ศศินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรย้ำเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เผยเป้าหมายหลักสร้างความสัมพันธ์และเข้าไปมีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 10:03
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ศศินทร์ เผยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ย้ำต้องการเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วโลก เร่งสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชี้ธุรกิจในประเทศให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยไปใช้ค่อนข้างน้อย

นายก้อง รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)ฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ศศินทร์มีเป้าหมายในการพัฒนา สร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มความสำคัญในระดับนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมุ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ ให้มากกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งความสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ศศินทร์มีเป้าหมายในการเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากภาคธุรกิจให้ความสนใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารและจัดการให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งการเพิ่มความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติให้มากขึ้น และการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับตลาดตลอดเวลา

“ขณะนี้ศศินทร์กำลังพัฒนาหลักสูตรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น Dual Degrees Program เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ 2 ปริญญาที่อยู่ในความสนใจไปพร้อมกัน เช่น ผู้ที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีโอกาสมาเรียนด้านการบริหารกับศศินทร์ เพื่อให้ผู้เรียนสาขาวิศวะมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังกำลังพัฒนาหลักสูตร Global Executive MBA (GEMBA)ขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติศศินทร์ ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจากนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจภูมิภาคนี้ ดังนั้น การเรียนการสอนและข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตร พัฒนาขึ้นเพื่อให้ศศินทร์สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่จะมาทำธุรกิจในอาเซียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้ามาอบรมเรียนในหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆอีกด้วย”นายก้องกล่าว

นอกจากนี้ ศศินทร์ยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ศศินทร์มีศิษย์เก่าแล้วประมาณ 5,000 คน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้นำทางธุรกิจและผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จากนี้ไปจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งในแง่ของการแชร์ความรู้และประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาศศินทร์มีสมาคมนิสิตเก่าที่แข็งแกร่ง มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เรียนได้รับความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยผ่านการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีสำคัญซึ่งทำให้เกิดความรู้และทักษะอื่นๆ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในอนาคตศิษย์เก่าจะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแขนงต่าง ๆและ เพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตรระยะสั้น เป็นอีกมติหนึ่งที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างศศินทร์และศิษย์เก่า

นายก้องเปิดเผยเพิ่มเติม ถึงนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร ว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญ และสนใจข้อมูลการวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาชั้นนำ แต่ในประเทศไทยยังให้ความสำคัญน้อยกว่าต่างประเทศ งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจยังค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ศศินทร์จะผลักดันให้งานวิจัยด้านธุรกิจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจของประเทศและภูมิภาค จึงให้ความสำคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรให้กับภาคธุรกิจ ดังนั้นหลักสูตรต่างๆ จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับองค์กรต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจเสนอเข้ามาได้ว่าต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใด ที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน Career Day อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ กับนิสิตมีโอกาสได้พบกันในงานดังกล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics