น้ำบาดาล ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 15:07
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีกำหนดเข้าร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ กับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี พร้อมหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม และจังหวัดต่างๆ รวม 64 หน่วยงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งผลการตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีกำหนดเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมกับหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม และจังหวัดต่างๆ รวม 64 หน่วยงาน

“เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้น ต้องการเน้นถึงสิทธิ ที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ ภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า ‘เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น’ เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและส่วนรวม ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มุ่งสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส และที่สำคัญจะช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้านความโปร่งใสในภาพรวมต่อไป” นายสุพจน์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชั้น 1 อาคาร 1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2299 3900 และ www.dgr.go.th


Latest Press Release

ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด

ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทุน ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัด เทศบาล หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารไทย จังหวัดขอนแก่น...

พลาดไม่ได้ บัตรกำนัลราคาพิเศษ จาก ห้องอาหาร โรงแรมโนโวเทล สยาม

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร์ เสนอราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบัตรกำนัลห้องอาหาร โดยเปิดขายหน้าเว็บของทางโรงแรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน เท่านั้น ข้อเสนอพิเศษซื้อบัตรกำนัลจำนวน 10 ใบ แถมฟรีไปเลย 1 ใบ ห้องอาหารเดอะสแควร์ -...

คอร์สการนวดเร่งด่วน 30 นาที ที่เลอสปา โรงแรมพูลแมนขอนแก่นฯ

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--Pullman Khon Kaen Raja Orchid หากคุณยุ่งเกินกว่าที่จะหาเวลาให้กับการปรนนิบัติร่างกายพร้อมปรับสมดุลทางจิตใจ เราขอแนะนำ "คอร์สการนวดเร่งด่วน 30...

ภาพข่าว: รร.สังกัดสพม.1กลุ่ม5ดูงาน รร. Tomeikan Junior AND Sentor High School

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่ม นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 5 ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...

พีเอฟพี สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต งัดโปรโมชั่นเด็ดมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท เอาใจสายสุขภาพ

คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแบบครบวงจร นำทีมชาวพีเอฟพี "มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย" ...จัดโปรโมชั่นเด็ด ที่ ช็อป พีเอฟพี สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต กรุงเทพมหานคร เอาใจคนรักสุขภาพ...

Related Topics