สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดงาน Book Fair ครั้งที่ 4 ที่ประเทศลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 16:40
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดงาน Book Fair ครั้งที่ 4 ที่ประเทศลาว พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดสัมมนาวิชาการ "ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" ศึกษาดูงานที่เมียนมาร์ 6 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติ ล่าสุด จับมือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดงาน Book Fair ครั้งที่ 4 (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อส่งเสริมการอ่านและอำนวยความสะดวกในการจัดหาหนังสือแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของประเทศไทยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ 7 วัน 6 คืน ในหัวข้อ "ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศเมียนมาร์เป็นเวลา 6 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีนี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมานำเสนอ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหญ่ระดับชาติที่มีความสำคัญและยังความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานของเรา เริ่มจากการจัด Book Fair (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความร่วมมือกันในกิจกรรมหลายด้านที่ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ และหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้วก็คือการจัด Book Fair (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและอำนวยความสะดวกในการจัดหาหนังสือแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของประเทศไทยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในปีนี้งาน Book Fair จะจัดระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 โดยจะมีสัมมนาวิชาการในวันที่ 8 ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศลาว

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยความริเริ่มของสถาบัน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพม่าในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน มุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยจัดสัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 และลงพื้นที่ภาคสนามระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2557

“ในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เราคาดหวังว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวตื่นตัวในวงวิชาการ ศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพม่า ในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เกิดการกระตุ้นให้มีการนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างพลังความเข้มแข็งขึ้นในหมู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความเข้าใจต่อกันในหมู่ประชาคมอาเซียน อันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองกันในมิติของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน” นางศรีจันทร์ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
คุณรัชฎา ปสันตา โทร. 0 2610 2352
คุณมณสิณีย์ ตั้งวงศ์ตระกูล โทร. 0 2610 2392

Latest Press Release

ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมปลุกหัวใจ บริการเชิงรุก มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proactive Service Mind” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์...

อิมแพ็คและบางกอกแลนด์ ร่วมงาน IMPACT Super Hero Run วิ่งนี้เพื่อน้อง

นางสาวกุลวดี จินตวร (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นายภิญโญ ทองเจือ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ และคณะผู้บริหารจากอิมแพ็คและบริษัทในเครือบางกอกแลนด์ ร่วมงาน “IMPACT...

ชวนคุณเพลิดเพลินมื้อค่ำแบบอิ่มหลักร้อย อร่อยเต็มที่ ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นฮากิ เซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน

พร้อมมอบความเพลิดเพลินแห่งรสชาติอาหารญี่ปุ่นครบเครื่อง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ขอแนะนำ 'ฮากิ อะ ลา คาร์ท เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า’ อาหารค่ำมื้อพิเศษที่พร้อมให้คุณได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นรสเลิศปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม...

พาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมการค้าผู้ประกอบการ-เกษตรกร ยกเป็น SME Farmer

กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร สร้างศักยภาพด้านการส่งออก ผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน เติบโตอย่างยั่งยืนก้าวเป็น SME Farmer นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...

สอศ. ผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐานแจก 50,000 ชิ้นป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และโควิด 19

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ในขณะนี้ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ...

Related Topics