ครม. แต่งตั้งกรรมการ ธอส. คนใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 17:36
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี อายุ 60 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ สายงานช่วยบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย, ประธานอนุกรรมการบริหาร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย,อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, อนุกรรมการกฎหมาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Master of Laws (Banking Law Studies) จาก Boston University สหรัฐอเมริกา, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.), หลักสูตร Executive Program in Leadership : The Effective Use of Power Stanford Graduate School of Business สหรัฐอเมริกา, หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Latest Press Release

มข.ออกหน่วยบริการทัตนกรรมพระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

ภาพข่าว: ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของฟินแลนด์

ผศ.ดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ " The Finland Phenomenon : Inside The World's Most Surprising Education System." ซึ่งจัดโดย H.E....

โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่าย Lost In Time โดยณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแฟชั่น และโฆษณาระดับแถวหน้า ที่กลับมาสู่วงการช่างภาพอีกครั้ง กับผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเวลาผ่านห้วงประสบการณ์เฉียดตาย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "LOST IN TIME" โดย ณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแนวหน้าของประเทศไทยที่มีผลงานหลากหลายจากงานแฟชั่น และโฆษณาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับงานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้...

กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนรองรับสภาพอากาศแปรปรวน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2563 ระบุฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ก.พ. 2563 นั้น สำนักอนามัย...

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับเงินจากผู้ค้าบนทางเท้า

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตย จับกุมผู้ค้ารถเข็นผลไม้บริเวณทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและมีการเรียกเงินจากผู้ค้าว่า...

Related Topics