กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมความพร้อม 25 หน่วยงานรับ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 11:15
Bangkok--3 Jun--กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถก 25 หน่วยงานเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับความพร้อมเข้าสู่ AEC เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของสิทธิอีกรอบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ศกนี้

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจำนวน 25 หน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเช้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบอาเซียนผ่านคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation – AWGIPC) และแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบอาเซียน

“ในปีที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การกำหนดผู้ประสานงานสำหรับประสานงานกับประเทศผู้นำกิจกรรม (ประเทศฟิลิปปินส์) การตอบแบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศสมาชิก การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามแผนกิจกรรมสำหรับปี 2557 ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การกำหนดให้มีผู้ประสานงานสำหรับหน่วยงานศุลกากร ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 2.ให้ประเทศฟิลิปปินส์จัดทำแบบฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเมื่อประเทศสมาชิกอาเซรยนกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้วจะได้รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลอาเซียนต่อไป 3. ประเทศฟิลิปปินส์จะจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาคประจำปีขึ้นที่กรุงมะนิลา ช่วงเดือนตุลาคม และจะเชิญผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกเช้าร่วมการประชุมด้วย 4. จัดสัมมนาภายใต้แผนกิจกรรมของโครงการ ECAP II ระยะที่ 2 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “IPR Enforcement for Police and Customs Offices” และ 5. การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ “BE AWARE – COUNTERFEIT HURT , KEEP IT REAL และนอกจากนี้มีการเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับ AEC ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ศกนี้” นางกุลณีกล่าว


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics