กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมความพร้อม 25 หน่วยงานรับ AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 11:15
Bangkok--3 Jun--กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาถก 25 หน่วยงานเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับความพร้อมเข้าสู่ AEC เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของสิทธิอีกรอบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ศกนี้

นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจำนวน 25 หน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเช้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบอาเซียนผ่านคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation – AWGIPC) และแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบอาเซียน

“ในปีที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การกำหนดผู้ประสานงานสำหรับประสานงานกับประเทศผู้นำกิจกรรม (ประเทศฟิลิปปินส์) การตอบแบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศสมาชิก การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามแผนกิจกรรมสำหรับปี 2557 ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การกำหนดให้มีผู้ประสานงานสำหรับหน่วยงานศุลกากร ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 2.ให้ประเทศฟิลิปปินส์จัดทำแบบฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเมื่อประเทศสมาชิกอาเซรยนกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้วจะได้รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลอาเซียนต่อไป 3. ประเทศฟิลิปปินส์จะจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระดับภูมิภาคประจำปีขึ้นที่กรุงมะนิลา ช่วงเดือนตุลาคม และจะเชิญผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกเช้าร่วมการประชุมด้วย 4. จัดสัมมนาภายใต้แผนกิจกรรมของโครงการ ECAP II ระยะที่ 2 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “IPR Enforcement for Police and Customs Offices” และ 5. การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้หัวข้อ “BE AWARE – COUNTERFEIT HURT , KEEP IT REAL และนอกจากนี้มีการเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับ AEC ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ศกนี้” นางกุลณีกล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

ภาพข่าว: AGE สนับสนุนครูอัตราจ้างสอนและมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) มอบเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างสอน 1 อัตรา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ประจำปีการศึกษา 2562...

แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

คาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) จัดทำสินค้าพรีเมียม แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแก้วรุ่นใหม่ที่พระเจ้าหลานเธอ...

ก.แรงงาน เปิดสนามประลองฝีมือชิงความเป็นเลิศแรงงานคนพิการ

ก.แรงงาน เปิดสนามประชันทักษะฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 9 กว่า 200 คน ใน 20 สาขา ยกระดับมาตรฐานฝีมือ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

Related Topics