ราชบุรีโฮลดิ้ง-กรมป่าไม้ จัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ปี 6 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกล้ายิ้มร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์ป่าไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 22, 2013 16:22
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ประจำปี 2556 ภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่จังหวัดระยอง ส่งเสริมเยาวชนภาคกลางและภาคตะวันออกเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำเพื่อร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายเยาวชน “กล้ายิ้ม” ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้วกว่า 890 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในจิตใจให้แก่เยาวชน ความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานเพื่อมีความเข้าใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชนคนรุ่นใหม่กล้ายิ้มเกิดเป็นเครือข่ายที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องรักษาผืนป่าของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

การดำเนินการกิจกรรมค่ายเยาวชน “กล้ายิ้ม” ปี 2556 นี้ ได้นำเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 15 ปี รวม 84 ชีวิต จาก ป่าชุมชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 13 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี สิงห์บุรี นครนายก ชัยนาท ฉะเชิงเทรา สระบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ณ สินสยามรีสอร์ท ต.กร่ำ อ.แกลง จังหวัดระยอง โดยเยาวชนกล้ายิ้มจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและการประยุกต์วิธีการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่ออนาคตของชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนป่าไม้ของประเทศชาติ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนกล้ายิ้มที่ดีต่อไป ทุกกิจกรรมให้ทั้ง ความสนุกสนานและสอดแทรกความสามัคคี

ทั้งนี้ รูปแบบของค่ายมุ่งเน้น 2 กิจกรรมหลัก คือ “ภาคทฤษฎี” เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเยาวชนแต่ละพื้นที่อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและการดำรงชีวิตในอนาคต รวมทั้งฝึกทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ แก่เยาวชน ได้แก่ การเป็นผู้นำ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิด การนำเสนอผลงาน การทำงานเป็นทีม และความสามัคคี และ “ภาคปฏิบัติ” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ป่าชุมชนบ้านไทรเอน เพื่อเยาวชนได้เรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

ฐานที่ 1 น้ำมันไบโอดีเซล: น้องๆเยาวชนเรียนรู้ถึงวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลและประโยชน์ของการใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ ที่สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากสามารถ ลดมวลปลดปล่อยจากการเผาไหม้ได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังสามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เพราะผลิตจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ฐานที่ 2 การเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้: น้องๆเยาวชนเรียนรู้การเผาถ่านและประโยชน์จากการเผาถ่าน เนื่องจาก สิ่งที่ได้จากการเผา คือ น้ำส้มควันไม้ ที่มีประโยชน์ในเรื่องการไล่แมลงให้แก่ต้นพืช และมีคุณสมบัติการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ร่วมกับแชมพูเพื่อขจัดรังแค หรือใช้รักษาผิวพรรณเพื่อรักษาฝ้า และช่วยขจัดผิวหนังที่เสื่อมสภาพ

ฐานที่ 3 การเพาะชำกล้าไม้: น้องๆเยาวชนเรียนรู้ประเภทและการจำแนกป่าไม้ในประเทศไทย การจำแนกทาง พฤกษศาสตร์ของประเภทไม้ และการจำแนกชนิดไม้ รวมทั้งวิธีทำการเพาะชำกล้าไม้

ฐานที่ 4 ปุ๋ยหมัก: น้องๆเยาวชนเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมัก โดยนำเศษซากจากพืชมาทำปุ๋ยหมักซึ่งสร้างคุณประโยชน์อันมากมาย อาทิ ใช้บำรุงดินเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และการนำมาใช้ในการซักล้างทำความสะอาด รวมทั้งใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ

ด.ญ. พิมพ์สุดา คงประสาท (น้องฟ้า) อายุ 14 ปี ตัวแทนป่าชุมชนบ้านไทรเอน จังหวัดระยอง บอกเล่าความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายกล้ายิ้มครั้งแรกว่า “รู้สึกสนุกที่ได้เข้าค่าย เพราะว่าได้เพื่อนใหม่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานรอบๆ ตัวเรา เช่น การใช้ฝักบัวแทนการใช้ขันน้ำ รวมทั้งการดูแลต้นไม้อย่างการเพาะชำกล้าไม้ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยที่บ้าน”

ด้าน ด.ญ. ชุลีกร ทรัพย์ศรี (น้องแยม) อายุ 13 ปี และ ด.ญ. มาริสา ไกรสิงห์ (น้องการ์ตูน) อายุ 13 ปี ตัวแทนป่าชุมชนบ้านอินไตรย์ จังหวัดปราจีนบุรี บอกเล่าให้ฟังว่า “เราสองคนได้ชวนกันเข้าร่วมค่ายกล้ายิ้มอีกครั้งเนื่องจากเคยเข้าร่วมค่ายกล้ายิ้มปีที่แล้วรู้สึกประทับใจมาก ครั้งนี้จึงอยากเข้าร่วมค่ายอีก นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่อีกด้วย การเข้าค่ายทำให้หนูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น การทำปุ๋ยหมัก การเผาถ่าน และยังเกิดความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าของป่าไม้ ซึ่งในชุมชนหนูได้มีส่วนร่วม ในการช่วยสอดส่องหากใครบุกรุกป่าชุมชนของพวกเรา”

“เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอดภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ซึ่งดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก คือ การประกวดป่าชุมชนตัวอย่างชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมค่ายเยาวชนนี้จะช่วยบ่มเพาะ ต้นกล้าเยาวชนที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ โดยผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เกิดเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป” นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ...

กสอ. ลงพื้นที่เมืองน่าน โชว์ความสำเร็จ ปั้น นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เมืองน่าน บุกบ้านถั่วลิสง ต้นแบบความสำเร็จ "ปั้น" นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ต่อยอดธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มปีละกว่า 4 - 5 ล้านบาท นายณัฐพล รังสิตพล...

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู คว้าแชมป์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2562 องค์กรแรกของประเทศไทย ในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลสุดสุด บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นส่งมอบบริการและเครือข่ายคุณภาพเพื่อลูกค้าชาวไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก Thailand Quality Award 2019 แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา...

เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้คนเมือง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเมือง จึงได้จัดทำโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ขึ้น โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย...

ทัพรถแข่ง เอเชียน เลอมังส์ กระหึ่มบุรีรัมย์! ! เปิดโปรแกรมวันแรกสุดมันส์ ลุ้นตัดสินแชมป์เดือดวันอาทิตย์นี้

ทัพรถแข่งระดับโลก 23 คัน ในศึก "เอเชียน เลอมังส์ ซีรีส์" ศึกดวลความเร็วแบบเอ็นดูรานซ์ ภายใต้รถแข่งที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ มีนักขับยอดฝีมือจากทีมต่างๆเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ในวันแรกเป็นการลงซ้อมอย่างสุดเข้มข้นที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต...

Related Topics