ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 17:45
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ เป็นประธานการจัดพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดินพื้นที่จังหวัดสระบุรี และกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมเปิดงานในโครงการดังกล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนแผ่นดิน จึงได้มอบหมายส่วนราชการสำรวจพื้นที่ และความต้องการปลูกป่าเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ถูกบุกรุก และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม ให้ได้จำนวน 20,000 ไร่ ในการนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ในภูมิภาครับผิดชอบกิจการด้านป่าไม้ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี จึงได้สำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและรายงานให้จังหวัดสระบุรีรับทราบไปแล้ว ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวทางตามโครงการของจังหวัดสระบุรีดังกล่าวด้วย คือ โครงการ “ธรรมวนาภิบาล” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เข้าร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วย

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนส่วนงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้กรมป่าไม้ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณบ้านดอยไชย หมู่ที่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกแห่งพิจารณาดำเนินการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2257 บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ดังนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) จึงได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรีร่วมกันปลูกป่า ซึ่งโครงการนี้จะปลูกเสริมป่าประมาณ 30 ไร่ ปลูกพันธุ์ไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 3,000 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติไว้


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอแสดงความยินดี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรนภา วรจักร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวปณิธาน เยโลกุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวปราณี จึ้งจา วิทยาลัยการอาชีพฝาง และนางสาวภัทวรรณ...

แว่นท็อปเจริญ จัดหนักชวนแฟชั่นนิสต้าช้อปแว่น Playboy กับราคาสุดพิเศษ วันนี้ 31 สิงหาคม นี้เท่านั้น!!

แว่นท็อปเจริญ ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์แว่นตา Playboy อย่างเป็นทางการในประเทศไทย สร้างสีสันเอาใจหนุ่มสาวแฟชั่นนิสต้า จัดงาน "Playboy Show Case" โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ร่วมอัพเดทเทรนด์แว่นสุดชิค ดีไซน์สวยซุกซนอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Playboy หลากหลายคอลเลกชั่น...

อีลี่ ส่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใหม่บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีลี่ กรุ๊ป (SHA: 600887) บริษัทผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย ส่งไอศกรีมกาแฟมอคค่าแบรนด์ Joyday บุกตลาดอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้ นับเป็นหลักชัยสำคัญของแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากจีน สำหรับไอศกรีมกาแฟมอคค่าสูตรพิเศษนี้มีกลิ่นหอมและรสหวานกว่าปกติ...

ธรรมศาสตร์ร่วมเครือซีพีสร้างทักษะแห่งอนาคต ส่งนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ธุรกิจแดนมังกร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Grooming Next-Generation Leaders : University – Industry Partnership ครั้งที่ 1 / ม.ธรรมศาสตร์ – เครือเจริญโภคภัณฑ์ Defining the Future : กำลังคนในศตวรรษที่ 21 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ภาพข่าว: ทีโอที นำเยาวชน TOT Young Club ร่วมกิจกรรมลดโลกร้อน ปลูกจิตอาสา ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติฯ (สถานตากอากาศบางปู) อ.เมืองสมุทรปราการ เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บมจ.ทีโอที ร่วมกับคณะครู...

Related Topics