คณะกรรมการบริหารเอ็กซิมแบงก์สหรัฐประกาศใช้แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรับทบทวนใหม่เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 15:20
วอชิงตัน--13 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

คณะกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐ (เอ็กซิมแบงก์) (Import-Export Bank of the United States: Ex-Im Bank) ประกาศใช้แนวทางและขั้นตอนการกำกับดูแลโครงการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงที่ผ่านการปรับทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดมลภาวะจากคาร์บอนของประธานาธิบดีโอบามา ในขณะที่ยังคงเดินหน้าทำตามวัตถุประสงค์ของธนาคารในเรื่องการส่งเสริมและสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้กับชาวอเมริกัน

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110414/MM83673LOGO)

“ไม่มีองค์กรใดของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนในด้านการส่งออกและการสร้างและรักษาตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันโดยภาคการส่งออกได้มากไปกว่าเอ็กซิมแบงก์และคณะกรรมการของธนาคารแห่งนี้ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เราได้สนับสนุนตำแหน่งงานเกือบ 1.2 ล้านตำแหน่ง” เฟรด พี. ฮ็อคเบิร์ก ประธานกรรมการบริหารและประธานเอ็กซิมแบงก์กล่าว “แต่อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถดำเนินการในเรื่องได้โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม”

แนวทางปฏิบัติที่ปรับทบทวนใหม่และได้นำมาใช้ในวันนี้กำหนดว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะต้องมีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในประเทศส่วนใหญ่ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร แต่ก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธนาคาร โดยพิจารณาตามความต้องการพลังงานในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก”

นโยบายที่ปรับทบทวนใหม่ร่างโดยพนักงานของเอ็กซิมแบงก์และได้รับการทบทวนในเชิงกว้างโดยผู้ส่งออก สาธารณะชน องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลผ่านทางกระบวนการตรวจสอบอย่างกว้างขวางและโปร่งใส

“ธนาคารให้ความสำคัญกับความสมดุลในการดำเนินงาน ในการส่งเสริมการส่งออก เราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากเงินกู้ยืมจากเรา” ฮ็อคเบิร์กกล่าว “การดำเนินงานที่สมดุลเช่นนี้เป็นข้อบังคับของรัฐสภา เป็นข้อบังคับภายใต้กฎหมายของเรา เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา และเป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นธนาคารได้ดำเนินการอย่างจริงจัง”

ฮ็อคเบิร์กได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ข้อเสนอแนวทางของเราจะสร้างสมดุลในเรื่องข้อผูกพันของธนาคารและผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย ตลอดจนความพยายามด้านการส่งเสริมการเพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของสหรัฐ”

“หากไม่มีการกำหนดแนวทางหรือข้อจำกัด โรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วโลกก็จะยิ่งเพิ่มการปลดปล่อยมลภาวะคาร์บอนออกมาสู่อากาศที่เราหายใจมากขึ้น” ฮ็อคเบิร์กกล่าว “แต่อเมริกาไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพียงลำพัง ผมสนับสนุนความพยายามของฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการสำรวจในระดับนานาชาติ เช่น ประเทศอื่นๆที่ดำเนินการตามแบบเราในเรื่องการจำกัดการให้เงินทุนแก่โรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ก่อสร้างใหม่”

เอ็กซิมแบงก์เป็นผู้นำในบรรดาหน่วยงานด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกทั่วโลก (ECA) ที่ประกาศใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมในขณะที่ให้เงินทุนเพื่อการส่งออก

  • ในปี 2538 ธนาคารเป็นสมาชิก ECA รายแรกที่นำกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางมาใช้ในการบริหารการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการส่งออก
  • ในปี 2542 ธนาคารได้เริ่มติดตามและเปิดเผยรายงานการคาดการณ์เกี่ยวกับการปลดปล่อยคาร์บอนโดยโครงการที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ และจนกระทั่งปัจจุบัน ในบรรดาสมาชิก ECA มีเพียงธนาคารแห่งเดียวที่ติดตามและรายงานการปลดปล่อยคาร์บอน
  • ในปี 2552 ธนาคารได้อนุมัตินโยบายคาร์บอนอย่างเป็นทางการ และในปี 2553 ธนาคารได้อนุมัติแนวทางพิเศษสำหรับโครงการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูง

แนวทางที่ปรับทบทวนใหม่ซึ่งได้รับอนุมัตินั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือการส่งออกถ่านหินที่ผลิตโดยบริษัทเหมืองถ่านหินของสหรัฐ พนักงานของเอ็กซิมแบงก์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อรับประกันเรื่องความยืดหยุ่นของแนวทางต่างๆให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาล

นอกเหนือจากการอนุมัติการปรับทบทวนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารแล้ว วันนี้คณะกรรมการบริหารยังได้อนุมัติธุรกรรมหลายอย่างเพื่อการส่งเสริมการสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของสหรัฐกว่า 11,200 ตำแหน่ง

เกี่ยวกับเอ็กซิมแบงก์

เอ็กซิมแบงก์เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลที่ช่วยสร้างและรักษาตำแหน่งงานของสหรัฐด้วยการลดช่องว่างของการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกเอกชนโดยไม่ใช้เงินภาษีของชาวอเมริกัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (จากปีงบประมาณ 2551) เอ็กซิมแบงก์สร้างรายได้หลังหักต้นทุนการดำเนินงานให้แก่ผู้เสียภาษีของสหรัฐเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารได้กำหนดกลไกทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันทุนดำเนินงาน การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถซื้อสินค้าและบริการของสหรัฐได้

เอ็กซิมแบงก์ได้อนุมัติเงินกู้มูลค่า 3.58 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคาร ยอดดังกล่าวรวมไปถึงการส่งเสริมการส่งออกโดยตรงให้กับธุรกิจขนาดเล็กมุลค่ากว่า 6.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคารเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยอดการอนุมัติทั้งหมดของเอ็กซิมแบงก์ยังส่งเสริมยอดส่งออกของสหรัฐประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์และสร้างตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันจำนวน 255,000 ตำแหน่งในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.exim.gov


Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ทำพิธีมอบเครื่องบำบัดทดแทนไตชนิดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (CRRT Machine) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีมอบเครื่องบำบัดทดแทนไตชนิดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (Continuous Renal Replacement Therapies: CRRT) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,400,000 บาท...

กสร. ติวเข้มนิติกร เพิ่มศักยภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อบรมนิติกรทั่วประเทศ รองรับกฎหมายใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กสร....

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 20 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย...

ภาพข่าว: มล.ปนัดดา ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายพีระพงษ์ สุเปารุษ ผู้จัดการโรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ...

ปรินดา-วันชนา สุดฮ็อตหวด 6 อันเดอร์ นำร่วมรอบแรก พีทีที ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2018

ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ วัย 22 ปีจากขอนแก่น มือ 1 ไทยแอลพีจีเอทัวร์ ปี 2017 และวันชนา โพธิ์เรืองรอง วัย 24 ปีจากสุรินทร์ มือ 2 ไทยแอลพีจีเอทัวร์ 2018 ประเดิมรอบแรกด้วยการขึ้นนำร่วมที่ 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขณะที่ปัณณรัตน์ ธนพลบุญยรัศมิ์ จากร้อยเอ็ด แชมป์เก่าปี...

Related Topics