ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 17:45
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ เป็นประธานการจัดพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดินพื้นที่จังหวัดสระบุรี และกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมเปิดงานในโครงการดังกล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนแผ่นดิน จึงได้มอบหมายส่วนราชการสำรวจพื้นที่ และความต้องการปลูกป่าเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ถูกบุกรุก และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม ให้ได้จำนวน 20,000 ไร่ ในการนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ในภูมิภาครับผิดชอบกิจการด้านป่าไม้ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี จึงได้สำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและรายงานให้จังหวัดสระบุรีรับทราบไปแล้ว ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวทางตามโครงการของจังหวัดสระบุรีดังกล่าวด้วย คือ โครงการ “ธรรมวนาภิบาล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้กรมป่าไม้ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณบ้านดอยไชย หมู่ที่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกแห่งพิจารณาดำเนินการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2257 บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ดังนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จึงได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรีร่วมกันปลูกป่า ซึ่งโครงการนี้จะปลูกเสริมป่าประมาณ 30 ไร่ ปลูกพันธุ์ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 3,000 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติไว้


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics