National EMS Forum Expo 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 4, 2014 09:52
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--BITEC
Mar 24, 2014 - Mar 26, 2014
National EMS Forum & Expo 2014
ชื่อ : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Latest Press Release

สพม.19 ร่วมกับจังหวัดเลย จัดประกวดร้องเพลงตามโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สพม. 19 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ได้กำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวคิด “ทำบ้านให้เป็นวิมาน...

สศก. เผย สมาชิก WTO พร้อมหารือขับเคลื่อนการเจรจาการค้ารอบโดฮาที่ยังคงค้าง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยการค้าสินค้าและสิ่งแวดล้อม ย้ำ ปี 2558 เป็นปีสำคัญสำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยประเทศสมาชิก WTO ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะกำหนดแผนงานการเจรจาการค้ารอบโดฮาต่อภายในเดือนกรกฎาคม 2558 พร้อมระบุ...

ทีคิวเอ็ม เมจิก เดย์ ปี 3 เสกความสุข สร้างรอยยิ้ม

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โบรคเกอร์ประกันภัยชั้นนำ จัดกิจกรรม “TQM Magic Day” (ทีคิวเอ็ม เมจิก เดย์) ปี 3 เสกความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้น้องๆ หนูๆ ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ณ...

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการฝึกอบรม CSR จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดการฝึกอบรม CSR จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี ปุณณกันต์...

ภาพข่าว: รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด (ขวา) เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณ จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรในหลักสูตร Corporate Secretary...

Related Topics