ร่างนิรโทษกรรมฉบับล่าสุดของรัสเซียไม่ได้รวมกลุ่มนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกของกรีนพีซ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 11:44
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--กรีนพีซ

คณะทนายของกรีนพีซสากลเชื่อว่า ร่างเนื้อหาของนิรโทษกรรมของรัสเซียที่จะเสนอต่อสภาดูม่าเพื่อลงคะแนนผ่านร่างฯนั้นอาจไม่เป็นผลดีต่อนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกของกรีนพีซ

ในแบบร่างฉบับปัจจุบัน ระบุถึงบุคคลที่ได้รับการพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาอันธพาลและหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและจะต้องมีการพิจารณาความผิดนั้นไม่เกินหกเดือนหลังจากมีการลงมติยอมรับกฤษฎีกานิรโทษกรรม

นักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนไม่เข้าข่ายใดๆทั้งสิ้น แต่อาจมีการยินยอมลดหย่อนโทษหากมีการแก้ไขเนื้อหาในร่างนิรโทษกรรมสักเล็กน้อย

แดเนียล ไซมอนส์ ทนายความของกรีนพีซสากล กล่าวว่า

“ตามที่ร่างนิรโทษกรรมไม่มีเนื้อหาที่กล่าวถึงนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคน แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมาก สภาดูม่าอาจจะแก้ไขสักเล็กน้อยในเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันและเพิ่มประเด็นบุคคลที่ต้องโทษกระทำการอันเป็นอันธพาลโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินรับโทษเข้าไปในร่างฯ เมื่อนั้นนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกสมควรจะได้กลับบ้าน ขณะนี้พวกเขายังคงเผชิญกับความเป็นไปได้ที่อาจถูกตัดสินฐานก่ออาชญากรรมที่พวกเขาไม่ได้ก่อ และอาจต้องโทษจำคุกที่ขยายเวลาออกไปอีกหลายปี แน่นอนว่าควรถอนข้อกล่าวหาที่ให้กับพวกเขา แต่หากกรณีของนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนเข้าข่ายสมควรได้รับนิรโทษกรรมก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในคุกมาแล้วสองเดือน โทษฐานยืนหยัดต่อสู้กับศรัทธา”

ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอร่างฯ (1) อันประกอบด้วย ภายใต้ข้อ 3 - การนิรโทษกรรมใดที่กระทำต่อบุคคลใดที่ได้รับการพิจารณาความผิดภายใต้มาตรา 213 ของประมวลกฏหมายอาญา (การกระทำอันเป็นอันธพาล) ความผิดอาญาซึ่งหมายรวมถึงกรณีนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคน ครอบคลุมในระยะเวลาหกเดือน แต่ความเห็นต่อร่างฯได้อธิบายถึงกระบวนการที่กฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ (2) ตามที่ได้แถลงไว้ - ในข้อ 1.3 - ศาลอาจปรับลดโทษให้กับบุคคลใดๆที่การพิจารณาคดียังไม่จบสิ้นในช่วงเวลาที่มีการลงมติยอมรับกฤษฎีกานิรโทษกรรม ด้วยข้อนี้กรณีของนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนไม่เข้าข่ายเนื่องจากการพิจารณาคดียังไม่เริ่มต้น

ไม่เป็นที่ชัดเจนในขณะนี้ว่าการละเว้นการพิจารณานักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนจากร่างฯนี้เป็นการไม่จงใจหรือไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว เมื่อเร็วๆนี้ มิกาอิล เฟโดตอฟ หัวหน้าสภาประธานาธิบดีด้านประชาสังคมซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำในตอนแรกถึงนิรโทษกรรมแบบครอบคลุม ได้แสดงความคาดหวังว่า ข้อเสนอร่างของประธานาธิบดีจะรวมกรณีของนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนเข้าไปด้วย (3)

นิรโทษกรรมมีกำหนดให้มีขึ้นในวาระครบรอบปีที่ 20 การใช้รัฐธรรมนูญของรัสเซีย ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 17 ธันวาคม ซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่า การลงมติจะแล้วเสร็จเมื่อใด

หมายเหตุ
(1) http://www.rg.ru/2013/12/10/amnistiya-site-dok.html
(2) http://www.rg.ru/2013/12/10/amnistiya2-site-dok.html
(3) http://www.reuters.com/article/2013/12/10/us-russia-amnesty-idUSBRE9B90GC20131210
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซสากล : +31 20 718 24 70 อีเมล pressdesk.int@greenpeace.org
ฝ่ายภาพ กรีนพีซสากล : +31 20 718 24 71
ฝ่ายวิดีโอ กรีนพีซสากล : +31 20 718 24 72

Latest Press Release

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ กรรมการ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

ภาพข่าว: AGE สนับสนุนครูอัตราจ้างสอนและมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) มอบเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างสอน 1 อัตรา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ประจำปีการศึกษา 2562...

แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

คาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) จัดทำสินค้าพรีเมียม แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแก้วรุ่นใหม่ที่พระเจ้าหลานเธอ...

Related Topics