สำนักงานป.ป.ช. จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 10:49
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน

เนื่อง วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานป.ป.ช.ได้จัดกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลน่าสนมากมาย โดยจะมีกิจกรรมพิธีเปิดบนเวทีพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน และ กิจกรรมเดินขบวนต่อด้านคอร์รัปชันในช่วงเช้า พร้อมทั้งจัด เสวนา เรื่อง “การเอาชนะสงครามคอร์รัปชัน ประสบการณ์จากไทยและต่างประเทศ” และ เปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต“ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ” โดยกิจกรรมต่างๆจะเริ่มตั้งแต่ 8.30 น.-15.30 น. ซึ่งมีผู้ร่วมงาน1,000 คน

ทั้งนี้ ทางสำนักงานป.ป.ช.จึงใครเรียนเชิญท่านสื่อมวลร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 15.30น. ณ.สำงานป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้มีเกียรติและเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆร่วมงานมากมาย

กำหนดการ
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
08.00 - 09.00น. แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ลงทะเบียน
09.00 - 09.30น. พิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (ลานน้ำพุ)
  • นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน
  • นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช .กล่าวรายงาน
  • สารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
และนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช.
  • เคลื่อนขบวนจาก ลานน้ำพุข้างสำนักงาน ป.ป.ช.เข้าสำนักงาน ป.ป.ช. (อาคาร 4)

09.30- 11.30น. การเสวนา เรื่อง “การเอาชนะสงครามคอร์รัปชัน ประสบการณ์จากไทยและต่างประเทศ”

(Winning the War Against Corruption : LessonsfromInternational Experiences) - ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ

  • เปิดเวทีร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูล และประเด็นข้อซักถาม
โดย - ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.
  • ฯพณฯท่านพอล โรบิลลิอาร์ต(H.E. Mr Paul Robilliard)
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
  • Ms. Elodie Beth, Regional Anti-Corruption Advisor.
ที่ปรึกษาด้านต่อต้านการทุจริตโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UnitedNations DevelopmentProgramme - UNDP)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ(ผู้ดำเนินการเสวนา)
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
  • ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(UN Office on Drugs and Crime - UNODC)แถลงสารของ UNODC
11.30 - 12.00น. การแสดงของยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors 2014) (ห้องนนทบุรี 1)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00- 14.00น. ลงทะเบียนรับเอกสาร (ห้องนนทบุรี 2)

14.00- 15.30น. - งานเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต“ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ”

โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญประธานกรรมการ ป.ป.ช.และ
นายวินัย รอดจ่าย คณะทำงานกิจกรรมวรรณกรรมสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริต
  • เสวนาเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต“ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ”
โดย นายประภัสสร เสวิกุล บรรณาธิการรวมเล่มหนังสือรวมเรื่องสั้น
ป้องกันการทุจริต
นายกล้า สมุทวณิช นักเขียนเรื่องสั้น และ นายเจน สงสมพันธุ์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย(ผู้ดำเนินรายการ)
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Latest Press Release

งานแถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุทิน ชาญวีรกูล...

La Mer ผนึกกำลัง School House จัดนิทรรศการเปิดประสาทสัมผัสสุดตระการตาในแคมเปญ Edge of the Sea

แบรนด์สกินแคร์สุดหรูผนึกกำลังกับเอเจนซีผู้เชี่ยวชาญในวงการความงาม เพื่อเฉลิมฉลองให้กับมรดก ศิลปะ และนวัตกรรมของ La Mer ในนครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้การจัดแสดงงานชุด "Edge of the Sea" School House ครีเอทีฟเอเจนซีจากนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ความสร้างสรรค์...

VeChain ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Seafood Traceability Hackathon ของ GDST

ความจำเป็นของกรอบการทำงานสากลสำหรับสืบทวนแหล่งที่มาของอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการประกาศต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกโดย Global Agenda Council on Oceans ของ World Economic Forum ในปี 2556 โดยข้อมูลระบุว่า กว่า 20% ของการจับปลาเป็นการประมงที่...

iOS Kids Camp เรียนการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

ข่าวดี!! (เพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น) สำหรับน้อง ๆ ในวัย 9-12 ปี ที่อยากเรียนรู้ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (iOS) รุ่นที่ 3 กับ Apple Certified Trainer macOS Support Essentials วันนี้ทางศูนย์อบรม ANTx โดยวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์...

ขอชวนร่วมช้อปสุดฟิน ชมสุดเพลิน แชร์สุขใจ ไปกับงาน FAI-FAH ART FEST 2019 : เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดี ๆ จากทีเอ็มบี "FAI-FAH ART FEST 2019 : เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม" ภายในงานจะได้พบกับ สุดยอดเวทีโชว์เคสผลงานสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ของน้อง ๆ ด้านศิลปะ ชมนิทรรศการผลงานศิลปะจากแนวคิดเด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม...

Related Topics