สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 06:25
กกร.ลุ้นสิ้นปีจีดีพีโต1.5% นักวิชาการแนะรัฐคงดอกลากยาวถึงกลางปีหน้า

กกร.คาดจีดีพีปีนี้โต 1-1.5% ระบุมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคในประเทศ หวังเงินช่วยชาวนา-สวนยางจะกระตุ้น ศก.ท้ายปี ขณะที่นิด้าแนะ กนง.คงดอกเบี้ยยาวถึงกลางปี 58 หนุนการลงทุนดัน ศก.ขยายตัว

ออมสินยืดเวลารับฝาก เผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันที่ดำเนินภารกิจส่งเสริมการออม สนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกระแสวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ออมเงินอย่างมากมายทั้งในระบบการออมและฝากเงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินจึงได้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินประเภทที่กำลังได้รับความนิยม คือ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน" จากเดิมสิ้นสุดเวลารับฝากวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยการขยายเวลารับฝากครั้งนี้ ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 2.10 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.47 ต่อปี) เป็นร้อยละ 2.20 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.588 ต่อปี)

พณ.จ่อลดราคาสินค้ารับปีใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยวันที่ 5 พ.ย.นี้ กรมการค้าภายในจะนำรูปแบบและแผนการจัดงานคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนำสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพมาลดราคาเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการไปคิดวิธีที่จะคืนความสุขให้กับคนในชาติ

กทท.เคาะพัน ล.ปรับท่าเรือแหลมฉบัง

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทท. ว่าที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยปรับปรุงวงเงินลงทุนโครงการจาก 940 ล้านบาทเป็น 1,028 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ได้มีการเปิดประกวดราคาแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา สำหรับการเสนอแผนลงทุนนั้นจะต้องเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขออนุมัติโดยคาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2558

กนอ.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุมมลพิษ

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. จัดตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Monitoring & Control center : EMCC)" โดยมีการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และควบคุมสั่งการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ ผ่านแผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Displayed Board ที่แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เข้าใจได้ง่ายคอยรายงานผลตลอดเวลา ซึ่งการทำงานของศูนย์เฝ้าระวังฯ ในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ "เฝ้าระวังที่แตกต่างกัน ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งแรกตั้งอยู่ที่สำนักงานนิคมฯ มาบตาพุด จังหวัดระยอง ล่าสุด กนอ.ได้พัฒนาเทคโนโลยี โดยเปิดตัวแอพพลิเคชั่นบนมือถือ "ENVIMTP" (Environmental Maptaphut) เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

เปิดเอกชนขอวิ่งรถอยุธยา-โคราช

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้เส้นทางหมวด 3 สายที่ 201 เส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยังขาดผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร นายทะเบียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 พ.ย.-วันที่ 17 ธ.ค.57 นี้ สำหรับการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถไว้ เส้นทางสายที่ 201 เส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 หรือ 2(จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) จำนวน 10-14 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 146 บาท และเป็นรถมาตรฐาน 2(จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 132 บาท โดยเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 215 กิโลเมตร ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม การซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต สอบถามรายละเอียดที่ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8516 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-335-432

จับตาทิศทางราคาน้ำมันปีหน้า

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลกในปี 2015 ในงาน "The Annual Petroleum Outlook Forum ถอดรหัสทิศทางน้ำมันโลก" โดยร่วมกับทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM (Petrochemicals and Refining Integrated Synergy Management) ว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในปี 2015 คาดว่าจะยังคงผันผวนแต่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น แต่เนื่องจากการเติบโตของอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในปี 2015 จากการประมาณการณ์ของกลุ่ม PRISM อยู่ที่ 90-95 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้จากการที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันดิบได้สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบลงได้

กสทช.หาวิธีแจกคูปองทีวีดิจิตอล

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ไม่มีเจ้าบ้าน สำรวจเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านคน แต่ยังไม่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์ คนกลุ่มนี้คือใครบ้าง อยู่จุดไหนบ้าง และต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความเสมอภาค จึงจะนำความเห็นจากเวทีเสวนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแจกคูปองให้กับคนกลุ่มนี้ กับทางคณะกรรมการ กสทช.ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจกให้กัคนกลุ่มนี้ได้ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2558


Latest Press Release

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมจัด STYLE Bangkok งานแสดง สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ของเอเชีย ชูความคิดความสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทย และการเชื่อมโยงธุรกิจท้องถิ่นกับตลาดโลก

โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ในปี 2560 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ริเริ่มจัดงาน STYLE Bangkok (สไตล์แบงค็อก) เป็นการรวม 3...

ทีวีไกด์: เรื่องย่อละคร ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 3 พฤหัสที่ 27 กันยายน เวลา 20.20 น.ช่อง 3

นัทธมน(มิว นิษฐา)ทำงานกับ กฤตย์(ติ๊ก เจษฎาภรณ์)ในบริษัท พยายามสืบเรื่องของวรดา(มิว นิษฐา)กับกฤตย์ในอดีต ขณะที่ปณิตา(โบว์ เบญจวรรณ)ไม่พอใจนัทธมนที่ใกล้ชิดกับกฤตย์หาเรื่องชวนทะเลาะ จะเอากาแฟสาด เจอฤทธิ์นัทธมนใช้พลังจนกาแฟสาดใสปณิตาเอง ปณิตาตกใจมาก...

เปิดประสบการณ์กับมื้อค่ำสุดพิเศษโดย เชฟระดับมิชลิน 2 ดาว เชฟ Dani Garcia บินตรงจากประเทศสเปน พร้อมนำเสนออาหารแอนดาลูเซีย ที่เดอะเฮ้าส์ออนสาทร

เดอะเฮ้าส์ออนสาทร (The House on Sathorn) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (W Bangkok) ได้นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่างมาแล้ว ด้วยสถานที่ ซึ่งเป็นอาคารโบราณอนุรักษ์อายุกว่า 129 ปี ที่ทำให้การรับประทานอาหารพิเศษยิ่งไปกว่าเดิม...

ผลงาน มทร.ธัญบุรี #เจลฟิล์ม จากพญายอ ไอเท็มสมุนไพร ที่คนเป็นผื่นคันต้องมี

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี พัฒนาตำรับเจลฟิล์มจากสารสกัดพญายอ พืชสมุนไพรไทย ลดอาการผื่นคัน การบวมอักเสบจากแมลงกัดต่อย ชี้ 'ต้นทุนต่ำ ปลอดภัยและใช้สะดวก' ล่าสุด เจลฟิล์มจากพญายอ คว้ารางวัล Silver Medal จากการเข้าร่วมประกวดในงาน World...

ภาพข่าว: บันทึกเทปสัมภาษณ์ มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ เรื่อง "มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ" โดยจะออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย ในวันที่ 27 กันยายน...

Related Topics