กรมพลศึกษาพร้อมจัดงาน Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา รณรงค์คนไทยปั่นจักรยาน ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 15, 2014 11:06
กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--girlinbangkok

กรมพลศึกษา พร้อมจัดงาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 87พรรษาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พร้อมรณรงค์ สร้างกระแสคนไทย ปั่นจักรยานออกกำลัง เสริมสร้างสุขภาพดี ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่สนใจการปั่นจักรยาน

ดร. พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 และส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นความสำคัญของสุขภาพ กรมพลศึกษา ซึ่งมีพันธกิจโดยตรงในการเป็นองค์กรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างสุขภาพพลามัยที่ดี และความสุขของประชาชน กรมพลศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนพร้อมทั้งร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเตรียมจัดงาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมพลศึกษาในการเป็นองค์กรภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย อีกทั้งเป็นการตอบรับไลฟ์สไตล์ กระแสความนิยมของคนยุคใหม่ที่สนใจการปั่นจักรยาน โดยกิจกรรม “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ห่วงใยการมีสุขภาพที่ดีและรักการออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน ทุกเพศวัย เข้าร่วมปั่นจักรยานกว่า 1,000 คน

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” จะจัดขึ้นในเส้นทาง ตั้งแต่ สนามกีฬาศุภชลาศัย – พระบรมมหาราชวัง - สนามกีฬาศุภชลาศัย โดยเริ่มต้นจุดปล่อยขบวนจักรยานที่ สนามกีฬาศุภชลาศัย เลี้ยวซ้ายถนนพระรามที่1 วิ่งตรงไปถึงแยกพงษ์พระราม เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่6 วิ่งตรงไปถึงแยกอุรุพงษ์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรบุรี ถึงหน้าร.พ. มิชชั่นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลานหลวงผ่านตลาดสะพานขาว วิ่งตรงไปผ่านบ.การบินไทย และพิพิธภัณฑ์ ร.8 ภูเขาทอง เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ผ่านสนามหลวง และศาลหลักเมือง เข้าสู่ถนนมหาไชยผ่านพระบรมมหาราชวัง กระทรวงกลาโหมถึงแยกท้ายวังเลี้ยวขวาเข้าถนนท้ายวังผ่านวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถึงแยกท่าเตียนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาราชผ่านสวนนคราภิรมย์ ราชนาวีสโมสร ถึงแยกท่าช้าง-วังหลังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน ผ่าน ม.ศิลปากร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ถึงแยกผ่านพิภพลีลาศเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง วิ่งตรงไปผ่านหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศตรงเข้าสู่เข้าถนนนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวา บรรทัดทอง ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าจุฬาซอย12 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สนามกีฬาศุภชลาศัย

รวมระยะทางปั่นไปกลับมากกว่า 12 กิโลเมตร โดยกำหนดเริ่มกิจกรรม “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” ตั้งแต่เวลา 6.00-8.30 น. ของวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

“กรมพลศึกษา มุ่งหวังให้โครงการ “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาครบ 87 พรรษา จึงในโอกาสนี้ในการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเรื่องสุขภาพผ่านการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานที่กำลังได้รับความนิยม และให้ประชาชนที่ร่วมขบวนปั่นจักรยานได้มีโอกาสสัมผัสกับความงดงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานตามแนวถนนราชดำเนิน โดยเฉพาะพระบรมมหาราชวัง รวมถึง ภูเขาทอง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ ตลอดจนได้ปั่นจักรยานบนเส้นทางถนนสายต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นถนนพระราม 1 ถนนหลานหลวง ถนนเพชรบุรี ถนนราชดำเนิน ถนนหลังวัง” อธิบดีกรมพลศึกษากล่าว

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษาได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันงานเพิ่มเติมว่า “งาน Bike for King ปั่นเทิดพระเกียรติสดุดีมหาราชา จะเป็นงานปั่นเทิดพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมนักปั่น ประชาชนทั่วไปผู้สนใจกีฬาจักรยานกว่า 1,000 คน กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า ทางกรมฯ จะจัดให้มีจุดลงนามถวายพระพร รวมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาอย่างกึกก้องพร้อมเพียงก่อนที่ขบวนจะออกจากจุดสตาร์ท และร่วมปั่นไปและกลับตามเส้นทาง”

ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน กำลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลุ่มคนทุกเพศวัย หลากหลายอาชีพ เพราะการปั่นจักรยานให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปั่นจักรยานนั้นได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งการที่กรมพลศึกษา ได้จัดโครงการปั่นจักรยาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” นับเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการช่วยรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทีดีกันมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจร่วมปั่นจักรยานกับโครงการ “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.fackbook.com/now26tv โดยผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรกโดยผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรกจะได้รับเสื้อยืด Bike for KING และกระเป๋าเป้จักรยานสะพายหลังจาก NOW26 ฟรี


Latest Press Release

เมนู CPH Salad Corner จากผักออร์แกนิคปลอดสาร ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดสเตชั่นเอาใจสายเฮลท์ตี้ด้วย "CPH Salad" เมนูเพิ่มความสดใส เป๊ะปัง แบบสั่งได้ จากผักออร์แกนิคปลอดสารและผลไม้สดๆหลากรส นำมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นสูตรเฉพาะหลายรสชาติให้เลือกตามชอบ อาทิ เมนูน้ำผักผลไม้ปั่นสกัดเย็น 100% ทุกเมนู 99 บาท++...

ยืน 1 ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ เจ้าพ่อเวดดิ้ง ของแท้

สวยงามเกินจินตนาการ สุดยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายกับแฟชั่นโชว์ที่สุดอลังการ ในงาน Wedding Fair at CDC ที่ CDC Crystal Grand Ballroom ชั้น 2 ถือเป็นไฮไลท์สมการรอคอยกับแฟชั่นโชว์เซตสุดท้าย อย่างแบรนด์ สตูดิโอแต่งงาน ของเจ้าพ่อเวดดิ้ง ปลา-สุดจิตร์ สุดจิตต์ และ...

ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 2 และ 3 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001...

กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า...

ภาพข่าว: รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์รุ่นจิ๋ว

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาล ภาคใต้ ครั้งที่ 11 (Jungceylon Junior Soccer 2019) โดยมี นายพูนศักดิ์ นาคเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, นายสุธี...

Related Topics