National EMS Forum Expo 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 4, 2014 09:52
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--BITEC
Mar 24, 2014 - Mar 26, 2014
National EMS Forum & Expo 2014
ชื่อ : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Latest Press Release

ภาพข่าว: สุดยอดอาเซียน

ฯพณฯ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “สุดยอดอาเซียน : จุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจที่ปฏิบัติได้จริง” ซึ่งจัดโดยกลุ่มนักธุรกิจ YPO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประธานร่วมแห่ง Insights...

แสนสิริร่วมมือกับ 4 ดีไซเนอร์แนวหน้าของประเทศ สร้างแรงบันดาลใจใหม่สู่งานคราฟท์ไทย เพื่อสร้างสรรค์ SANSIRI ARTISAN COLLECTION: DESIGNER HANDMADE SHOWCASE

จากความเชื่อของแสนสิริว่าเราไม่ได้สร้างแค่เพียงที่อยู่อาศัย แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิต แสนสิริจึงได้รังสรรค์แสนสิริ คอลเล็คชัน ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยของลูกบ้านอย่างมีระดับ ด้วยปรัชญาที่ลงลึกในรายละเอียด...

ภาพข่าว: ซีพีเอฟส่งเสริมเด็กบกพร่องบริโภคอาหารที่มีประโยชน์

นายสิทธิ์ วิลาวรรณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อให้เด็กบกพร่องทางร่างกาย สมอง และสติปัญญา...

ภาพข่าว: TMA ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สร้างภาพลักษณ์เมืองไทยให้ยั่งยืน

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (คนกลาง) กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เชิญกูรูนักการตลาดเข้าร่วมระดมความคิดเห็นการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทยในงาน Thailand Competitiveness Conference 2014...

ภาพข่าว: ศิษย์เก่าศศินทร์ ร่วมงานฉลองครบรอบ 32 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) จัดฉลองครบรอบ 32 ปีศศินทร์ พร้อมทั้งจัดพิธีไหว้ครู โดยมีศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ดิพัค ซีเจน ผู้อำนวยการ ศศินทร์...

Related Topics