ดีเอชแอล คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 12:36
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

· ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีโครงการพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการความสามารถของบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนชั้นนำของโลก ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557" จากบริษัท เอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำหรับบริษัทชั้นนำทั้งหลาย ในกรณีการค้นหาสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำ คณะกรรมการผู้พิจารณาการตัดสินได้ประเมินการทำงานขององค์กรต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการตรวจสอบว่ามีนโยบายประเมินผล คัดเลือก พัฒนาและยกย่องผู้นำทั้งหลายขององค์กรตนเองอย่างไร และมีนโยบายในการชี้นำและบริหารการแสดงบทบาทภาวะพัฒนาผู้นำในแต่ละขั้นอย่างไร โดยหลังจากการประเมินและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการได้ร่วมลงคะแนนเสียงให้ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรสในฐานะที่แสดงบทบาทอย่างชัดเจนในการพัฒนาและส่งเสริมผู้นำภายในบริษัทอย่างยอดเยี่ยม

ยาสมิน อลาดาด คาน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง กล่าวว่า "เรามีความภูมิใจอย่างมากที่ดีเอชแอล ประเทศไทยได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลนี้จากเอออน ฮิววิท เพราะองค์กรของเราได้แสดงเจตจำนงในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับผู้บริหารของเราทุก ๆ ท่าน และทีมงานในประเทศไทยได้พิสูจน์ความสามารถในด้านการบริหารจัดการความสามารถของพนักงานที่ยอดเยี่ยมและเหนือชั้น"

"บริษัทของเราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด เราจึงพร้อมที่จะลงทุน ช่วยเหลือพวกเขาให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และในขณะเดียวกัน เราต้องการแสดงให้ทุกคนเชื่อว่าดีเอชแอลเป็นบริษัทที่ดียอดเยี่ยม และน่าทำงานด้วย" ยาสมิน กล่าว

เอออน ฮิววิทได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นบริษัทชั้นนำด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลระดับโลก องค์กรที่ชนะรางวัลทั้งหลายของปีนี้ล้วนได้รับการคัดเลือกมาจากคณะผู้พิจารณาการตัดสินที่ทรงคุณวุฒิ โดยประเมินจากมาตรฐานต่าง ๆ ที่รวมถึงความแข็งแกร่งของการแสดงบทบาทและวัฒนธรรมของภาวะผู้นำ ตัวอย่างในการพัฒนาผู้นำในระดับสากล แนวทางธุรกิจและมาตรการการแสดงภาวะการเป็นผู้นำ ชื่อเสียงขององค์กรและประวัติทางการเงิน

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวเสริมว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ นับเป็นการพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการทำงานของทีมงานทุกคน และความสำเร็จของบริษัทที่ยืนยันความเป็นนายจ้างที่ดีเยี่ยม ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำทั้งที่มีอยู่ และส่งเสริมผู้นำใหม่ ๆ ในอนาคตอย่างจริงจังมาโดยตลอด เราได้วางรากฐานการปฏิบัติในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพทั้งในระดับผู้นำและพนักงานที่มีความสามารถ ขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะคงความเป็นผู้นำการตลาด ด้วยการส่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับผู้บริหารทุกคนของเรา ผ่านการอบรมแนะแนวและฝึกฝนอย่างเข้มข้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้บริหารทุกคนของเราล้วนเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จแห่งศตวรรษที่ 21 นี้"

ดีเอชแอลลงทุนจำนวนมากกับโปรแกรมการฝึกอบรมผู้นำ “การบริหารจัดการผู้บริหารระดับสากล”หรือซีไอเอ็ม ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพในการทำงานที่เหมาะสมต่อยุคสมัยใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 การอบรมซีไอเอ็มเป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผ่านการแสดงถึง "การให้เกียรติและยอมรับ" ผนวกด้วยวิธีการอื่น ๆในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ อาทิเช่น การฝึกสอนและชี้แนะ การตรวจสอบครบทุกทิศทาง และการวางแผนการพัฒนาตัวบุคคล

ดีเอชแอลส่งเสริมพนักงานในบริษัทอย่างเหมาะสม ด้วยการให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามความสามารถและความเป็นไปได้ในสาขาอาชีพของแต่ละคน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะเดียวกัน ดีเอชแอลยังมีโอกาสได้พิสูจน์การเป็นนายจ้างที่ดีเยี่ยม ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จแบบยั่งยืนให้กับบริษัท

มร.เจเรมี แอนดรูลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอออน ฮิววิท ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ยากและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น บริษัทชั้นนำทั้งหลายจึงต้องมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมสร้างผู้นำที่มีความยืดหยุ่นและมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ รู้จักไตร่ตรองที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดคุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นได้ ทั้งนี้เราขอแสดงความยินดีกับดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ที่สามารถแสดงเจตจำนงที่โดดเด่นในการสร้าง และปลูกฝังบรรยากาศการทำงานของภาวะความเป็นผู้นำและพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารจัดการระดับสากลที่โดดเด่น ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลอันยอดเยี่ยมด้วย"


Latest Press Release

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย อำนวยความสะดวกพนักงานเช่ารถโดยสารเหมาคัน ช่วยเหลือพนักงานท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19

เซี่ยงไฮ้ (สำนักข่าวซินหัว) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เบสท์ เอ็กซ์เพรส หนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ภายใต้การดูแลของ “เบสท์ อิงซ” หรือ NYSE: BEST ในมณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ได้มีการเช่ารถโดยสารแบบเหมาคัน จำนวน 2...

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเพื่อบรรเทาวิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID19

ในขณะที่จีนยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส(2019-nCoV) BEST Inc.(เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการตอบสนองในครั้งนี้ เบสท์...

ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ-ชุมชนสานต่อโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

อาคเนย์เอาใจคนโสด ส่งแผนประกันโดนใจ ไม่ว่าโสดสายไหนก็แฮปปี้

ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ให้คนโสดเฉิดฉายกว่าใคร เพราะอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน รู้ใจ ส่ง 4 แผนประกันที่เข้าใจความต้องการของคนโสดโดยเฉพาะ ให้ประชากรชาวโสด สดใสซาบซ่ากว่าที่เคย ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ ไร้กังวล ไม่ว่าจะโสดสายไหนก็แฮปปี้...

มูลนิธิคาราบาว มอบทุนช่วยเหลือศิลปินอาวุโส สานต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือสังคม

มูลนิธิคาราบาว ยึดมั่นเจตนารมณ์สร้างสรรค์สังคม มอบทุนช่วยเหลือแก่ศิลปินอาวุโส ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวม 750,000 บาท...

Related Topics