มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 17:53
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงาน “หวนคืนสู่วันวาน...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The Return of Southeast Asian Ceramics Museum ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑสถานฯ กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาคารจัดแสดง นิทรรศการถาวร และชั้นล่างของอาคารส่วนขยาย เนื่องจากอาคารจัดแสดงถูกสร้างอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอุทกภัยได้ กอรปกับมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นอันดับแรก อีกทั้งต้องดำเนินการสร้างพนังกั้นน้ำโดยรอบให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถป้องกันได้ทั้งระบบ มหาวิทยาลัยจึงได้ชะลอการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานและการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ออกไป จนกระทั่งเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการในด้านต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนศึกษาในหัวข้อ “อยุธยากันจีน : ร่องรอย ความสัมพันธ์ วิถีชีวิต และศิลปกรรม” ระหว่างเวลา 8.30-15.15 น. ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ภาคบ่าย ชมการแสดงระบำสุโขทัยของชมรมนาฏศิลป์ไทย (เพื่อสอดแทรกการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติ ซึ่งครั้งนี้เลือกการแสดงระบำสุโขทัย เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการสะสมศิลปโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเริ่มต้นจากเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เนื่องจากเชื่อว่า เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทย) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเก็บสะสมโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์และประสบการณ์ชีวิตของท่าน ซึ่งไม่เคยมีท่านใดทราบมาก่อน และชมนิทรรศการที่ติดตั้งและปรับปรุงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 15.15-18.00 น. ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

กำหนดการ
“หวนคืนสู่วันวาน...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30-15.15 น. ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 3
08.30-09.15 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09.15-09.20 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวความเป็นมาของการจัดบรรยาย

09.20-09.30 น. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเปิดการบรรยาย
09.30-09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-10.30 น. อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนสมัยอยุธยาจากเอกสารจีน”

10.30-11.15 น. คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ บรรยายเรื่อง “ร่องรอยของชุมชนชาวจีนในเกาะอยุธยา”

11.15-12.00 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร บรรยายเรื่อง “ระฆัง : หลักฐานการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับสยามในสมัยอยุธยา”

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย และคุณวิยะดา ทองมิตร บรรยายเรื่อง “วิถีชีวิต ของชาวจีนในสมัยอยุธยา”

13.45-14.30 น. คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร บรรยายเรื่อง “เครื่องลายครามให้อย่าง: ผลผลิตจากจีนสู่ราชสำนักสยาม”

14.30-15.15 น. รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล บรรยายเรื่อง “แนวคิดและความหมายของลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาที่ประดับบนสถาปัตยกรรมจากปลายสมัยอยุธยาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์”

เวลา 15.15-18.00 น. ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15.15-15.45 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
15.45-16.00 น. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับ

16.00-16.45 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยายพิเศษเรื่อง “กว่าจะเป็น...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...ในวันนี้”

16.45-18.00 น. แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ

Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics