ศศินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรย้ำเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เผยเป้าหมายหลักสร้างความสัมพันธ์และเข้าไปมีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 10:03
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ศศินทร์ เผยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ย้ำต้องการเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วโลก เร่งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชี้ธุรกิจในประเทศให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยไปใช้ค่อนข้างน้อย

นายก้อง รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)ฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ศศินทร์มีเป้าหมายในการพัฒนา สร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มความสำคัญในระดับนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมุ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ให้มากกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งความสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ศศินทร์มีเป้าหมายในการเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจให้ความสนใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งการเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติให้มากขึ้น และการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดตลอดเวลา

“ขณะนี้ศศินทร์กำลังพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น Dual Degrees Program เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ 2 ปริญญาที่อยู่ในความสนใจไปพร้อมกัน เช่น ผู้ที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีโอกาสมาเรียนด้านการบริหารกับศศินทร์ เพื่อให้ผู้เรียนสาขาวิศวะมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังกำลังพัฒนาหลักสูตร Global Executive MBA (GEMBA)ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติศศินทร์ ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจากนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจภูมิภาคนี้ ดังนั้น การเรียนการสอนและข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตร พัฒนาขึ้นเพื่อให้ศศินทร์สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่จะมาทำธุรกิจในอาเซียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาอบรมเรียนในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆอีกด้วย”นายก้องกล่าว

นอกจากนี้ ศศินทร์ยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ศศินทร์มีศิษย์เก่าแล้วประมาณ 5,000 คน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้นำทางธุรกิจและผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จากนี้ไปจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งในแง่ของการแชร์ความรู้และประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาศศินทร์มีสมาคมนิสิตเก่าที่แข็งแกร่ง มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เรียนได้รับความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่านการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีสำคัญซึ่งทำให้เกิดความรู้และทักษะอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในอนาคตศิษย์เก่าจะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแขนงต่าง ๆและ เพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตรระยะสั้น เป็นอีกมติหนึ่งที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างศศินทร์และศิษย์เก่า

นายก้องเปิดเผยเพิ่มเติม ถึงนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร ว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญ และสนใจข้อมูลการวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาชั้นนำ แต่ในประเทศไทยยังให้ความสำคัญน้อยกว่าต่างประเทศ งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจยังค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ศศินทร์จะผลักดันให้งานวิจัยด้านธุรกิจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจของประเทศและภูมิภาค จึงให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรให้กับภาคธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตรต่างๆ จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจเสนอเข้ามาได้ว่าต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใด ที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน Career Day อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ กับนิสิตมีโอกาสได้พบกันในงานดังกล่าว


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics