สำนักงานป.ป.ช. จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 10:49
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน

เนื่อง วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานป.ป.ช.ได้จัดกิจกรรม งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลน่าสนมากมาย โดยจะมีกิจกรรมพิธีเปิดบนเวทีพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน และ กิจกรรมเดินขบวนต่อด้านคอร์รัปชันในช่วงเช้า พร้อมทั้งจัด เสวนา เรื่อง “การเอาชนะสงครามคอร์รัปชัน ประสบการณ์จากไทยและต่างประเทศ” และ เปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต“ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ” โดยกิจกรรมต่างๆจะเริ่มตั้งแต่ 8.30 น.-15.30 น. ซึ่งมีผู้ร่วมงาน1,000 คน

ทั้งนี้ ทางสำนักงานป.ป.ช.จึงใครเรียนเชิญท่านสื่อมวลร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 15.30น. ณ.สำงานป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้มีเกียรติและเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆร่วมงานมากมาย

กำหนดการ
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี
08.00 - 09.00น. แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ลงทะเบียน
09.00 - 09.30น. พิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (ลานน้ำพุ)
  • นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน
  • นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช .กล่าวรายงาน
  • สารจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
และนำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านคอร์รัปชันโดยประธานกรรมการ ป.ป.ช.
  • เคลื่อนขบวนจาก ลานน้ำพุข้างสำนักงาน ป.ป.ช.เข้าสำนักงาน ป.ป.ช. (อาคาร 4)

09.30- 11.30น. การเสวนา เรื่อง “การเอาชนะสงครามคอร์รัปชัน ประสบการณ์จากไทยและต่างประเทศ”

(Winning the War Against Corruption : LessonsfromInternational Experiences) - ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ

  • เปิดเวทีร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูล และประเด็นข้อซักถาม
โดย - ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.
  • ฯพณฯท่านพอล โรบิลลิอาร์ต(H.E. Mr Paul Robilliard)
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
  • Ms. Elodie Beth, Regional Anti-Corruption Advisor.
ที่ปรึกษาด้านต่อต้านการทุจริตโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UnitedNations DevelopmentProgramme - UNDP)
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ(ผู้ดำเนินการเสวนา)
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
  • ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(UN Office on Drugs and Crime - UNODC)แถลงสารของ UNODC
11.30 - 12.00น. การแสดงของยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors 2014) (ห้องนนทบุรี 1)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00- 14.00น. ลงทะเบียนรับเอกสาร (ห้องนนทบุรี 2)

14.00- 15.30น. - งานเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต“ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ”

โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญประธานกรรมการ ป.ป.ช.และ
นายวินัย รอดจ่าย คณะทำงานกิจกรรมวรรณกรรมสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริต
  • เสวนาเปิดตัวหนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต“ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ”
โดย นายประภัสสร เสวิกุล บรรณาธิการรวมเล่มหนังสือรวมเรื่องสั้น
ป้องกันการทุจริต
นายกล้า สมุทวณิช นักเขียนเรื่องสั้น และ นายเจน สงสมพันธุ์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย(ผู้ดำเนินรายการ)
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Latest Press Release

SAVEKORAT กับฟู้ดแพนด้า 1 ออเดอร์เท่ากับ 1 บาท ร่วมเป็นกำลังใจเหตุการณ์ในโคราช

ฟู้ดแพนด้า ผู้ให้บริการสั่งและจัดส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นเจ้าแรกในประเทศไทย ชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโคราช ผ่านการสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์ เพียงใส่โค้ด...

ภาพข่าว: วว.หารืองานวิจัยในลักษณะไตรภาคีด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมและต้อนรับ Prof. Dr. Yoshihiro Ohmiya, Prime Senior Researcher, Biomedical Research...

ภาพข่าว: สพร.21ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน.21 ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน...

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเกษตร และกำหนดแนวทางจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30...

Related Topics