สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 06:25
กกร.ลุ้นสิ้นปีจีดีพีโต1.5% นักวิชาการแนะรัฐคงดอกลากยาวถึงกลางปีหน้า

กกร.คาดจีดีพีปีนี้โต 1-1.5% ระบุมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคในประเทศ หวังเงินช่วยชาวนา-สวนยางจะกระตุ้น ศก.ท้ายปี ขณะที่นิด้าแนะ กนง.คงดอกเบี้ยยาวถึงกลางปี 58 หนุนการลงทุนดัน ศก.ขยายตัว

ออมสินยืดเวลารับฝาก เผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันที่ดำเนินภารกิจส่งเสริมการออม สนับสนุนภาคการออมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกระแสวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ออมเงินอย่างมากมายทั้งในระบบการออมและฝากเงินกับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินจึงได้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินประเภทที่กำลังได้รับความนิยม คือ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน" จากเดิมสิ้นสุดเวลารับฝากวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยการขยายเวลารับฝากครั้งนี้ ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 2.10 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.47 ต่อปี) เป็นร้อยละ 2.20 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.588 ต่อปี)

พณ.จ่อลดราคาสินค้ารับปีใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ทุกวันพุธของสัปดาห์ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยวันที่ 5 พ.ย.นี้ กรมการค้าภายในจะนำรูปแบบและแผนการจัดงานคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนำสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพมาลดราคาเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการไปคิดวิธีที่จะคืนความสุขให้กับคนในชาติ

กทท.เคาะพัน ล.ปรับท่าเรือแหลมฉบัง

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทท. ว่าที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยปรับปรุงวงเงินลงทุนโครงการจาก 940 ล้านบาทเป็น 1,028 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการที่ได้มีการเปิดประกวดราคาแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา สำหรับการเสนอแผนลงทุนนั้นจะต้องเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขออนุมัติโดยคาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2558

กนอ.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังคุมมลพิษ

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. จัดตั้ง "ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Monitoring & Control center : EMCC)" โดยมีการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และควบคุมสั่งการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ ผ่านแผ่นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Displayed Board ที่แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เข้าใจได้ง่ายคอยรายงานผลตลอดเวลา ซึ่งการทำงานของศูนย์เฝ้าระวังฯ ในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งจะมีการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ "เฝ้าระวังที่แตกต่างกัน ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งแรกตั้งอยู่ที่สำนักงานนิคมฯ มาบตาพุด จังหวัดระยอง ล่าสุด กนอ.ได้พัฒนาเทคโนโลยี โดยเปิดตัวแอพพลิเคชั่นบนมือถือ "ENVIMTP" (Environmental Maptaphut) เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

เปิดเอกชนขอวิ่งรถอยุธยา-โคราช

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้เส้นทางหมวด 3 สายที่ 201 เส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ยังขาดผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร นายทะเบียนประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าวระหว่างวันที่ 3 พ.ย.-วันที่ 17 ธ.ค.57 นี้ สำหรับการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน โดยกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถไว้ เส้นทางสายที่ 201 เส้นทางพระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา ให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน 2 หรือ 2(จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) จำนวน 10-14 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 146 บาท และเป็นรถมาตรฐาน 2(จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 132 บาท โดยเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 215 กิโลเมตร ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม การซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต สอบถามรายละเอียดที่ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8516 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-335-432

จับตาทิศทางราคาน้ำมันปีหน้า

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลกในปี 2015 ในงาน "The Annual Petroleum Outlook Forum ถอดรหัสทิศทางน้ำมันโลก" โดยร่วมกับทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM (Petrochemicals and Refining Integrated Synergy Management) ว่าทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในปี 2015 คาดว่าจะยังคงผันผวนแต่จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้น แต่เนื่องจากการเติบโตของอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในปี 2015 จากการประมาณการณ์ของกลุ่ม PRISM อยู่ที่ 90-95 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้จากการที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันดิบได้สูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สหรัฐสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบลงได้

กสทช.หาวิธีแจกคูปองทีวีดิจิตอล

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ไม่มีเจ้าบ้าน สำรวจเบื้องต้นประมาณ 2.8 ล้านคน แต่ยังไม่มีการรับรองเป็นลายลักษณ์ คนกลุ่มนี้คือใครบ้าง อยู่จุดไหนบ้าง และต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้เกิดความเสมอภาค จึงจะนำความเห็นจากเวทีเสวนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการแจกคูปองให้กับคนกลุ่มนี้ กับทางคณะกรรมการ กสทช.ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถแจกให้กัคนกลุ่มนี้ได้ประมาณเดือนมีนาคม ปี 2558


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics