กรมสรรพากรขยายเวลาการเพิ่มรายการในใบกากับภาษีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 7, 2014 15:23
กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากรขยายเวลาให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือ ผู้ให้บริการต้องเพิ่มเติมรายการในใบกากับภาษีตามที่กาหนดออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรมสรรพากรขอแจ้งให้ทราบว่า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194, ฉบับที่ 195, ฉบับที่ 196 และฉบับที่ 197 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติมรายการเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร และรายการสถานประกอบการของ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ในใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ โดยจะจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2557 นั้น กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้อง เพิ่มเติมรายการในใบกากับภาษีตามที่กาหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ในหมวดอ้างอิง > กฎหมายออกใหม่ > ปี 2556 > เดือนธันวาคม > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199, ฉบับที่ 200, ฉบับที่ 201 และฉบับที่ 202 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161


Latest Press Release

แอสคอท์ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติในสาขา แบรนด์เซอร์วิสเรสซิเด้นท์ชั้นนำ และ เครือเซอร์วิสเรสซิเด้นท์ที่ดีที่สุด ของภูมิภาคเอเชีย

ดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด (แอสคอทท์) เจ้าของและบริษัทผู้นำตลาดด้านการบริหารธุรกิจเซอร์วิสเรสซิเด้นท์รายใหญ่ที่สุดในโลกมีความยินดีที่จะประกาศว่าในปีนี้บริษัทฯได้รับรางวัลให้เป็น "แบรนด์เซอร์วิสเรสซิเด้นท์ชั้นนำ" ในภูมิภาคเอเชีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย และ...

ปิดฉากมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 21

ปิดฉากมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 21 หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับความสนใจสูงสุดจากประชาชน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายจรัญ หอมเทียนทอง...

กปภ. ขอเชิญประชาชนลงนามแสดงความไว้อาลัย ที่สำนักงานประปา 234 สาขาทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดทำสมุดลงนามสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมแสดงความไว้อาลัย นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ...

ซีพีเอฟ ชวนร่วม เปิดโลกอาหารปลอดภัย ปี10 ให้ความรู้นวัตกรรม-เทคโนโลยีการผลิตอาหาร หนุนไทยแลนด์ 4.0

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "โครงการเปิดโลกอาหารปลอดภัยกับซีพีเอฟ" ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่และและอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานที่ทันสมัย...

CPRAM ตั้งจุดบริการประชาชนอย่างเป็นทางการโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนซีพีแรมอย่างเป็นทางการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย CPRAM ได้ตั้งจุดบริการประชาชนทั้งสิ้น จำนวน 3 จุดดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าสวนสราญรมย์ ฝั่งประตูพระบรมมหาราชวัง(เทวาพิทักษ์ –...

Related Topics