มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 17:53
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงาน “หวนคืนสู่วันวาน...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The Return of Southeast Asian Ceramics Museum ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑสถานฯ กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาคารจัดแสดง นิทรรศการถาวร และชั้นล่างของอาคารส่วนขยาย เนื่องจากอาคารจัดแสดงถูกสร้างอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอุทกภัยได้ กอรปกับมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นอันดับแรก อีกทั้งต้องดำเนินการสร้างพนังกั้นน้ำโดยรอบให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถป้องกันได้ทั้งระบบ มหาวิทยาลัยจึงได้ชะลอการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานและการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ออกไป จนกระทั่งเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการในด้านต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนศึกษาในหัวข้อ “อยุธยากันจีน : ร่องรอย ความสัมพันธ์ วิถีชีวิต และศิลปกรรม” ระหว่างเวลา 8.30-15.15 น. ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ภาคบ่าย ชมการแสดงระบำสุโขทัยของชมรมนาฏศิลป์ไทย (เพื่อสอดแทรกการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติ ซึ่งครั้งนี้เลือกการแสดงระบำสุโขทัย เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการสะสมศิลปโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเริ่มต้นจากเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เนื่องจากเชื่อว่า เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทย) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเก็บสะสมโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์และประสบการณ์ชีวิตของท่าน ซึ่งไม่เคยมีท่านใดทราบมาก่อน และชมนิทรรศการที่ติดตั้งและปรับปรุงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 15.15-18.00 น. ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

กำหนดการ
“หวนคืนสู่วันวาน...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30-15.15 น. ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 3
08.30-09.15 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09.15-09.20 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวความเป็นมาของการจัดบรรยาย

09.20-09.30 น. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเปิดการบรรยาย
09.30-09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-10.30 น. อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนสมัยอยุธยาจากเอกสารจีน”

10.30-11.15 น. คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ บรรยายเรื่อง “ร่องรอยของชุมชนชาวจีนในเกาะอยุธยา”

11.15-12.00 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร บรรยายเรื่อง “ระฆัง : หลักฐานการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับสยามในสมัยอยุธยา”

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย และคุณวิยะดา ทองมิตร บรรยายเรื่อง “วิถีชีวิต ของชาวจีนในสมัยอยุธยา”

13.45-14.30 น. คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร บรรยายเรื่อง “เครื่องลายครามให้อย่าง: ผลผลิตจากจีนสู่ราชสำนักสยาม”

14.30-15.15 น. รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล บรรยายเรื่อง “แนวคิดและความหมายของลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาที่ประดับบนสถาปัตยกรรมจากปลายสมัยอยุธยาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์”

เวลา 15.15-18.00 น. ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15.15-15.45 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
15.45-16.00 น. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับ

16.00-16.45 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยายพิเศษเรื่อง “กว่าจะเป็น...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...ในวันนี้”

16.45-18.00 น. แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ

Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics