ครม. แต่งตั้งกรรมการ ธอส. คนใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 17:36
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี อายุ 60 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานช่วยบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประธานอนุกรรมการบริหาร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย,อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, อนุกรรมการกฎหมาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Master of Laws (Banking Law Studies) จาก Boston University สหรัฐอเมริกา, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.), หลักสูตร Executive Program in Leadership : The Effective Use of Power Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา, หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Latest Press Release

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดงาน Sodexo Long Service Awards 2019 เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ (กลาง) ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดงาน "Sodexo Long Service Awards 2019"...

วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร Applied Science and Engineering Progress (ASEP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการตอบรับ (accepted) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 วารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 31 จากจำนวนวารสาร...

รพส.ทองหล่อ ชวนเหล่าบรรดาทาสน้องแมว ร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน International Cat Show 2020

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ชวนเหล่าบรรดาทาสน้องแมวทั้งหลาย เยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมพิเศษ ในงาน 6th Royal Canin International Cat Show 2020 พบกับบริการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมบริการที่มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ อาทิ แพ็คเกจตรวจสุขภาพ...

หนึ่งวันสุดหวาน กิน เที่ยว ช้อป ฟิน อินไปกับบรรยากาศโรแมนติกใจกลางจตุจักร ในเดือนแห่งความรัก

เข้าสู่เดือนแห่งความรักคนมีคู่หลายคนก็มักจะมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสุดฟิน กินอาหารแสนอร่อยแบบเป็นคู่ จะคู่เพื่อนสนิท คู่เพื่อนซี้ คู่เลิฟสุดหวาน หรือจะเที่ยวแบบคนรักครอบครัวก็อิ่มใจไม่แพ้กัน แต่จะคู่ไหนๆ...

เปิดประสบการณ์เมนูต้อนรับซัมเมอร์พร้อมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ต้อนรับฤดูร้อนด้วยบรรยากาศริมแม่น้ำและอาหารเลิศรสกับห้องอาหารชื่อดัง ทั้ง 4 ห้อง ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ห้องอาหารจิออร์จิโอเสกบรรยากาศเมืองทัสคานี ประเทศอิตาลีมาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย Flavor of...

Related Topics