ซีพีเอฟ สร้างสุขชุมชน หนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว อ.สีคิ้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 15:42
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--CPF

นายประจิตต์ อุดหนุน รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ธุรกิจไก่-เป็ด ของซีพีเอฟ ร่วมกับชุมชนบ้านดอนวัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พัฒนา “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว” เพื่อให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในตำบลบ้านดอนและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนเยาวชนที่สนใจเข้าชมวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นฐานของความพอเพียง ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การปลูกหญ้าเนเปียสำหรับเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นายประจิตต์ กล่าวอีกว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างมีความสุข พร้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน จึงทำการค้นหาศักยภาพที่โดดเด่นของชุมชนที่อยู่รอบข้างบริษัท รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน และพบว่า ชุมชนบ้านดอนวัว ต.ลาดบัวขาว ที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มสีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีการนำพื้นที่ว่างเปล่าและเป็นที่ดินสาธารณะ ประมาณ 14 ไร่ มาจัดเป็น “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” โดยแบ่งพื้นที่ให้กับชาวชุมชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและมีรายได้น้อยเข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริม จากการลงพื้นที่เพื่อสานเสวนากับชาวชุมชน ทำให้เห็นแนวทางในการสนับสนุนให้กิจกรรมเกิดความยั่งยืนได้ ซีพีเอฟจึงสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่พร้อมมอบพันธุ์เป็ดไข่ และขุดบ่อเลี้ยงปลาพร้อมพันธุ์ปลา สนับสนุนปุ๋ยชีวภาพสำหรับพืช ตลอดจนปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และระบบไฟฟ้า

“ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนบ้านดอนวัวกับชาวซีพีเอฟจิตอาสา ทั้งจากสายฟาร์ม โรงฟักไข่ กิจการฟาร์มวิจัยและทดลอง สำนักวิศวกรรม สำนักระบบมาตรฐาน ที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ลุล่วงและมีความต่อเนื่อง” นายประจิตต์ กล่าว

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยังมีเป้าหมายในการผลักดันบุคลากรร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเปิด “ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและความยั่งยืน” ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ของสายธุรกิจไก่-เป็ด ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนให้ชาวซีพีเอฟร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้นทุน นำไปสู่ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคต่อไป


Latest Press Release

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 496 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.16 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า...

ภาพข่าว: ลมหายใจไร้มลทิน ติดตามผลการอบรมปฐมวัย

มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณครูที่ผ่านการอบรมครูปฐมวัยกับทางมูลนิธิฯ ได้นำเทคนิคการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต สอดแทรกความสนุกคู่กับวิชาการไปประยุกต์ใช้ ผ่านการเล่านิทาน...

ภาพข่าว: TNP แกรนด์โอเพนนิ่ง ร้านธนพิริยะ สาขาที่ 22 พญาแควหวาย ตอกย้ำธุรกิจโตต่อเนื่อง

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่ง...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - (ประชุมตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร )

ประชุม : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว...

ไทย ค้นพบ #เอลนีโญ่ รูปแบบใหม่ สร้าง#ภัยแล้งแนวโน้มแรุนแรงในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ

นักวิจัยจากศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เร่งศึกษากลไกการเกิด"เอลนีโญ่"รูปแบบใหม่ หลังค้นพบข้อมูลยืนยันว่ามีแนวโน้มจะเกิดบ่อยขึ้น และถี่ขึ้น เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด'ภัยแล้ง'และส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง...

Related Topics