สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดการประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 5, 2014 13:17

กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความรู้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของการยกระดับการศึกษา คือ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้

ทางสถาบันฯ ได้จัด “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการระดับนานาชาติคือ ศาสตราจารย์ Dr. June Maker จากมหาวิทยาลัยอาลิโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาคการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายพิเศษเรื่อง “ทฤษฏี Prism of Learning” ศ.ศรียา นิยมธรรม บรรยายเรื่อง การบำบัดทางเลือกสำหรับเด็กที่มีการต้องการพิเศษ การบรรยายเรื่อง สมองพิเศษ โดย รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การวิจัยทางการศึกษาพิเศษร่วมกัน

ขอเชิญชวน ครู/ อาจารย์ ครูการศึกษาพิเศษ นักวิชาการ นิสิต/ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 , 086-8951616 หรือ http://rise.swu.ac.th.


Latest Press Release

2 ร้านอาหารฮ่องกงในเครืออิมแพ็ค ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย อิ่มสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ

เติมเต็มความสุขด้วยมื้ออร่อยสุดฟินที่ ร้านฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน และ ร้านฮ่องกง สุกี้ 2 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย รับส่วนลดทันที 10% (เฉพาะค่าอาหาร) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน...

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72

รัฐบาล โดยทีมไทยแลนด์ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 72 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "อานนเป็นนักเรียนตัวอย่าง" - "51 แอนผจญภัย" - "ดอยบอย" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ - จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย เมื่อวันที่ 17...

His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโอที่ 6 แห่งตองกา เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวัตร์ นวมรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ...

มูลนิธิเอสซีจี รวมพลังนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม HEAD HEART HAND เพื่อต่อยอดฝีมือ พัฒนาความคิด และส่งต่อการมีจิตสาธารณะ

เชาวลิต เอกบุตร (กลาง) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม "HEAD HEART HAND" ภายใต้โครงการ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" นำนักเรียนทุนฯ จำนวน 256 คน จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ ได้ฝึกทักษะฝีมือ...

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา

บอร์ดติดตามโบราณวัตถุฯเผยผลติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์-ทับหลังปราสาทเขาโล้นอยู่ในขั้นตอนเตรียมการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ทำหนังสือแจ้งสำนักสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิฯติดตามโบราณวัตถุ 32 รายการคืนสู่ไทย...

Related Topics