มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 17:53
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงาน “หวนคืนสู่วันวาน...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The Return of Southeast Asian Ceramics Museum ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑสถานฯ กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ.2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาคารจัดแสดง นิทรรศการถาวร และชั้นล่างของอาคารส่วนขยาย เนื่องจากอาคารจัดแสดงถูกสร้างอยู่ใต้ดิน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากอุทกภัยได้ กอรปกับมหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นอันดับแรก อีกทั้งต้องดำเนินการสร้างพนังกั้นน้ำโดยรอบให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถป้องกันได้ทั้งระบบ มหาวิทยาลัยจึงได้ชะลอการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑสถานและการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ออกไป จนกระทั่งเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการในด้านต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจีนศึกษาในหัวข้อ “อยุธยากันจีน : ร่องรอย ความสัมพันธ์ วิถีชีวิต และศิลปกรรม” ระหว่างเวลา 8.30-15.15 น. ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ภาคบ่าย ชมการแสดงระบำสุโขทัยของชมรมนาฏศิลป์ไทย (เพื่อสอดแทรกการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติ ซึ่งครั้งนี้เลือกการแสดงระบำสุโขทัย เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการสะสมศิลปโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ซึ่งเริ่มต้นจากเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย เนื่องจากเชื่อว่า เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทย) มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเก็บสะสมโบราณวัตถุของอาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์และประสบการณ์ชีวิตของท่าน ซึ่งไม่เคยมีท่านใดทราบมาก่อน และชมนิทรรศการที่ติดตั้งและปรับปรุงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 15.15-18.00 น. ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

กำหนดการ
“หวนคืนสู่วันวาน...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.30-15.15 น. ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 3
08.30-09.15 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09.15-09.20 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวความเป็นมาของการจัดบรรยาย

09.20-09.30 น. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเปิดการบรรยาย
09.30-09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-10.30 น. อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี บรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนสมัยอยุธยาจากเอกสารจีน”

10.30-11.15 น. คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ บรรยายเรื่อง “ร่องรอยของชุมชนชาวจีนในเกาะอยุธยา”

11.15-12.00 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร บรรยายเรื่อง “ระฆัง : หลักฐานการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับสยามในสมัยอยุธยา”

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.45 น. รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย และคุณวิยะดา ทองมิตร บรรยายเรื่อง “วิถีชีวิต ของชาวจีนในสมัยอยุธยา”

13.45-14.30 น. คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร บรรยายเรื่อง “เครื่องลายครามให้อย่าง: ผลผลิตจากจีนสู่ราชสำนักสยาม”

14.30-15.15 น. รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล บรรยายเรื่อง “แนวคิดและความหมายของลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาที่ประดับบนสถาปัตยกรรมจากปลายสมัยอยุธยาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์”

เวลา 15.15-18.00 น. ณ อาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15.15-15.45 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
15.45-16.00 น. ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวต้อนรับ

16.00-16.45 น. ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยายพิเศษเรื่อง “กว่าจะเป็น...พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...ในวันนี้”

16.45-18.00 น. แขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ

Latest Press Release

ซีพี ออลล์ ร่วมสานพลัง CONNEXT ED ระยะที่ 2 สร้างการศึกษาไทยยั่งยืน ส่งผู้นำรุ่นใหม่ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐกว่า 300 แห่ง

เป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือระดับชาติหลังจาก 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)...

ถอดความสำเร็จผู้นำรุ่นใหม่ ซีพี ออลล์ ในโครงการ CONNEXT ED เพราะการศึกษาต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก้าวสู่ระยะที่ 2 สำหรับโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หลังจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ 12...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

Related Topics