กนอ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 12:42
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้าน การกำกับดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นศูนย์กลางบัญชาการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสาน ให้ความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รองรับการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกำกับดูแลจำนวนมาก ทำให้ข้อมูลที่ใช้ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีปริมาณมากไม่สะดวกต่อการค้นหาและใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัย และรวดเร็ว เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

กนอ. ได้มีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. (IEAT Operation Center : EMC2 @ IEAT) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเป็นศูนย์กลางบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และประสานให้ความช่วยเหลือกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยผ่านศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นศูนย์รวม (Hub) ซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ ภาคตะวันออก 1 นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออก 2 นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง, ภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, ภาคกลาง นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ และปริมณฑล นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, ภาคใต้ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันตก นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์รวม คือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. จะมีข้อมูลเชื่อมโยงมาจาก Hub ได้แก่ ระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) ระบบจัดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (AQMS) ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMs) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ (WQMS) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และในอนาคตจะมีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นายวีรพงศ์ กล่าวสรุป


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics