สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 14, 2014 06:37
'ขุนคลัง'เดินสายเวทีโลก สร้างความเชื่อมั่น ศก.ไทยทุนสำรองเยอะการคลังแกร่ง

รมว.คลังเดินสายสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกหารือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แจงนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และนโยบายในการเตรียมวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสถาบันจัดอันดับเครดิต ประเมินเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยง แต่ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะทุนสำรองอยู่ในระดับสูง ฐานะการคลังเข้มแข็ง

ชง ครม.ปรับสถานีบางซื่อ

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภาย หลังลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร พบว่าภาพรวมการก่อสร้างขณะนี้ยังมีความล่าช้ากว่าแผนงาน โดยสัญญา 1 งานโยธา สถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุงล่าช้ากว่าแผนงาน 13.34% เนื่องจากติดปัญหาการย้ายท่อขนส่งน้ำมันของบริษัท FPT ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ ส่วนสัญญา 2 งานโยธา ล่าช้ากว่าแผนงาน 41.52% ติดปัญหาผู้บุกรุกอาศัยในเขตทางรถไฟ ขณะที่สัญญา 3 งานวางระบบอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจซองประมูล เนื่องจากราคาที่เอกชนประมูลสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้

สศอ.เร่งอภิมหาเอฟทีเออาเซียน

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสำหรับการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา โดย RCEP เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศในภูมิภาคอีก 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่ง RCEP เป็นกรอบที่มีนัยต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างมาก ทั้งการเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ มีส่วนช่วยทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกลง และห่วงโซ่การผลิตมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้การเปิดตลาดสินค้าเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้น และ RCEP ยังเป็นอภิมหาเอฟทีเอ (Mega FTA) เดียวที่รวมตลาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย

พณ.เล็งยุบ 3 สนง.ทูตอิตาลี-ฮังการี และกานา

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) โดยเห็นควรให้มีการปิดสำนักงาน 3 แห่ง คือ ที่อิตาลี ปิดสำนักงานที่กรุงโรมหรือเมืองมิลานที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งโรมเป็นแคว้นทางใต้ เป็นศูนย์กลางการเกษตรและท่องเที่ยว ส่วนมิลานเป็นแคว้นทางเหนือ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอิตาลี ที่ฮังการี ปิดสำนักงานกรุงบูดาเบสต์ เพราะเป็นประเทศมีกำลังซื้อน้อย มีกิจกรรมส่งเสริมการค้าน้อย ให้ประเทศใกล้เคียงดูแลได้ และที่กานา ปิดสำนักงานกรุงอักกรา เพราะที่ผ่านมา การค้ากับไทยเกือบครึ่งเป็นสินค้าข้าว สามารถให้สำนักงานที่ไนจีเรียดูแลแทนได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน the wOrlds iconic masterpiece art centralwOrld เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์บางกอก อาร์ต...

แถลงนโยบายสรรหาอธิการบดี ราชมงคลพระนคร 19 ตค. 61

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและการเสนอชื่อจากหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7 – 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดคณะกรรมการสรรหาฯ...

JWD โชว์นวัตกรรม #DG-Total ระบบบริหารสินค้าอันตรายแบบครบวงจร เพิ่มความปลอดภัย ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อยอดความสำเร็จเข้าหุ้นยั่งยืน

บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน นวัตกรรม 'DG-Total' ระบบบริหารจัดการสินค้าอันตรายแบบครบวงจรมาใช้ดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน...

ดีเคเอสเอชประกาศรายงาน GRI เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดีเคเอสเอช ประกาศรายงานฉบับแรกของบริษัททางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น โดยนำมาตรฐานของ Global Reporting Initiative guidelines (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทาง...

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งเข้มเดินหน้า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 ให้ได้ตามเป้า 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งเข้มเดินหน้า "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561" ให้ได้ตามเป้า 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด...

Related Topics