กรมสรรพากรขยายเวลาการเพิ่มรายการในใบกากับภาษีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 7, 2014 15:23
กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากรขยายเวลาให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือ ผู้ให้บริการต้องเพิ่มเติมรายการในใบกากับภาษีตามที่กาหนดออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรมสรรพากรขอแจ้งให้ทราบว่า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194, ฉบับที่ 195, ฉบับที่ 196 และฉบับที่ 197 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติมรายการเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร และรายการสถานประกอบการของ ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเพิ่มเติมรายการสถานประกอบการของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ในใบกากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ โดยจะจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันก็ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2557 นั้น กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะมีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้อง เพิ่มเติมรายการในใบกากับภาษีตามที่กาหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ในหมวดอ้างอิง > กฎหมายออกใหม่ > ปี 2556 > เดือนธันวาคม > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199, ฉบับที่ 200, ฉบับที่ 201 และฉบับที่ 202 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161


Latest Press Release

กรมพลศึกษา จัดโรดโชว์วิทยาศาสตร์การกีฬา สัญจรภาคกลาง 30 มี.ค. - 2 เม.ย. นี้

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อรณรงค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน ประจำปี 2558 เพื่อให้ความรู้...

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทคัดย่อและการนำเสนอผลงานวิจัย

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การเขียนบทคัดย่อและการนำเสนอผลงานวิจัย”วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯเลขที่ 128/107 ชั้น 9 อาคารพญาไท...

ไทยเฮลท์ รับรางวัล สิงห์ทอง ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอมรรัตน์ อัครอมรพงศ์ เป็นตัวแทนในนามของ ดร. พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ ประธานกรรมการ ไทยเฮลท์ กรุ๊ป เข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะผู้เป็นบุคคลแบบอย่าง...

ภาพข่าว: พีซีเอส รุกตลาดบริการทำความสะอาด ร่วมงาน Thailand Cleaning Industry Forum

มร. แมทเธียส ฮอฟฟริชเตอร์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย น.ส. ณัฐรีย์ยา ฐปนาณิชาวงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริการลูกค้า บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดพีซีเอส (PCS) บริษัทในเครือของ โอซีเอส กรุ๊ป...

ภาพข่าว: SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เสริมศักยภาพ การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อ.ยุวดี เครือรัฐติกาล อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบัญชี เข้าอบรมโครงการรายวิชาตรวจสอบภายใน หัวข้อ "การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน" โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล...

Related Topics