ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงาน ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ MFUIC 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 14:00
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2557 ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของจีนที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 11-12กุมภาพันธ์ 2557ณ มฟล.

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่บทความของนักศึกษาสู่สาธารณชน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการดำเนินงาน และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อนำบทความไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเสนอผลงานสามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยเนื้อหาของบทความจะต้องนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) ด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ในกลุ่มเรื่องประกอบด้วย 1.ภาษาจีนและการสอนภาษาจีน (Chinese and Chinese Language Teaching) 2.เศรษฐกิจและการลงทุนของจีน(China's Economy and Investment) 3.สังคมและวัฒนธรรมจีน(Chinese Society and Culture) 4.อาเซียนศึกษา(ASEAN Studies)

สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งผลงานฉบับเต็มและบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานภาคบรรยาย มีกำหนดดังนี้

รอบที่ 1 ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2556 แจ้งผลตอบรับภายในวันที่ 6มกราคม 2557

รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2556ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557แจ้งผลตอบรับภายในวันที่ 17 มกราคม 2557

อัตราค่าลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษา
  • รอบที่ 1ลงทะเบียนภายในวันที่ 25ธันวาคม 2556
แจ้งผลตอบรับภายในวันที่ 6มกราคม 2557
ค่าลงทะเบียน สำหรับชาวไทย 2,000บาท ชาวต่างชาติ 100 USD
  • รอบที่ 2ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 26ธันวาคม 2556ถึงวันที่ 10มกราคม 2557
แจ้งผลตอบรับภายในวันที่ 17มกราคม 2557
ค่าลงทะเบียน สำหรับชาวไทย 2,500บาท ชาวต่างชาติ 120 USD
สำหรับบุคคลทั่วไป
  • รอบที่ 1ลงทะเบียนภายในวันที่ 25ธันวาคม 2556
แจ้งผลตอบรับภายในวันที่ 6มกราคม 2557
ค่าลงทะเบียนสำหรับชาวไทย 3,000บาท ชาวต่างชาติ 150 USD
  • รอบที่ 2ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 26ธันวาคม 2556ถึงวันที่ 10มกราคม 2557
แจ้งผลตอบรับภายในวันที่ 17มกราคม 2557
ค่าลงทะเบียนสำหรับชาวไทย 3,500บาท ชาวต่างชาติ 200 USD
สำหรับผู้เข้าร่วมฟังประชุม
ชาวไทย 1,000บาท ชาวต่างชาติ 50 USD
หมายเหตุ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงการคลังได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์ http://mfuic2014.mfu.ac.th/
อีเมล์ mfuic2014@mfu.ac.th
โทรศัพท์อ.พรรณทิพา (+66)5391-6713 หรือ อ.นุจรีย์ (+66)5391-6735 โทรสาร (+66)5391-6723

ที่อยู่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100


Latest Press Release

ภาพข่าว: BWG จัดทัพเดินสายมอบรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็ก 2562

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานเบตเตอร์ฯ เดินสายร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ กับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ...

TMILL มอบความสุขให้น้องๆ เยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มอบความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ...

ปภ.รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหาครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน...

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน...

34 องค์กรขับเคลื่อน 6 แผน โครงการ OUR Khung BangKachao พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน พร้อมเครือข่ายชุมชน กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกัน (Social Collaboration) มุ่งเป้าหมายสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพิ่มขึ้น 20 % ภายใน 5 ปี (ปี 2561-2565) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า...

Related Topics