APMGroup แนะ เงินเดือน-ตำแหน่ง ไม่ใช่คำตอบของคนทุกเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 19, 2014 12:22
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

หลายคนคงเคยชินกับคำว่า “มนุษย์เงินเดือน” …หรือแปลง่ายๆ คือ พนักงานที่ได้รับผลตอบแทน ค่าแรง เป็น “เงินรายเดือน” ซึ่งคนทั่วไปยังเข้าใจว่า ‘เงินเดือน’ คือคำตอบของพนักงานประจำ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าผลงานวิจัยที่ทยอยออกมาเรื่อยๆ ได้บ่งชี้ว่า การที่บริษัทตอบแทนค่าแรงพนักงานเป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เริ่มไม่ใช่คำตอบที่ตรงใจพนักงานยุคนี้อีกต่อไป

ปัจจุบัน คนทั่วไปมีทางเลือกในการสรรหาแหล่งทำงานใหม่ๆ มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจที่คลุมเครือและการเมืองที่ไม่แน่นอน ก็ทำให้มนุษย์เงินเดือนเกิดความเครียดและความกดดันในด้านการบริหารเวลาตนเอง และการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้แก่บริษัทเช่นกัน

พนักงานจึงเริ่มมหันมาให้ความสนใจในบรรยากาศของการทำงาน ที่มีผลต่อการสร้างความสมดุลให้กับจิตใจและร่างกายมากขึ้น (Work-Life-Balance) โดยในส่วนของบริษัทเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถดึงดูดใจให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และพร้อมจะทุ่มเทเวลาในแต่ละวันที่จำกัดให้แก่การทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า Happy Workplace นั่นเอง

เงินเดือน-ตำแหน่ง ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง

ทุกวันนี้แต่ละองค์กรมีเจนเนอเรชั่นของพนักงานไม่ต่ำกว่า 3-4 รุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีโจทย์ในการสร้างความผูกพันกับองค์กรแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความต้องการที่ไม่ซ้ำแบบ เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน แพคเกจท่องเที่ยวและสุขภาพ ประกันภัย เงินออมหลังเกษียน หรือ แพคเกจที่ตอบโจทย์ในแง่ไลฟ์สไตล์ จึงไม่น่าแปลกใจหากเราจะเริ่มได้ยินพนักงานรุ่นใหม่พูดว่า “ไม่ขอเข้าบริษัท แต่จะทำงานส่งทางอีเมลล์” “ยอมเงินเดือนลดลงแต่มีเวลาได้ท่องเที่ยวมากขึ้น” หรือ พนักงานที่มีครอบครัวจะต้องการแพคเกจคุ้มครองสุขภาพเผื่อแผ่แก่ลูกและคู่สมรส และต้องการวันลาพักร้อนที่ตรงกับวันหยุดปิดเทอมของลูก หรือพนักงานที่อยู่ในวัย 50 ขึ้นไปจะเริ่มมองหาแพคเกจคุ้มครองสุขภาพและประกันรายได้หลังเกษียน เป็นต้น

ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องมองให้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน อาทิ

  • Baby Boomers (พ.ศ 2489-2507) ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ ให้ความสําคัญกับความสําเร็จ ต้องการความมั่นคง ต้องการชื่อเสียง
  • Gen X (พ.ศ. 2508-2522) เน้นผลลัพธ์ของงาน ทำงานโดยยึดตนเองเป็นหลัก ทํางานได้หลากหลาย ปรับตัวเข้ากับสภาวะต่างๆได้ง่าย
  • Gen Y (พ.ศ. 2523-2543) รักอิสระ ชอบงานท้าทาย อยากเห็นผลสำเร็จของงานทันที ทำงานเป็นทีม เก่งเรื่องเทคโนโลยี ปรับตัวได้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ และมี network มาก
  • Gen Z (พ.ศ.2544 เป็นต้นไป) ยึดมั่นกับความโปร่งใส ยืดหยุ่น มีอิสระ และพึ่งตนเองในการทำงาน ต้องการทำงานที่ถูกใจตัวเอง ต้องการให้ความคิดเห็นของตัวเองถูกรับฟัง Social Networks ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีในที่ทำงาน

Cornell University มหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกา ก็ได้มีการจัดทำโครงการ Happy Workplace ในส่วนของช่วงเวลาและสถานที่ทำงานที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละคน เช่น การเริ่มงานในเวลาที่ต้องการแต่ทั้งนี้ต้องทำงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด การทำงานจากนอกสถานที่อาทิ ที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือ Coworking Space และการให้พนักงาน 2 คน share งาน 1 หน้าที่ซึ่งรวมถึงการ share เวลาในการทำงานและสวัสดิการอื่นๆ ด้วย

หากลองสังเกตให้ดี จะพบว่าหลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ต่างให้ความสำคัญกับพนักงานในทุก Generations และเล็งเห็นถึงความสำเร็จที่ได้มาจากการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น แนวคิดการบริหารองค์กรแบบ Happy Workplace หรือ Work/Life Balance จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน ระหว่างพนักงานกับองค์กร ตัวอย่างเช่นในต่างประประเทศ ‘SAS Software’ บริษัทติดอันดับ 100 Best companies to work for มานานกว่า 13 ปี ได้มีการจัดทำ package ผลตอบแทนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม เช่น พนักงานที่มีครอบครัว พนักงานที่เตรียมตัวเกษียนอายุรวมถึงการดูแลหลังเกษียน พนักงานที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ

ในประเทศไทยก็เริ่มมีหลายบริษัทที่นำโครงการ Happy Workplace มาใช้ ตัวอย่างเช่น บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ได้มีการวิเคราะห์ความต่างของแต่ละเจนเนอเรชั่น โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานแต่ละเจนช่วยวางแผน และออกแบบแพคเกจ ใช้ระยะเวลานานกว่า 1 ปี จนได้ Package ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองในสิ่งที่พนักงานแต่ละคนต้องการได้อย่างแท้จริง อาทิ

1. การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นได้ทั้งตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน
2. ระบบการทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

3. การปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในออฟฟิศให้น่าทำงานยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มพื้นที่พักผ่อน ปรับห้องครัว เพิ่มมุมกาแฟ เป็นต้น

4. สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน (Honoring Culture)

5. การปรับเวลาการทำงานให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน อาทิ Full time/ Part time/ Flexible hour และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยทั้งนี้ให้ให้พนักงานเลือกแพคเกจที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากที่สุด

แนวคิด Happy Workplace ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในการสร้างให้พนักงานรับรู้ถึงความรู้สึกที่องค์กรให้ความใส่ใจในตัวตนของพนักงาน ส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน พร้อมทุ่มเทให้กับองค์กรและส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ช่วยพาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับองค์กรในทุกสถานการณ์


Latest Press Release

MOOSE CRAFT CIDER ร่วมสนับสนุนนักแข่งรถฟอร์มูล่า วัน สัญชาติไทย อเล็กซ์ อัลบอน และทีม Scuderia Toro Rosso ประกาศศักดาธงไตรรงค์สู่สนามแข่งระดับโลก

MOOSE CRAFT CIDER (มูส คราฟท์ ไซเดอร์) แบรนด์เครื่องดื่มคราฟท์แอปเปิ้ลไซเดอร์สัญชาติไทยระดับ พรีเมี่ยม เปิดตัว "Alex Albon" (อเล็กซ์ อัลบอน) นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันสัญชาติไทย ในฐานะแบรนด์ แอมบาสเดอร์คนแรก พร้อมจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ให้การสนับสนุนทีม Scuderia...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ร่วมพิธีอำนวยพรส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญฮัจย์ เที่ยวแรก ปี 62 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มี "พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562" โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย...

ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ที่ดีที่สุด จากโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

ร่วมต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขสำราญพร้อมหน้า โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน เชิญคุณและครอบครัวเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์เลื่องชื่อ ผ่านหลากหลายรสชาติขนมไหว้พระจันทร์ที่ดีที่สุดประจำปี...

โอซีซีเผยเทคนิคเสริมสร้างบุคลิกภาพ

สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอบรมแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม มอบความรู้เรื่องการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ในงานสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการกลุ่ม รุ่นที่ 1" บริษัท ศรีสวัสดิ์...

ห้องอาหารเดอะ ดิสทริคท์ กริลล์ รูม แอนด์ บาร์จัดงานชิมไวน์สุดพิเศษ

โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิทและห้องอาหารเดอะ ดิสทริคท์ กริลล์ รูม แอนด์ บาร์ขอเชิญคุณมาชิมไวน์มากมายหลายชนิด ในงานชิมไวน์ (Wine Tasting) ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19:00 น. – 21:00 น. ภายในงาน...

Related Topics