กนอ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 12:42
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้าน การกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางบัญชาการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสาน ให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รองรับการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกำกับดูแลจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีปริมาณมากไม่สะดวกต่อการค้นหาและใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัย และรวดเร็ว เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

กนอ. ได้มีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. (IEAT Operation Center : EMC2 @ IEAT) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และประสานให้ความช่วยเหลือกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยผ่านศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นศูนย์รวม (Hub) ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ภาคตะวันออก 1 นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออก 2 นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง, ภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, ภาคกลาง นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, ภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันตก นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีข้อมูลเชื่อมโยงมาจาก Hub ได้แก่ ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) ระบบจัดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQMS) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และในอนาคตจะมีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นายวีรพงศ์ กล่าวสรุป


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics