โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการลอยกระทงปล่อยโคมลอย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:25
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--สยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์

สืบเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการและอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลกิจกรรมวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ซึ่งมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ทั้งนี้ประเพณีการลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญของคนไทยในทุกภาพของประเทศ โดยในแต่ละพื้นที่มีการจัดงานลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การลอยกระทงสายที่ตาก การลอยประทีป/เผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัย เป็นต้น

ขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมปล่อยโคมลอย ดังนั้นสำนักวิจัยได้ทำการสำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,126 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.24 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.76 เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 31.88 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 34 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 34.90 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานในห้างร้านหรือบริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.2 ร้อยละ 24.51 และร้อยละ 22.82 ตามลำดับ

ในด้านพฤติกรรมการลอยกระทงในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 57.73 ตั้งใจจะเดินทางไปลอยกระทงในวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2557 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 26.64 ไม่ตั้งใจจะไปลอย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.63 ยังไม่แน่ใจ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจอยากจะไปลอยกระทงกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.38 รองลงมาร้อยละ 26.15 ตั้งใจอยากจะไปลอยกับแฟน/คนรักมากที่สุด และหากมีโอกาสได้ไปลอยกระทงในวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2557 นี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ผ่านปัญหา/อุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ รองลงมาตั้งใจจะอธิษฐานขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขคิดเป็นร้อยละ 17.32 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.19 ร้อยละ 12.97 ร้อยละ 10.66 และร้อยละ 9.15 ตั้งใจจะขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียน/การงาน ขอให้สุขสมหวังเรื่องความรัก/คู่ครอง ขอให้ร่ำรวย และขอให้สุขภาพแข็งแรง/หายจากโรคภัยต่างๆ ตามลำดับ

สำหรับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในคืนวันลอยกระทงสูงสุด 5 อันดับตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อันตรายจากการเล่นพลุ/ดอกไม้ไฟ คิดเป็นร้อยละ 82.95 การล่อลวง/ล่วงละเมิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 80.46 การทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 78.42 การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 75.58 และการเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 71.23

ในด้านความคิดเห็นต่อการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.96 ระบุว่าเคยมีโอกาสได้ปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.04 ยังไม่เคยมีโอกาส ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.12 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรสั่งห้ามให้ประชาชนปล่อยโคมลอยในคืนวันลอยกระทงอย่างเด็ดขาดเลย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.33 มีความคิดเห็นว่าควรสั่งห้าม แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.35 ระบุว่าตนเองกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตนเองอยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.88 ระบุว่าไม่กลัว

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 64.92 เห็นด้วยหากจะมีการสั่งห้ามมิให้ปล่อยโคมลอยในเขตเมือง-ชุมชน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.55 ไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 67.32 มีความคิดเห็นว่าควรมีการกำหนดเวลา/สถานที่ในการปล่อยโคมลอยให้ชัดเจน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.31 มีความคิดเห็นว่าไม่ควรกำหนด


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัลใหญ่รถยนต์ ให้ผู้โชคดีที่ชอปในงาน COMMART WORK 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน COMMART WORK 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในแคมเปญ COMMART BIG BONUS โดยนายมนู...

ภาพข่าว: เวียนนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน บริจาคชุดชั้นใน มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี

นางจินดาภรณ์ วรากรสิทธิชัย ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา พร้อมด้วย นางสาวละออง พุทสิไทย ผู้จัดการแผนกงานขาย บริจาคชุดชั้นในจำนวน 200 ตัว ให้มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จ.ปทุมธานี...

คาลเท็กซ์ เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน ประจำปี 2561

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "คาลเท็กซ์รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์...

ภาพข่าว: เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0

รศ.นพ.โศภณ นภาธร (ที่ 9 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality...

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ให้กับพนักงานนวดไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับผู้ประกอบอาชีพนวดไทย และผู้ที่ต้องการจะทำงานด้านการนวดไทย โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลหัวไทร...

Related Topics