คณะกรรมการบริหารเอ็กซิมแบงก์สหรัฐประกาศใช้แนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปรับทบทวนใหม่เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 15:20
วอชิงตัน--13 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

คณะกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐ (เอ็กซิมแบงก์) (Import-Export Bank of the United States: Ex-Im Bank) ประกาศใช้แนวทางและขั้นตอนการกำกับดูแลโครงการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูงที่ผ่านการปรับทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดมลภาวะจากคาร์บอนของประธานาธิบดีโอบามา ในขณะที่ยังคงเดินหน้าทำตามวัตถุประสงค์ของธนาคารในเรื่องการส่งเสริมและสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้กับชาวอเมริกัน

(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110414/MM83673LOGO)

“ไม่มีองค์กรใดของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนในด้านการส่งออกและการสร้างและรักษาตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันโดยภาคการส่งออกได้มากไปกว่าเอ็กซิมแบงก์และคณะกรรมการของธนาคารแห่งนี้ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เราได้สนับสนุนตำแหน่งงานเกือบ 1.2 ล้านตำแหน่ง” เฟรด พี. ฮ็อคเบิร์ก ประธานกรรมการบริหารและประธานเอ็กซิมแบงก์กล่าว “แต่อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถดำเนินการในเรื่องได้โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม”

แนวทางปฏิบัติที่ปรับทบทวนใหม่และได้นำมาใช้ในวันนี้กำหนดว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะต้องมีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในประเทศส่วนใหญ่ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร แต่ก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธนาคาร โดยพิจารณาตามความต้องการพลังงานในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก”

นโยบายที่ปรับทบทวนใหม่ร่างโดยพนักงานของเอ็กซิมแบงก์และได้รับการทบทวนในเชิงกว้างโดยผู้ส่งออก สาธารณะชน องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลผ่านทางกระบวนการตรวจสอบอย่างกว้างขวางและโปร่งใส

“ธนาคารให้ความสำคัญกับความสมดุลในการดำเนินงาน ในการส่งเสริมการส่งออก เราจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากเงินกู้ยืมจากเรา” ฮ็อคเบิร์กกล่าว “การดำเนินงานที่สมดุลเช่นนี้เป็นข้อบังคับของรัฐสภา เป็นข้อบังคับภายใต้กฎหมายของเรา เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา และเป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นธนาคารได้ดำเนินการอย่างจริงจัง”

ฮ็อคเบิร์กได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ข้อเสนอแนวทางของเราจะสร้างสมดุลในเรื่องข้อผูกพันของธนาคารและผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย ตลอดจนความพยายามด้านการส่งเสริมการเพิ่มตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของสหรัฐ”

“หากไม่มีการกำหนดแนวทางหรือข้อจำกัด โรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั่วโลกก็จะยิ่งเพิ่มการปลดปล่อยมลภาวะคาร์บอนออกมาสู่อากาศที่เราหายใจมากขึ้น” ฮ็อคเบิร์กกล่าว “แต่อเมริกาไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพียงลำพัง ผมสนับสนุนความพยายามของฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการสำรวจในระดับนานาชาติ เช่น ประเทศอื่นๆที่ดำเนินการตามแบบเราในเรื่องการจำกัดการให้เงินทุนแก่โรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ก่อสร้างใหม่”

เอ็กซิมแบงก์เป็นผู้นำในบรรดาหน่วยงานด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกทั่วโลก (ECA) ที่ประกาศใช้มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อมในขณะที่ให้เงินทุนเพื่อการส่งออก

  • ในปี 2538 ธนาคารเป็นสมาชิก ECA รายแรกที่นำกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางมาใช้ในการบริหารการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการส่งออก
  • ในปี 2542 ธนาคารได้เริ่มติดตามและเปิดเผยรายงานการคาดการณ์เกี่ยวกับการปลดปล่อยคาร์บอนโดยโครงการที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ และจนกระทั่งปัจจุบัน ในบรรดาสมาชิก ECA มีเพียงธนาคารแห่งเดียวที่ติดตามและรายงานการปลดปล่อยคาร์บอน
  • ในปี 2552 ธนาคารได้อนุมัตินโยบายคาร์บอนอย่างเป็นทางการ และในปี 2553 ธนาคารได้อนุมัติแนวทางพิเศษสำหรับโครงการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสูง

แนวทางที่ปรับทบทวนใหม่ซึ่งได้รับอนุมัตินั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่หรือการส่งออกถ่านหินที่ผลิตโดยบริษัทเหมืองถ่านหินของสหรัฐ พนักงานของเอ็กซิมแบงก์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อรับประกันเรื่องความยืดหยุ่นของแนวทางต่างๆให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาล

นอกเหนือจากการอนุมัติการปรับทบทวนแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารแล้ว วันนี้คณะกรรมการบริหารยังได้อนุมัติธุรกรรมหลายอย่างเพื่อการส่งเสริมการสร้างตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของสหรัฐกว่า 11,200 ตำแหน่ง

เกี่ยวกับเอ็กซิมแบงก์

เอ็กซิมแบงก์เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลที่ช่วยสร้างและรักษาตำแหน่งงานของสหรัฐด้วยการลดช่องว่างของการให้สินเชื่อแก่ผู้ส่งออกเอกชนโดยไม่ใช้เงินภาษีของชาวอเมริกัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (จากปีงบประมาณ 2551) เอ็กซิมแบงก์สร้างรายได้หลังหักต้นทุนการดำเนินงานให้แก่ผู้เสียภาษีของสหรัฐเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารได้กำหนดกลไกทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันทุนดำเนินงาน การค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออกเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถซื้อสินค้าและบริการของสหรัฐได้

เอ็กซิมแบงก์ได้อนุมัติเงินกู้มูลค่า 3.58 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคาร ยอดดังกล่าวรวมไปถึงการส่งเสริมการส่งออกโดยตรงให้กับธุรกิจขนาดเล็กมุลค่ากว่า 6.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของธนาคารเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยอดการอนุมัติทั้งหมดของเอ็กซิมแบงก์ยังส่งเสริมยอดส่งออกของสหรัฐประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์และสร้างตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันจำนวน 255,000 ตำแหน่งในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.exim.gov


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics