ก.พาณิชย์เปิดฟอรั่ม APTFF 2014 ผนึกมิตรประเทศยกระดับการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 6, 2014 12:35
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ทูเดย์ คอมมูนิเคชั่นส์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) 2014 ซึ่งการประชุมดังกล่าวไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศเจ้าภาพครั้งที่ 6 โดยมีหน่วยงาน UN ESCAP และ ADB เป็นเจ้าภาพร่วมโดยตั้งเป้าเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งยั่งยืนต่อไป

นางสาวชุติมา บุณยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานใน พิธีเปิดงานประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forum (APTFF) 2014 ณ ห้องประชุมใหญ่ (GH 203) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียได้ดำเนินการจัดการประชุม Asia-Pacific Trade Facilitation Forumหรือ APTFF 2014 ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ทั้งนี้การจัดการประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน UN ESCAP และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียร่วมกับประเทศเจ้าภาพ เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะได้มีเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ซึ่งมิตรประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ต่างตระหนักดีว่าฟอรัมนี้ไม่เพียงแต่จะเน้นการส่งเสริม อำนวยความสะดวกด้านการค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของยุทธศาสตร์การผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาประเทศรวมถึงในระดับประชาคมภูมิภาคเท่านั้น หากแต่ยังหมายรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ การแสวงหาความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคในการประสานความช่วยเหลือทางการค้า การสนับสนุนเชิงเทคนิค องค์ความรู้ในด้านการผลิต การค้าไร้กระดาษ ซึ่งก็เป็นที่มาของแนวคิดการจัดการประชุมในหัวข้อหลักคือ การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

“เราทุกฝ่ายต่างตระหนักรู้ในความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าระหว่างประเทศของเราให้มีความพร้อมสูงสูดในการรับมือกับพลวัฒน์ทางสังคมเศรษฐกิจที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางการค้าของเราทุกประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เหล่ามิตรประเทศจะได้ใช้เวที Asia-Pacific Trade FacilitationForum เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในระดับภูมิภาค ตลอดจนลดทอนอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ว่าจะมาจากปัญหาด้านโครงข่ายการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ รวมถึงกฎระเบียบทางการค้าอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้มีเสถียรภาพต่อไป”

นอกจากนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้ เปิดเผยต่อไปอีกว่า ปัจจัยทั้ง 3 ประการที่ได้กล่าวมาเป็นความกังวลที่จะต้องได้รับการหารือเพื่อแก้ไขร่วมกันเนื่องจากทั้งสามประการเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับภาคการค้าระหว่างมิตรประเทศในการที่จะอำนวยการให้ธุรกิจการค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และถือเป็นความท้าทายที่ต้องร่วมแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในระดับภูมิภาค และจะต้องยกระดับไปสู่สากลต่อไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพก็หวังอย่างยิ่งว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อลดช่องว่างและกลไกใดที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บภาษีศุลกากร การลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนทางการค้าและขนส่ง อันจะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจในประชาคมของเราให้เข้มแข็งมั่นคง สอดคล้องกับโลกยุคการค้าไร้พรมแดนในปัจจุบัน ดังนั้นเชื่อว่าผู้แทนทุกท่านที่ตอบรับเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ล้วนได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นเหล่านี้ร่วมกัน และจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันและกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพลังทางการค้าให้เกิดขึ้นอันจะนำประโยชน์มาสู่เหล่าประเทศสมาชิกในประชาคมนี้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้การประชุมAsia-Pacific Trade Facilitation Forum หรือ APTFF 2014 จะจัดขึ้นพร้อมกันกับการจัดงาน Thailand International Logistics Fair 2014 ซึ่งเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และยังเพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเชื่อมโยงโลจิสติกส์การค้ากับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการค้าและบริการโลจิสติกส์ที่จะได้มีส่วนร่วมในการประชุมและรับทราบข้อมูลการค้า ตลอดจนแนวนโยบายการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของไทยในอนาคตต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ไปเมื่อเร็วๆ นี้


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics