ภาพข่าว: บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - SGL ได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 11:28
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์

SGL มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) แล้วจากกรมศุลกากร โดยนายทัทซึโร ทาซากิ ท่านประธานบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมี ดร. สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธี

การรับรองผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ กล่าวคือ SGL เสมือนอยู่ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และการดำเนินการเคลื่อนย้ายของสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานของ World Customs Organization (WCO) และมาตรฐานความปลอดภัย


Latest Press Release

กล้วยเภา หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ไม่มี ถังขยะ พลังชุมชนแก้ปัญหาขยะ สู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

ขยะในชุมชนเป็นปัญหาสำคัญของทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่หรือในชุมชนชนบท ยิ่งห่างไกลจากระบบสุขาภิบาลพื้นฐาน ชุมชนนั้นจะยิ่งมีปัญหาด้านจัดการขยะ และถึงแม้ว่าชุมชนจะมีระบบจัดการขยะโดยบริการจัดเก็บของหน่วยงานต่างๆ แต่สุดท้ายแล้ว...

ผู้เชี่ยวชาญชี้ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างเมืองตงก่วน-ฮ่องกงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติและภูมิภาคโดยรอบ

เมื่อเมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิตระหว่างประเทศประสานความร่วมมือเชิงลึกกับศูนย์กลางทางการเงินของโลก บรรดาประเทศและภูมิภาคโดยรอบจะได้ประโยชน์ใดบ้างจากความเคลื่อนไหวครั้งนี้...

10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับหน่วยรับรองระบบงานประเทศไต้หวัน TAIWAN ACCREDITATION FOUNDATION(TAF)

วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะได้รับเชิญจาก TAF เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน 2018 World Accreditation Day และ TAF' s 15th Annivesary Seminar ณ NUTH International Convention Centre และในโอกาสนี้นางดุษฎี มั่นความดี...

เกษตรกรปลื้ม โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค หนุนเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน "โครงการตลาดนำการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค" ระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม และบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์...

ภาพข่าว: ทาทา สตีล เสริมทักษะนักเรียนชายแดนภาคใต้

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข – กองทัพบก มอบมุมหนังสือ "เสริมปัญญากับทาทา สตีล" ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 12 แห่ง...

Related Topics