สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 06:25
กกร.ลุ้นสิ้นปีจีดีพีโต1.5% นักวิชาการแนะรัฐคงดอกลากยาวถึงกลางปีหน้า

กกร.คาดจีดีพีปีนี้โต 1-1.5% ระบุมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคในประเทศ หวังเงินช่วยชาวนา-สวนยางจะกระตุ้น ศก.ท้ายปี ขณะที่นิด้าแนะ กนง.คงดอกเบี้ยยาวถึงกลางปี 58 หนุนการลงทุนดัน ศก.ขยายตัว

ออมสินยืดเวลารับฝาก เผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันที่ดำเนินภารกิจส่งเสริมการออม สนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกระแสวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ออมเงินอย่างมากมายทั้งในระบบการออมและฝากเงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินจึงได้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินประเภทที่กำลังได้รับความนิยม คือ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน" จากเดิมสิ้นสุดเวลารับฝากวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยการขยายเวลารับฝากครั้งนี้ ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 2.10 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.47 ต่อปี) เป็นร้อยละ 2.20 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.588 ต่อปี)

พณ.จ่อลดราคาสินค้ารับปีใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยวันที่ 5 พ.ย.นี้ กรมการค้าภายในจะนำรูปแบบและแผนการจัดงานคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนำสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพมาลดราคาเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการไปคิดวิธีที่จะคืนความสุขให้กับคนในชาติ

กทท.เคาะพัน ล.ปรับท่าเรือแหลมฉบัง

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทท. ว่าที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยปรับปรุงวงเงินลงทุนโครงการจาก 940 ล้านบาทเป็น 1,028 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ได้มีการเปิดประกวดราคาแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา สำหรับการเสนอแผนลงทุนนั้นจะต้องเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขออนุมัติโดยคาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2558

กนอ.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุมมลพิษ

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. จัดตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Monitoring & Control center : EMCC)" โดยมีการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และควบคุมสั่งการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ ผ่านแผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Displayed Board ที่แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เข้าใจได้ง่ายคอยรายงานผลตลอดเวลา ซึ่งการทำงานของศูนย์เฝ้าระวังฯ ในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ "เฝ้าระวังที่แตกต่างกัน ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งแรกตั้งอยู่ที่สำนักงานนิคมฯ มาบตาพุด จังหวัดระยอง ล่าสุด กนอ.ได้พัฒนาเทคโนโลยี โดยเปิดตัวแอพพลิเคชั่นบนมือถือ "ENVIMTP" (Environmental Maptaphut) เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

เปิดเอกชนขอวิ่งรถอยุธยา-โคราช

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้เส้นทางหมวด 3 สายที่ 201 เส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยังขาดผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร นายทะเบียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 พ.ย.-วันที่ 17 ธ.ค.57 นี้ สำหรับการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถไว้ เส้นทางสายที่ 201 เส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 หรือ 2(จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) จำนวน 10-14 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 146 บาท และเป็นรถมาตรฐาน 2(จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 132 บาท โดยเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 215 กิโลเมตร ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม การซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต สอบถามรายละเอียดที่ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8516 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-335-432

จับตาทิศทางราคาน้ำมันปีหน้า

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลกในปี 2015 ในงาน "The Annual Petroleum Outlook Forum ถอดรหัสทิศทางน้ำมันโลก" โดยร่วมกับทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM (Petrochemicals and Refining Integrated Synergy Management) ว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในปี 2015 คาดว่าจะยังคงผันผวนแต่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น แต่เนื่องจากการเติบโตของอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในปี 2015 จากการประมาณการณ์ของกลุ่ม PRISM อยู่ที่ 90-95 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้จากการที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันดิบได้สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบลงได้

กสทช.หาวิธีแจกคูปองทีวีดิจิตอล

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ไม่มีเจ้าบ้าน สำรวจเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านคน แต่ยังไม่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์ คนกลุ่มนี้คือใครบ้าง อยู่จุดไหนบ้าง และต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความเสมอภาค จึงจะนำความเห็นจากเวทีเสวนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแจกคูปองให้กับคนกลุ่มนี้ กับทางคณะกรรมการ กสทช.ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจกให้กัคนกลุ่มนี้ได้ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2558


Latest Press Release

สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางสวนสวยกับเชฟมิชลินสตาร์ เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน

ห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน นำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพในรูปแบบมังสวิรัติ เปิดให้ลิ้มลองในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ศกนี้ เชฟมิชลินสตาร์ เฮนริค อูล-แอนเดอร์เซน เชฟที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของห้องอาหารสระบัว บาย กิน กิน...

กลับมาอีกครั้ง งานมหกรรมหนังสือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก!

งานนี้ได้รวมหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพใหม่เอี่ยมกว่าล้านเล่ม ด้วยราคาลดสูงสุด 50-90 % เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดงาน Big Bad Wolf Book Sale...

ภาพข่าว: เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

นายเคลวิน แทน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ (ซ้าย-ขวา) นางวรนันท์ สุทธปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด...

ภาพข่าว: เปิดจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลก FLAIR จากเยอรมนี สู่ประเทศไทยครั้งแรก โดย บริษัทอายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด

ครั้งแรกในประเทศไทย : คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลก พร้อมด้วย Mr. Sven Reib (มร.รีอิป) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกเตอร์ ยูเจน เน็ต จำกัด (Flair) และ คุณสาวิตรี...

เอชเอสบีซีจับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะอนาคตนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประกาศเปิดตัวโครงการ "Bank on a Bright Career with HSBC" ระยะเวลา 1 ปี เริ่มธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนของธนาคารเอชเอสบีซี...

Related Topics