อุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 9, 2014 09:44
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมบัณฑิต...มุ่งตามความฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ วิศวกร สถาปนิก ฯ พร้อมเสริมศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซื้อใบสมัครได้โดยตรงทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและการวิจัย โทร.02-252-7029 ต่อ 57 หรือ 081-888-3583 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uthen.rmutto.ac.th


Latest Press Release

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ (PM Award 2014)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ (Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 :...

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดอบรมครูภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมให้กับคณะครูภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 100 ท่าน จาก 52 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มาโมช พุฒตาล นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการวิทยุ...

ภาพข่าว: SPU : ABC VODKA AWARD

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในการประกวดการทำหนังสั้น แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY ตามโครงการของ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

ออล อะเบาท์ วาย งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ ผลงานศิลปะ และประติมากรรมอันปราณีต

เปิดงานแสดงรอบปฐมทัศน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557และรอบแสดงแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 “Y” ออกเสียง “วาย” เหมือนพยัญชนะในภาษาอังกฤษเกิดจากการรวมตัวของศิลปิน...

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน...

Related Topics