คณะกรรมการบริหารเอ็กซิมแบงก์สหรัฐประกาศใช้แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรับทบทวนใหม่เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 15:20
วอชิงตัน--13 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

คณะกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐ (เอ็กซิมแบงก์) (Import-Export Bank of the United States: Ex-Im Bank) ประกาศใช้แนวทางและขั้นตอนการกำกับดูแลโครงการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงที่ผ่านการปรับทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดมลภาวะจากคาร์บอนของประธานาธิบดีโอบามา ในขณะที่ยังคงเดินหน้าทำตามวัตถุประสงค์ของธนาคารในเรื่องการส่งเสริมและสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้กับชาวอเมริกัน

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110414/MM83673LOGO)

“ไม่มีองค์กรใดของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนในด้านการส่งออกและการสร้างและรักษาตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันโดยภาคการส่งออกได้มากไปกว่าเอ็กซิมแบงก์และคณะกรรมการของธนาคารแห่งนี้ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เราได้สนับสนุนตำแหน่งงานเกือบ 1.2 ล้านตำแหน่ง” เฟรด พี. ฮ็อคเบิร์ก ประธานกรรมการบริหารและประธานเอ็กซิมแบงก์กล่าว “แต่อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถดำเนินการในเรื่องได้โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม”

แนวทางปฏิบัติที่ปรับทบทวนใหม่และได้นำมาใช้ในวันนี้กำหนดว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะต้องมีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในประเทศส่วนใหญ่ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร แต่ก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธนาคาร โดยพิจารณาตามความต้องการพลังงานในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก”

นโยบายที่ปรับทบทวนใหม่ร่างโดยพนักงานของเอ็กซิมแบงก์และได้รับการทบทวนในเชิงกว้างโดยผู้ส่งออก สาธารณะชน องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลผ่านทางกระบวนการตรวจสอบอย่างกว้างขวางและโปร่งใส

“ธนาคารให้ความสำคัญกับความสมดุลในการดำเนินงาน ในการส่งเสริมการส่งออก เราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากเงินกู้ยืมจากเรา” ฮ็อคเบิร์กกล่าว “การดำเนินงานที่สมดุลเช่นนี้เป็นข้อบังคับของรัฐสภา เป็นข้อบังคับภายใต้กฎหมายของเรา เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา และเป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นธนาคารได้ดำเนินการอย่างจริงจัง”

ฮ็อคเบิร์กได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ข้อเสนอแนวทางของเราจะสร้างสมดุลในเรื่องข้อผูกพันของธนาคารและผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย ตลอดจนความพยายามด้านการส่งเสริมการเพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของสหรัฐ”

“หากไม่มีการกำหนดแนวทางหรือข้อจำกัด โรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วโลกก็จะยิ่งเพิ่มการปลดปล่อยมลภาวะคาร์บอนออกมาสู่อากาศที่เราหายใจมากขึ้น” ฮ็อคเบิร์กกล่าว “แต่อเมริกาไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพียงลำพัง ผมสนับสนุนความพยายามของฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการสำรวจในระดับนานาชาติ เช่น ประเทศอื่นๆที่ดำเนินการตามแบบเราในเรื่องการจำกัดการให้เงินทุนแก่โรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ก่อสร้างใหม่”

เอ็กซิมแบงก์เป็นผู้นำในบรรดาหน่วยงานด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกทั่วโลก (ECA) ที่ประกาศใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมในขณะที่ให้เงินทุนเพื่อการส่งออก

  • ในปี 2538 ธนาคารเป็นสมาชิก ECA รายแรกที่นำกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางมาใช้ในการบริหารการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการส่งออก
  • ในปี 2542 ธนาคารได้เริ่มติดตามและเปิดเผยรายงานการคาดการณ์เกี่ยวกับการปลดปล่อยคาร์บอนโดยโครงการที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ และจนกระทั่งปัจจุบัน ในบรรดาสมาชิก ECA มีเพียงธนาคารแห่งเดียวที่ติดตามและรายงานการปลดปล่อยคาร์บอน
  • ในปี 2552 ธนาคารได้อนุมัตินโยบายคาร์บอนอย่างเป็นทางการ และในปี 2553 ธนาคารได้อนุมัติแนวทางพิเศษสำหรับโครงการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูง

แนวทางที่ปรับทบทวนใหม่ซึ่งได้รับอนุมัตินั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือการส่งออกถ่านหินที่ผลิตโดยบริษัทเหมืองถ่านหินของสหรัฐ พนักงานของเอ็กซิมแบงก์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อรับประกันเรื่องความยืดหยุ่นของแนวทางต่างๆให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาล

นอกเหนือจากการอนุมัติการปรับทบทวนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารแล้ว วันนี้คณะกรรมการบริหารยังได้อนุมัติธุรกรรมหลายอย่างเพื่อการส่งเสริมการสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของสหรัฐกว่า 11,200 ตำแหน่ง

เกี่ยวกับเอ็กซิมแบงก์

เอ็กซิมแบงก์เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลที่ช่วยสร้างและรักษาตำแหน่งงานของสหรัฐด้วยการลดช่องว่างของการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกเอกชนโดยไม่ใช้เงินภาษีของชาวอเมริกัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (จากปีงบประมาณ 2551) เอ็กซิมแบงก์สร้างรายได้หลังหักต้นทุนการดำเนินงานให้แก่ผู้เสียภาษีของสหรัฐเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารได้กำหนดกลไกทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันทุนดำเนินงาน การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถซื้อสินค้าและบริการของสหรัฐได้

เอ็กซิมแบงก์ได้อนุมัติเงินกู้มูลค่า 3.58 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคาร ยอดดังกล่าวรวมไปถึงการส่งเสริมการส่งออกโดยตรงให้กับธุรกิจขนาดเล็กมุลค่ากว่า 6.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคารเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยอดการอนุมัติทั้งหมดของเอ็กซิมแบงก์ยังส่งเสริมยอดส่งออกของสหรัฐประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์และสร้างตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันจำนวน 255,000 ตำแหน่งในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.exim.gov


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics