รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำไม่ห่วงท่วมหลังลงพท.ติตตามสถานการณ์น้ำจ.อยุธยา เหตุระดับน้ำผ่านจ.นครสวรรค์ลดต่อเนื่อง ห่วงแล้งเยือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเสนอแผนระยะสั้นเร่งด่วนภายใน 2 สัปดาห์ รับมือผลกระทบพท.เพาะปลูกพืชฤดูแล้งหลังประเมินปริมาณน้ำเก็บกับยังต่ำกว่าเ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 09:35
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักชลประทานที่ 10 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมฟังบรรยายสรุปพื้นที่แก้มลิง ทุ่งบางบาล ตรวจเยี่ยมการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่แก้มลิง ทุ่งบางบาล และตรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา พร้อมด้วย นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ ล่าสุด 1,026 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไหลผ่าน เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 931 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฤดูฝนก็จะสิ้นสุดลงแล้ว จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ไม่น่ากังวล แต่อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กรมชลประทานประเมินสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กังวลในเรื่องปริมาณน้ำที่เก็บกักจะไม่เพียงพอกับการเพาะปลูกของเกษตรกร จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนใน 3 มาตการหลัก คือ 1. การแจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรและประชาชนเป็นระยะและต่อเนื่อง ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลจากการคาดการณ์สภาวะอากาศ ปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า เพื่อประเมินพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ และสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นด้วย 2. การจัดทำแผนเผชิญเหตุ ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นในการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอกับการทำการเกษตรในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ของเกษตรกร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หรือภายในเดือนกันยายนนี้ 3. การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งแผนระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา ในการสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่นที่มีความเหมาะสม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 5,047 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,247 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,075 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,225 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 539 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 496 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 568 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 565 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำรวมกันได้อีกกว่า 13,642 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องด้วย

นายปีติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการลงพื้นที่แก้มลิงทุ่งบางบาลนั้นต้องถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยพบว่า สามารถเก็บกักน้ำได้ ในช่วง Peak Flood เพื่อบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วยลดความเสียหายของผลผลิตโดยเกษตรกรจะหยุดการทำนาปรังในช่วงฤดูน้ำหลาก ขณะเดียวกัน เกษตรกรในพื้นที่ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวใหม่ ซึ่งมีการทำนาปรัง 2 ครั้ง ไม่ทำนาปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิมปีละ 20-30 ถัง/ไร่ เป็น 100-120 ถัง/ไร่/ฤดูกาล ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีแผนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่บริเวณอื่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีความเหมาะสมที่จะบริหารจัดการและพัฒนาในลักษณะดังกล่าวมีอยู่อีก 7 แห่ง เช่น พื้นที่ป่าโมก-ผักไห่ และ พื้นที่อ่างทองฝั่งตะวันตก เป็นต้น


Latest Press Release

ซีพี เฟรชมาร์ท ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก เดินหน้าแคมเปญ ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง

ซีพี เฟรชมาร์ท เดินหน้าแคมเปญรักษ์โลก "ชวนช้อป! พกกระเป๋า ไม่เอาถุง" กระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะพลาสติก ชวนนำถุงผ้ามาซื้อของที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (16 มกราคม 2562) เป็นต้นไป...

ภาพข่าว: ดีป้า จัดกิจกรรมวันเด็ก ฝึกทักษะความคิด เพื่อเด็กดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมวันเด็กต้อนรับปีหมู ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ลานชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมบูธกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์...

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ร้องกวาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง...

คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ ซอสอะโวคาโด ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

วัตถุดิบพิเศษประจำเดือนมกราคมนี้ คือถั่วรสชาติเยี่ยมที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย โดย ห้องอาหารคิซาระ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมเมนู คิง แซลมอน อูซูกุริ พิสตาชิโอ พร้อมซอสอะโวคาโด หรือก็คือ ปลาแซลมอนแล่บางนั่นเอง พิสตาชิโอ...

อกเป็ดรมควันใบชามะลิกับแบล็คเคอร์แรนท์ ห้องอาหารซิตี้เทอเรซ และดิโพลแมท บาร์ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เริ่มต้นปีใหม่ไปกับถั่วรสชาติอร่อย เต็มไปด้วยประโยชน์ หลากหลายชนิด ที่ถูกนำไปทำอาหารในนานาประเทศมานานนับพันปี ทั้งอาหารคาว อาหารทานเล่น หรือของหวาน ก็ล้วนแต่มีรสชาติดีอย่างคาดไม่ถึง ขอเชิญรับประทานอาหารสุดพิเศษ ไม่ว่าจะมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็นที่...

Related Topics