นานมีบุ๊คส์สานต่อโครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ชูคอนเซ็ปต์ STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 11:48
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานต่อโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยโครงการในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21”โดยมีศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมบริจาคหนังสือพร้อมตู้ให้แก่ 50 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมด้วยองค์กรเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนจำนวนมาก

ภายในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ยังได้จัดเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” ซึ่งได้รับเกียรติจาก สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และด.ช.ปฐมพงษ์ คุณทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาดหวาย ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยการอ่าน

นอกจากนี้ยังจัดบรรยายพิเศษหนังสือ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558 โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญรองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่บริจาคหนังสือในโครงการ

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “เราเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการอ่านต่างๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี และจัดตั้งโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือขึ้นซึ่งในปีนี้ โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ภายใต้แนวคิด “STREAM Approachการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเราต้องการจะแนะนำแนวทางการเรียนรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่เพียงอ่านอะไรก็ได้ แต่จะส่งเสริมการอ่านให้เด็กสอดคล้องกับหลัก “S T R E A M” ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S: Science) เทคโนโลยี (T: Technology)การอ่าน (R: Reading) วิศวกรรม (E: Engineering) และคณิตศาสตร์ (M: Mathematics) ผ่านการรู้จักสังเกต คิดเชื่อมโยง ตั้งคำถาม ทดลอง และหาคำตอบด้วยตัวเอง ด้วยหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะถูกบรรจุอยู่ในตู้หนังสือในปีนี้ ทั้งนี้เราได้ตั้งเป้าจำนวนตู้หนังสือที่จะถูกส่งมอบให้เยาวชนที่รอคอยโอกาสการอ่านไว้ที่ 600 ตู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “เมื่อเราได้ทราบถึงโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือฯ โดยนานมีบุ๊คส์ ซึ่งถือว่ามีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเมกาบางนา ที่ต้องการคืนประโยชน์สู่สังคมในด้านส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็กที่ขาดโอกาสในสังคม เมกาบางนาจึงไม่รอช้าที่จะร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนโครงการดีๆ เช่นนี้ นอกจากจะเป็นการมอบโอกาสการเข้าถึงหนังสือ ซึ่งก็คือประตูสู่การเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เด็กแล้ว และยังเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปีนี้อีกด้วย ดิฉันเชื่อว่าการส่งเสริมการอ่าน และมอบโอกาสด้านการอ่านให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ทั้งประชาชนทั่วไป พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือจะระดับสังคม ชุมชน ภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรเอกชนต่างๆ ที่พอจะมีกำลังทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ เพราะการส่งเสริมการอ่าน และสร้างนิสัยรักการอ่านนี้ ไม่สามารถทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่จะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง”

โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถเลือกบริจาคได้ใน 2 รูปแบบ ทั้งในแบบแรกบริจาคเงิน 20,000 บาทเพื่อซื้อตู้พร้อมหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์และทางนานมีบุ๊คส์ร่วมสมทบหนังสือใหม่มูลค่า 12,000 บาท รวมมูลค่า 32,000 บาท เพื่อมอบให้กับ 1 โรงเรียน นอกจากนั้น ท่านจะได้รับการจารึกชื่อ หรือชื่อบริษัทและโลโก้ที่ตู้หนังสืออีกด้วย และแบบที่สอง บริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์ มอบให้แก่โรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยนานมีบุ๊คส์จะบริจาคหนังสือหรือสื่อวิทยาศาสตร์สมทบมูลค่าเท่ากัน เช่น เงินบริจาค 5,000 บาท เพื่อซื้อหนังสือ นานมีบุ๊คส์ยินดีร่วมสมทบหนังสือใหม่ มูลค่า 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท และนานมีบุ๊คส์จะเป็นผู้นำตู้พร้อมหนังสือส่งมอบสู่มือของเด็กนักเรียน

องค์กรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน สามารถแสดงความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ โทร. 02-662-3000 ต่อ 4309 และร้านNanmeebooks Shop ทุกสาขา หรือ www.nanmeebooks.com


Latest Press Release

เซเลบสุดฮอต เพ็บ ให้คุณหมอปาล์ม หมอน่องเทพ ดูแลเรียวขา

แม้หน้าจะคมสวยเป๊ะ ของแท้แม่ให้มา..แต่ "เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา" น้องสาวคนเล็กของ "แพร-วทานิกา" กลับไม่พอใจซักเท่าไหร่ ล่าสุด นั่งสไลด์มือถือไปมา ก็บังเอิญไปเจอะคำว่า "หมอปาล์ม น่องเทพ" จนต้องออกจากโลกโซเชียล..รีบขับรถเลี้ยวเข้าอินฟินิตี้ คลินิก...

สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม...

อิ่มอร่อยพร้อมสุขสมบูรณ์ กับเมนูมงคลรับตรุษจีน ที่ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

วาระแห่งความเจริญรุ่งเรือง เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่จีน ด้วยเมนูอาหารรสเลิศ เหมาะแก่การเฉลิมฉลองปีใหม่ของลูกหลานมังกร ตรุษจีนปีหมูทอง วันที่ 2-10 ก.พ. นี้ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอต้อนรับคุณด้วยเซ็ตเมนูร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข...

สะเดาน้ำปลาหวาน เมนูไทยแต่โบราณ

"สะเดา" เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทุกภูมิภาคในไทย มีสรรพคุณบำรุงโลหิต ช่วยขับน้ำย่อยทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ฯลฯ แต่มีรสขม จึงนิยมทานคู่กับ"น้ำปลาหวาน" ดิ เอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนู...

คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนปี 62 ลุยสร้างตัวแทนขายทั้งใน-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษและทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ

นายอชิตะ นาคาละ เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนการตลาดปี 62 เตรียมลุยสร้างตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษทั้งท่องเที่ยวและรถยนต์หรู ยืนยันลูกค้ามั่นใจคุณภาพสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลและปลอดภัย...

Related Topics