APMGroup แนะ เงินเดือน-ตำแหน่ง ไม่ใช่คำตอบของคนทุกเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 19, 2014 12:22
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

หลายคนคงเคยชินกับคำว่า “มนุษย์เงินเดือน” …หรือแปลง่ายๆ คือ พนักงานที่ได้รับผลตอบแทน ค่าแรง เป็น “เงินรายเดือน” ซึ่งคนทั่วไปยังเข้าใจว่า ‘เงินเดือน’ คือคำตอบของพนักงานประจำ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าผลงานวิจัยที่ทยอยออกมาเรื่อยๆ ได้บ่งชี้ว่า การที่บริษัทตอบแทนค่าแรงพนักงานเป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เริ่มไม่ใช่คำตอบที่ตรงใจพนักงานยุคนี้อีกต่อไป

ปัจจุบัน คนทั่วไปมีทางเลือกในการสรรหาแหล่งทำงานใหม่ๆ มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจที่คลุมเครือและการเมืองที่ไม่แน่นอน ก็ทำให้มนุษย์เงินเดือนเกิดความเครียดและความกดดันในด้านการบริหารเวลาตนเอง และการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่บริษัทเช่นกัน

พนักงานจึงเริ่มมหันมาให้ความสนใจในบรรยากาศของการทำงาน ที่มีผลต่อการสร้างความสมดุลให้กับจิตใจและร่างกายมากขึ้น (Work-Life-Balance) โดยในส่วนของบริษัทเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถดึงดูดใจให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และพร้อมจะทุ่มเทเวลาในแต่ละวันที่จำกัดให้แก่การทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า Happy Workplace นั่นเอง

เงินเดือน-ตำแหน่ง ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง

ทุกวันนี้แต่ละองค์กรมีเจนเนอเรชั่นของพนักงานไม่ต่ำกว่า 3-4 รุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีโจทย์ในการสร้างความผูกพันกับองค์กรแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความต้องการที่ไม่ซ้ำแบบ เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน แพคเกจท่องเที่ยวและสุขภาพ ประกันภัย เงินออมหลังเกษียน หรือ แพคเกจที่ตอบโจทย์ในแง่ไลฟ์สไตล์ จึงไม่น่าแปลกใจหากเราจะเริ่มได้ยินพนักงานรุ่นใหม่พูดว่า “ไม่ขอเข้าบริษัท แต่จะทำงานส่งทางอีเมลล์” “ยอมเงินเดือนลดลงแต่มีเวลาได้ท่องเที่ยวมากขึ้น” หรือ พนักงานที่มีครอบครัวจะต้องการแพคเกจคุ้มครองสุขภาพเผื่อแผ่แก่ลูกและคู่สมรส และต้องการวันลาพักร้อนที่ตรงกับวันหยุดปิดเทอมของลูก หรือพนักงานที่อยู่ในวัย 50 ขึ้นไปจะเริ่มมองหาแพคเกจคุ้มครองสุขภาพและประกันรายได้หลังเกษียน เป็นต้น

ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องมองให้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน อาทิ

  • Baby Boomers (พ.ศ 2489-2507) ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ ให้ความสําคัญกับความสําเร็จ ต้องการความมั่นคง ต้องการชื่อเสียง
  • Gen X (พ.ศ. 2508-2522) เน้นผลลัพธ์ของงาน ทำงานโดยยึดตนเองเป็นหลัก ทํางานได้หลากหลาย ปรับตัวเข้ากับสภาวะต่างๆได้ง่าย
  • Gen Y (พ.ศ. 2523-2543) รักอิสระ ชอบงานท้าทาย อยากเห็นผลสำเร็จของงานทันที ทำงานเป็นทีม เก่งเรื่องเทคโนโลยี ปรับตัวได้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ และมี network มาก
  • Gen Z (พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) ยึดมั่นกับความโปร่งใส ยืดหยุ่น มีอิสระ และพึ่งตนเองในการทำงาน ต้องการทำงานที่ถูกใจตัวเอง ต้องการให้ความคิดเห็นของตัวเองถูกรับฟัง Social Networks ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีในที่ทำงาน

Cornell University มหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกา ก็ได้มีการจัดทำโครงการ Happy Workplace ในส่วนของช่วงเวลาและสถานที่ทำงานที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละคน เช่น การเริ่มงานในเวลาที่ต้องการแต่ทั้งนี้ต้องทำงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด การทำงานจากนอกสถานที่อาทิ ที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือ Coworking Space และการให้พนักงาน 2 คน share งาน 1 หน้าที่ซึ่งรวมถึงการ share เวลาในการทำงานและสวัสดิการอื่นๆ ด้วย

หากลองสังเกตให้ดี จะพบว่าหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต่างให้ความสำคัญกับพนักงานในทุก Generations และเล็งเห็นถึงความสำเร็จที่ได้มาจากการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น แนวคิดการบริหารองค์กรแบบ Happy Workplace หรือ Work/Life Balance จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน ระหว่างพนักงานกับองค์กร ตัวอย่างเช่นในต่างประประเทศ ‘SAS Software’ บริษัทติดอันดับ 100 Best companies to work for มานานกว่า 13 ปี ได้มีการจัดทำ package ผลตอบแทนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม เช่น พนักงานที่มีครอบครัว พนักงานที่เตรียมตัวเกษียนอายุรวมถึงการดูแลหลังเกษียน พนักงานที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ

ในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายบริษัทที่นำโครงการ Happy Workplace มาใช้ ตัวอย่างเช่น บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ได้มีการวิเคราะห์ความต่างของแต่ละเจนเนอเรชั่น โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานแต่ละเจนช่วยวางแผน และออกแบบแพคเกจ ใช้ระยะเวลานานกว่า 1 ปี จนได้ Package ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองในสิ่งที่พนักงานแต่ละคนต้องการได้อย่างแท้จริง อาทิ

1. การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นได้ทั้งตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน
2. ระบบการทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

3. การปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในออฟฟิศให้น่าทำงานยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มพื้นที่พักผ่อน ปรับห้องครัว เพิ่มมุมกาแฟ เป็นต้น

4. สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน (Honoring Culture)

5. การปรับเวลาการทำงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน อาทิ Full time/ Part time/ Flexible hour และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยทั้งนี้ให้ให้พนักงานเลือกแพคเกจที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากที่สุด

แนวคิด Happy Workplace ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในการสร้างให้พนักงานรับรู้ถึงความรู้สึกที่องค์กรให้ความใส่ใจในตัวตนของพนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทุ่มเทให้กับองค์กรและส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ช่วยพาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับองค์กรในทุกสถานการณ์


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics