สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดงาน Book Fair ครั้งที่ 4 ที่ประเทศลาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 16:40
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดงาน Book Fair ครั้งที่ 4 ที่ประเทศลาว พร้อมจับมือมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดสัมมนาวิชาการ "ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" ศึกษาดูงานที่เมียนมาร์ 6 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติ ล่าสุด จับมือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจัดงาน Book Fair ครั้งที่ 4 (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อส่งเสริมการอ่านและอำนวยความสะดวกในการจัดหาหนังสือแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของประเทศไทยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ 7 วัน 6 คืน ในหัวข้อ "ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศเมียนมาร์เป็นเวลา 6 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรไทยรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีนี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมานำเสนอ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหญ่ระดับชาติที่มีความสำคัญและยังความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานของเรา เริ่มจากการจัด Book Fair (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความร่วมมือกันในกิจกรรมหลายด้านที่ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ และหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้วก็คือการจัด Book Fair (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและอำนวยความสะดวกในการจัดหาหนังสือแก่ประชาคมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของประเทศไทยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในปีนี้งาน Book Fair จะจัดระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 โดยจะมีสัมมนาวิชาการในวันที่ 8 ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศลาว

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ สัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ไทย – พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน" ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยความริเริ่มของสถาบัน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพม่าในมิติต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน มุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยจัดสัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 และลงพื้นที่ภาคสนามระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2557

“ในการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เราคาดหวังว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวตื่นตัวในวงวิชาการ ศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพม่า ในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เกิดการกระตุ้นให้มีการนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างพลังความเข้มแข็งขึ้นในหมู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความเข้าใจต่อกันในหมู่ประชาคมอาเซียน อันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองกันในมิติของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน” นางศรีจันทร์ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
คุณรัชฎา ปสันตา โทร. 0 2610 2352
คุณมณสิณีย์ ตั้งวงศ์ตระกูล โทร. 0 2610 2392

Latest Press Release

มข.ออกหน่วยบริการทัตนกรรมพระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

ภาพข่าว: ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของฟินแลนด์

ผศ.ดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ " The Finland Phenomenon : Inside The World's Most Surprising Education System." ซึ่งจัดโดย H.E....

โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่าย Lost In Time โดยณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแฟชั่น และโฆษณาระดับแถวหน้า ที่กลับมาสู่วงการช่างภาพอีกครั้ง กับผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเวลาผ่านห้วงประสบการณ์เฉียดตาย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "LOST IN TIME" โดย ณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแนวหน้าของประเทศไทยที่มีผลงานหลากหลายจากงานแฟชั่น และโฆษณาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับงานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้...

กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนรองรับสภาพอากาศแปรปรวน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2563 ระบุฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ก.พ. 2563 นั้น สำนักอนามัย...

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับเงินจากผู้ค้าบนทางเท้า

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตย จับกุมผู้ค้ารถเข็นผลไม้บริเวณทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและมีการเรียกเงินจากผู้ค้าว่า...

Related Topics