อุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 9, 2014 09:44
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมบัณฑิต...มุ่งตามความฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ วิศวกร สถาปนิก ฯ พร้อมเสริมศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซื้อใบสมัครได้โดยตรงทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและการวิจัย โทร.02-252-7029 ต่อ 57 หรือ 081-888-3583 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uthen.rmutto.ac.th


Latest Press Release

นานมีบุ๊คส์ชวนเด็กไทยอ่านหนังสือการ์ตูนความรู้ชุด Why? เคล็ดลับง่ายๆ ในการเป็นที่หนึ่งด้านการเรียนของเด็กเกาหลี

นอกจากกระแสบันเทิงเกาหลีฟีเวอร์ในไทยแล้ว การศึกษาของเกาหลีเองก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กัน ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนรักการอ่าน ล่าสุด ประเทศเกาหลีติดอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ...

ป.ป.ช. มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559

เมื่อเร็วๆ นี้ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส...

เผยโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน ครบตามเป้า เกษตรกรเข้าใจและนำไปปฏิบัติจริง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ช่วงไตรมาส 4 ระบุ มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรครบถ้วนตามเป้าหมาย 280 ราย โดยเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น...

สศก. เปิดตัวคู่มือจัดทำเอกสารวิจัยและประเมินผล ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดตัวคู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและงานประเมินผลของ สศก. สู่ความเป็นสากล ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้แล้ววันนี้ ที่ http://www.oae.go.th/Journalpublishers.html สอบถามโทร. 0...

รมว.ฉัตรชัย หนุนพัฒนาภาคเกษตรภูฏาณ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ ปลื้มภูฏาณยกหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

"รมว.ฉัตรชัย" หนุนพัฒนาภาคเกษตรภูฏาณ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองราชวงศ์ ปลื้มภูฏาณยกหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาการเกษตรของภูฏาณ พร้อมผลักดันตลาดการส่งออกพันธุ์สัตว์...

Related Topics