National EMS Forum Expo 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 4, 2014 09:52
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--BITEC
Mar 24, 2014 - Mar 26, 2014
National EMS Forum & Expo 2014
ชื่อ : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Latest Press Release

ภาพข่าว: คาลเท็กซ์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการ "Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 3" กับ นายปิยะบุตร...

ภาพข่าว: เยี่ยมบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอุบลราชธานี ศูนย์กลางการจับจ่ายแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตของจังหวัด

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ (บีเจซี) พร้อมด้วย นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ (ซ้ายสุด)...

#เมกาเคม (ประเทศไทย) พัฒนาการศึกษาไทย โดยใช้ #STEM Education เพื่ออนาคตลูกหลานไทย

'เมกาเคม (MGT)' พัฒนาการศึกษาโดยใช้ 'STEM Education' เน้นการพัฒนาศักยภาพของครู นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน เริ่มที่ 'โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล' อ.เรณูนครจ.นครพนม ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...

สพฉ.จัดฝึกอบรมหน่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

เตรียมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณีพิบัติภัยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการทำงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ที่สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ทาฟต้า อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...

สนพ. ร่วมกับ มจธ. และ 3 การไฟฟ้า จัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ 3 การไฟฟ้า จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน...

Related Topics