นานมีบุ๊คส์สานต่อโครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ชูคอนเซ็ปต์ STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 11:48
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานต่อโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยโครงการในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21”โดยมีศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมบริจาคหนังสือพร้อมตู้ให้แก่ 50 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมด้วยองค์กรเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจำนวนมาก

ภายในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ยังได้จัดเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และด.ช.ปฐมพงษ์ คุณทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาดหวาย ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยการอ่าน

นอกจากนี้ยังจัดบรรยายพิเศษหนังสือ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558 โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญรองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่บริจาคหนังสือในโครงการ

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “เราเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการอ่านต่างๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี และจัดตั้งโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือขึ้นซึ่งในปีนี้ โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ภายใต้แนวคิด “STREAM Approachการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเราต้องการจะแนะนำแนวทางการเรียนรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่เพียงอ่านอะไรก็ได้ แต่จะส่งเสริมการอ่านให้เด็กสอดคล้องกับหลัก “S T R E A M” ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S: Science) เทคโนโลยี (T: Technology)การอ่าน (R: Reading) วิศวกรรม (E: Engineering) และคณิตศาสตร์ (M: Mathematics) ผ่านการรู้จักสังเกต คิดเชื่อมโยง ตั้งคำถาม ทดลอง และหาคำตอบด้วยตัวเอง ด้วยหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะถูกบรรจุอยู่ในตู้หนังสือในปีนี้ ทั้งนี้เราได้ตั้งเป้าจำนวนตู้หนังสือที่จะถูกส่งมอบให้เยาวชนที่รอคอยโอกาสการอ่านไว้ที่ 600 ตู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “เมื่อเราได้ทราบถึงโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือฯ โดยนานมีบุ๊คส์ ซึ่งถือว่ามีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเมกาบางนา ที่ต้องการคืนประโยชน์สู่สังคมในด้านส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็กที่ขาดโอกาสในสังคม เมกาบางนาจึงไม่รอช้าที่จะร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนโครงการดีๆ เช่นนี้ นอกจากจะเป็นการมอบโอกาสการเข้าถึงหนังสือ ซึ่งก็คือประตูสู่การเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กแล้ว และยังเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปีนี้อีกด้วย ดิฉันเชื่อว่าการส่งเสริมการอ่าน และมอบโอกาสด้านการอ่านให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ทั้งประชาชนทั่วไป พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือจะระดับสังคม ชุมชน ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรเอกชนต่างๆ ที่พอจะมีกำลังทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ เพราะการส่งเสริมการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่านนี้ ไม่สามารถทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่จะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง”

โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถเลือกบริจาคได้ใน 2 รูปแบบ ทั้งในแบบแรกบริจาคเงิน 20,000 บาทเพื่อซื้อตู้พร้อมหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์และทางนานมีบุ๊คส์ร่วมสมทบหนังสือใหม่มูลค่า 12,000 บาท รวมมูลค่า 32,000 บาท เพื่อมอบให้กับ 1 โรงเรียน นอกจากนั้น ท่านจะได้รับการจารึกชื่อ หรือชื่อบริษัทและโลโก้ที่ตู้หนังสืออีกด้วย และแบบที่สอง บริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์ มอบให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยนานมีบุ๊คส์จะบริจาคหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์สมทบมูลค่าเท่ากัน เช่น เงินบริจาค 5,000 บาท เพื่อซื้อหนังสือ นานมีบุ๊คส์ยินดีร่วมสมทบหนังสือใหม่ มูลค่า 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท และนานมีบุ๊คส์จะเป็นผู้นำตู้พร้อมหนังสือส่งมอบสู่มือของเด็กนักเรียน

องค์กรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน สามารถแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ โทร. 02-662-3000 ต่อ 4309 และร้านNanmeebooks Shop ทุกสาขา หรือ www.nanmeebooks.com


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics