประกอบการและกำไรในโลกออนไลน์

เปิดเผยแนวทางการพัฒนาโมบายมาร์เก็ตติ้งและโมบายคอมเมริ์ซ จากองค์กรชั้นนำได้แก่

* TARAD DOT COM: เปิดเผยปรากฎการณ์การตลาดสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมาแรงทั่วโลกและในประเทศไทย วิเคราะห์การเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือ การใช้งานของผู้บริโภคในประเทศไทย และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน กลยุทธ์การต่อยอดทางการตลาด การโฆษณา และธุรกิจผ่านสมาร์ตโฟน ประเมินปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสในการใช้ เทคโนโลยีสมาร์ตโฟนเพื่อทำการตลาดและธุรกิจสู่อาเซียน การสร้างกลยุทธ์การตลาด ผ่านสมาร์ตโฟนควบคู่ไปกับการตลาดบนโซเชียล มีเดีย และออนไลน์ และเปิดเผยรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ต่อยอดการขายผ่านโมบาย คอมเมิร์ซ และแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจสำหรับภาคธุรกิจในปี 2556

* INMOBI, SOUTH EAST ASIA/HONGKONG/ TAIWAN: เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต แนวทางการวิจัยและนำข้อมูลผู้ใช้งานมาวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปรับตัวกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ การเจาะกลุ่มและแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตต่อการเปิดรับสื่อ ค้นหาข้อมูลและตัดสินใจซื้อ การใช้เทคโนโลยีสมาร์ตโฟนเชื่อมโยงกับโซเชียล มีเดียผ่านทางแอพพลิเคชั่นและอื่นๆ เพื่อกระตุ้นยอดทางการตลาด

* CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD (CENTRAL DEPARTMENTSTORE): กรณีศึกษาจาก Central Pattana Public Co Ltd เรื่อง “จากการวิเคราะห์สื่อสมาร์ตโฟนสู่การสร้างกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งที่ประสบความสำเร็จ” แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มลูกค้าสู่การสร้างกลยุทธ์โมบาย มาร์เก็ตติ้งในสื่อออนไลน์และออฟไลน์อื่นๆ เพื่อต่อยอดกิจกรรมทางการตลาด การสร้างแบรนด์ในสื่อโมบายเพื่อเสริมภาพลักษณ์และโปรโมตแคมเปญออนไลน์ เจาะลึกรูปแบบการลงทุนการตลาดโมบายมาร์เก็ตติ้งเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ กระตุ้นการซื้อซ้ำและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อองค์กร

* THE NATIONAL BROADCASTING & TELECOMMUNICATIONS COMMISSION: เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจาก กสทช. ในกรณีกฎระเบียบ ข้อบังคับและแผนร่างการบังคับใช้ 3G และแนวโน้มการประมูล 4G ในประเทศไทย เจาะลึกการปรับตัวของภาคธุรกิจด้าน การตลาดและธุรกรรมผ่านดิจิตอลและโมบายในปี 2556 ร่วมวิเคราะห์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และความพร้อมของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ภาคธุรกิจและลูกค้าต่อการเติบโตของผู้ใช้งานและบริการเสริมในปี 2556

* BIG C SUPERCENTER PUBLIC CO LTD: กรณีศึกษาจาก Big C Supercenter Public Co Ltd เรื่อง “กลยุทธ์การโฆษณาและสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มดิจิตอลสู่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตด้วยแอพพลิเคชั่นบิ๊กซี โมบายช้อปปิ้ง” แนวทางการวิเคราะห์รูปแบบไลฟ์สไตล์ลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์สื่อที่สร้างเสริมประสบการณ์และกระตุ้นยอดขายผ่านสื่อสมัยใหม่ และแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจ

* DENTSU MEDIA (THAILAND) LTD: เปิดตัวนวัตกรรมสื่อสารการตลาดล่าสุด “ไอบัตเตอร์ฟลาย” ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่นและฮ่องกง กลยุทธ์การตลาดผ่านแอพพลิเคชั่นใหม่ในการสร้างแบรนด์และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย การสร้างแคมเปญทางการตลาดให้สอดคล้องกับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อดึงดูดนักช้อปและสร้างประสบการณ์ผ่านสมาร์ตโฟน และกรณีศึกษาสำคัญ

* MCN ASIA (THAILAND) LTD: เจาะลึกกลยุทธการรุกตลาดธุรกิจองค์กรผ่านการตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้ง การอินทิเกตรูปแบบการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น โมบาย อีเมล์ และโซเชียล มีเดีย เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กร เทคนิคการสร้างแคมเปญทางการตลาดและสร้างเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร พร้อมกรณีศึกษา

*AIS PUBLIC CO LTD: กรณีศึกษาจาก Advanced Info Service Public Co Ltd (AIS) เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดล่าสุดในการให้บริการ 3G และวิสัยทัศน์เอไอเอสในปี 2556 สำรวจข้อมูลและข่าวสารล่าสุดในวงการธุรกิจโทรคมนาคม ศึกษาโครงสร้างและข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในกลุ่มผู้บริโภคและนัยสำคัญ วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม และแบ่งปันเอไอเอส โรดแมพเพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ผู้บริโภค

* TRUE DIGITAL CONTENT & MEDIA CO LTD: กลยุทธ์การสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้งโดยใช้ “โมบาย โซเชียล เอ็นเตอร์เทนเมนต์และกลยุทธ์เกมในสมาร์ตโฟนปี 2556” การสร้างแอพพลิเคชั่นบันเทิงเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์และส่งเสริมการตลาด พร้อมกรณีศึกษาสำคัญ

* OMNICOM MEDIA GROUP: เทคนิคการวัดผลกลยุทธ์การตลาดโมบาย มาร์เก็ตติ้ง เจาะลึกการสร้างตัววัด ดัชนีชี้วัดและรูปแบบการวัดผลแคมเปญทางการตลาดโมบาย การตรวจสอบและรายงานผลพร้อมการประเมินและวิเคราะห์ผลการทำการตลาดโมบายและผลกำไรทางธุรกิจ

โปรโมชั่นพิเศษ! จอง 3 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่งในงาน
ติดต่อสอบถามโบรชัวร์และข้อมูลการสัมมนาได้ที่
บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ จำกัด
โทร 02-186-2671
อีเมล์ info@executive-all.com
เว็บไซต์ www.executive-all.com
ติดตามงานสัมมนาล่าสุดดังนี้

1) Employee Engagement Strategies, Metrics & Analytics หรือ “กลยุทธ์การวัดและวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับพนักงาน” ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556

2) Customer Segmentation, Analytics & Marketing Optimization 2013หรือ “การวัดและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาด” ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2556

3) The International HR Directors Forum 2013 หรือ “การประชุมผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ภาษาอังกฤษ) ” ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2556

4) 2013 Mobile Marketing, Advertising & Commerce Strategies หรือ “กลยุทธ์การตลาดโมบายมาร์เก็ตติ้งสู่โมบาย คอมเมิร์ซ” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2556

5) Big Data Analytics & Advanced Marketing Innovation หรือ “การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลสู่การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด” ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556

ติดต่อ:
บริษัท เดอะ เอ็กเซกคิวทีฟ อลิอันซ จำกัด
โทร 02-186-2671
อีเมล์ info@executive-all.com
เว็บไซต์ www.executive-all.com

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics