ดีเอชแอล คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 12:36
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

· ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีโครงการพัฒนาผู้นำและการบริหารจัดการความสามารถของบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนชั้นนำของโลก ได้รับรางวัล “สุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำยอดเยี่ยมแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2557" จากบริษัท เอออน ฮิววิท ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำหรับบริษัทชั้นนำทั้งหลาย ในกรณีการค้นหาสุดยอดองค์กรในการสร้างและพัฒนาผู้นำ คณะกรรมการผู้พิจารณาการตัดสินได้ประเมินการทำงานขององค์กรต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการตรวจสอบว่ามีนโยบายประเมินผล คัดเลือก พัฒนาและยกย่องผู้นำทั้งหลายขององค์กรตนเองอย่างไร และมีนโยบายในการชี้นำและบริหารการแสดงบทบาทภาวะพัฒนาผู้นำในแต่ละขั้นอย่างไร โดยหลังจากการประเมินและตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการได้ร่วมลงคะแนนเสียงให้ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรสในฐานะที่แสดงบทบาทอย่างชัดเจนในการพัฒนาและส่งเสริมผู้นำภายในบริษัทอย่างยอดเยี่ยม

ยาสมิน อลาดาด คาน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง กล่าวว่า "เรามีความภูมิใจอย่างมากที่ดีเอชแอล ประเทศไทยได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลนี้จากเอออน ฮิววิท เพราะองค์กรของเราได้แสดงเจตจำนงในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับผู้บริหารของเราทุก ๆ ท่าน และทีมงานในประเทศไทยได้พิสูจน์ความสามารถในด้านการบริหารจัดการความสามารถของพนักงานที่ยอดเยี่ยมและเหนือชั้น"

"บริษัทของเราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด เราจึงพร้อมที่จะลงทุน ช่วยเหลือพวกเขาให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และในขณะเดียวกัน เราต้องการแสดงให้ทุกคนเชื่อว่าดีเอชแอลเป็นบริษัทที่ดียอดเยี่ยม และน่าทำงานด้วย" ยาสมิน กล่าว

เอออน ฮิววิทได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นบริษัทชั้นนำด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลระดับโลก องค์กรที่ชนะรางวัลทั้งหลายของปีนี้ล้วนได้รับการคัดเลือกมาจากคณะผู้พิจารณาการตัดสินที่ทรงคุณวุฒิ โดยประเมินจากมาตรฐานต่าง ๆ ที่รวมถึงความแข็งแกร่งของการแสดงบทบาทและวัฒนธรรมของภาวะผู้นำ ตัวอย่างในการพัฒนาผู้นำในระดับสากล แนวทางธุรกิจและมาตรการการแสดงภาวะการเป็นผู้นำ ชื่อเสียงขององค์กรและประวัติทางการเงิน

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวเสริมว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ นับเป็นการพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการทำงานของทีมงานทุกคน และความสำเร็จของบริษัทที่ยืนยันความเป็นนายจ้างที่ดีเยี่ยม ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำทั้งที่มีอยู่ และส่งเสริมผู้นำใหม่ ๆ ในอนาคตอย่างจริงจังมาโดยตลอด เราได้วางรากฐานการปฏิบัติในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพทั้งในระดับผู้นำและพนักงานที่มีความสามารถ ขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะคงความเป็นผู้นำการตลาด ด้วยการส่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับผู้บริหารทุกคนของเรา ผ่านการอบรมแนะแนวและฝึกฝนอย่างเข้มข้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้บริหารทุกคนของเราล้วนเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จแห่งศตวรรษที่ 21 นี้"

ดีเอชแอลลงทุนจำนวนมากกับโปรแกรมการฝึกอบรมผู้นำ “การบริหารจัดการผู้บริหารระดับสากล”หรือซีไอเอ็ม ที่ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพในการทำงานที่เหมาะสมต่อยุคสมัยใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 การอบรมซีไอเอ็มเป็นเหมือนเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผ่านการแสดงถึง "การให้เกียรติและยอมรับ" ผนวกด้วยวิธีการอื่น ๆในการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ อาทิเช่น การฝึกสอนและชี้แนะ การตรวจสอบครบทุกทิศทาง และการวางแผนการพัฒนาตัวบุคคล

ดีเอชแอลส่งเสริมพนักงานในบริษัทอย่างเหมาะสม ด้วยการให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามความสามารถและความเป็นไปได้ในสาขาอาชีพของแต่ละคน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะเดียวกัน ดีเอชแอลยังมีโอกาสได้พิสูจน์การเป็นนายจ้างที่ดีเยี่ยม ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จแบบยั่งยืนให้กับบริษัท

มร.เจเรมี แอนดรูลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอออน ฮิววิท ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในขณะที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ยากและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น บริษัทชั้นนำทั้งหลายจึงต้องมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมสร้างผู้นำที่มีความยืดหยุ่นและมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ รู้จักไตร่ตรองที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดคุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นได้ ทั้งนี้เราขอแสดงความยินดีกับดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ที่สามารถแสดงเจตจำนงที่โดดเด่นในการสร้าง และปลูกฝังบรรยากาศการทำงานของภาวะความเป็นผู้นำและพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารจัดการระดับสากลที่โดดเด่น ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลอันยอดเยี่ยมด้วย"


Latest Press Release

มข.ออกหน่วยบริการทัตนกรรมพระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

ภาพข่าว: ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของฟินแลนด์

ผศ.ดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ " The Finland Phenomenon : Inside The World's Most Surprising Education System." ซึ่งจัดโดย H.E....

โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่าย Lost In Time โดยณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแฟชั่น และโฆษณาระดับแถวหน้า ที่กลับมาสู่วงการช่างภาพอีกครั้ง กับผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเวลาผ่านห้วงประสบการณ์เฉียดตาย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "LOST IN TIME" โดย ณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแนวหน้าของประเทศไทยที่มีผลงานหลากหลายจากงานแฟชั่น และโฆษณาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับงานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้...

กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนรองรับสภาพอากาศแปรปรวน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2563 ระบุฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ก.พ. 2563 นั้น สำนักอนามัย...

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับเงินจากผู้ค้าบนทางเท้า

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตย จับกุมผู้ค้ารถเข็นผลไม้บริเวณทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและมีการเรียกเงินจากผู้ค้าว่า...

Related Topics