น้ำบาดาล ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 15:07
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีกำหนดเข้าร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ กับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี พร้อมหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม และจังหวัดต่างๆ รวม 64 หน่วยงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งผลการตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีกำหนดเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม และจังหวัดต่างๆ รวม 64 หน่วยงาน

“เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น ต้องการเน้นถึงสิทธิ ที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ ภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า ‘เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น’ เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและส่วนรวม ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส และที่สำคัญจะช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้านความโปร่งใสในภาพรวมต่อไป” นายสุพจน์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชั้น 1 อาคาร 1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2299 3900 และ www.dgr.go.th


Latest Press Release

AMERICAN EAGLE FURTHERS #AExME PLATFORM CELEBRATNG REAL KIDS, SELF-EXPRESSION AND JEANS อเมริกัน อีเกิล #AExME กับการยกย่องความเป็นตัวเองของกลุ่มวัยรุ่น

อเมริกัน อีเกิล (American Eagle) ปล่อยแคมเปญประจำฤดูใบไม้ผลิ 2019 สานต่อ #AExMe อย่างต่อเนื่องในการยกย่องความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเอง และความแตกต่าง เพื่อเป็นการผลักให้แคมเปญนี้มีพลังมากขึ้น ทางแบรนด์จึงหันกล้องไปสู่กลุ่มลูกค้าในการนำ #AExME...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบเงินล็อตแรก 25 ล้านบาท จากแคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ รพ.ศิริราช

นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วย นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) มอบเงินครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาท...

ภาพข่าว: RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Say to No Plastic Bags

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกปและหลอดพลาสติก ภายใต้ "โครงการจัดการและคัดแยกขยะ" โดยใช้ชื่อกิจกรรม "Say to No Bags ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"...

ภาพข่าว: โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง "รักกันดีกว่าชังกัน" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรม...

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C18YW064P_th.pdf คุณได้อะไรจากหลักสูตร อบรม วันศุกร์ - วันเสาร์ที่ 1-2 มีนาคม...

Related Topics