กรมสรรพากรขยายเวลาการเพิ่มรายการในใบกากับภาษีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 7, 2014 15:23
กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากรขยายเวลาให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือ ผู้ให้บริการต้องเพิ่มเติมรายการในใบกากับภาษีตามที่กาหนดออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรมสรรพากรขอแจ้งให้ทราบว่า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194, ฉบับที่ 195, ฉบับที่ 196 และฉบับที่ 197 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติมรายการเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร และรายการสถานประกอบการของ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ในใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ โดยจะจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2557 นั้น กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้อง เพิ่มเติมรายการในใบกากับภาษีตามที่กาหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ในหมวดอ้างอิง > กฎหมายออกใหม่ > ปี 2556 > เดือนธันวาคม > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199, ฉบับที่ 200, ฉบับที่ 201 และฉบับที่ 202 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161


Latest Press Release

สถาบันอาหาร จัดพิธีเปิดงาน NFI OPEN HOUSE Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย อย่างเป็นทางการ

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญสื่อมวลชนร่วมงานNFI OPEN HOUSE "Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย" ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2558 ณ สถาบันอาหาร ถ. อรุณอัมรินทร์ 36 โดยจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม‚ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม‚ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดพิธีลงนาม...

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง ภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม...

ธนาคารธนชาต จัดงานเปิดตัวปฏิทิน รัตนโกสินทร์ ๒๓๔ ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙

กลุ่มธนชาต มีความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ที่ได้จัดทำปฏิทินตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๘ โดยมีรางวัลสุริยศศิธรจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องยืนยันในการส่งเสริมด้านเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด ในครั้งนี้...

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ณ แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง

โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง ขอเชิญท่านมาร่วมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขประจำปี 2558 ทั้งเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในบรรยากาศสบายๆใจกลางหาดป่าตองกับครอบครัว คนรัก และเพื่อนฝูง ณ ห้องอาหารบับเบิ้ลส์...

Related Topics