อุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday January 9, 2014 09:44
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมบัณฑิต...มุ่งตามความฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ วิศวกร สถาปนิก ฯ พร้อมเสริมศักยภาพรองรับประชาคมอาเซียน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซื้อใบสมัครได้โดยตรงทุกวัน ยกเว้น วันอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและการวิจัย โทร.02-252-7029 ต่อ 57 หรือ 081-888-3583 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uthen.rmutto.ac.th


Latest Press Release

วิศวกรรม57 โชว์ วิศวกรรมสำหรับอนาคต 27-30 พฤศจิกายน ศกนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคม (กลาง-ที่ห้าจากซ้าย) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ (ที่หนึ่งจากขวา) ผู้จัดการทั่วไป วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ชวนเยาวชนชมงาน...

ไฮเทรา คว้าสัญญายกระดับเครือข่าย MPT ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นระบบดิจิตอล

ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Hytera Communications) ผู้นำของโลกด้านวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับมืออาชีพ (Professional Mobile Radio) ได้รับเลือกจากอัลเทค ฟลีทคอล (Altech Fleetcall) บริษัทในเครืออัลเทค เรดิโอ โฮลดิ้งส์ (Altech Radio Holdings: ARH)...

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ปีที่ 2 คว้าเงินรางวัล 2 แสนบาทพร้อมบินศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายภาณุมาศ มาลาเจริญ และนายณัฐวุฒิ บริรักษ์พัฒนกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาท) และเข้าศึกษาดูงานร่วมกับทีมงานธนาคารออมสิน ณ ประเทศญี่ปุ่น...

แอน มิตรชัย ร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ5 ธันวา เนื่องในวันดินโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา เพื่อค้นคว้าพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ขจัดความหิวโหยบนพื้นฐานความพอเพียง แอน...

กรมชลประทานขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงาน ด้วยพระบารมี ๙๐ ปี เขื่อนพระราม ๖

กรมชลประทาน ขอเชิญประชาชนร่วมงาน "ด้วยพระบารมี ๙๐ ปี เขื่อนพระราม ๖” ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระครบ ๙0 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนพระราม ๖ ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ศกนี้...

Related Topics