กรมพลศึกษาพร้อมจัดงาน Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา รณรงค์คนไทยปั่นจักรยาน ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 15, 2014 11:06
กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--girlinbangkok

กรมพลศึกษา พร้อมจัดงาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 87พรรษาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พร้อมรณรงค์ สร้างกระแสคนไทย ปั่นจักรยานออกกำลัง เสริมสร้างสุขภาพดี ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่สนใจการปั่นจักรยาน

ดร. พัฒนาชาติ กฤติบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 และส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปเห็นความสำคัญของสุขภาพ กรมพลศึกษา ซึ่งมีพันธกิจโดยตรงในการเป็นองค์กรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างสุขภาพพลามัยที่ดี และความสุขของประชาชน กรมพลศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนพร้อมทั้งร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเตรียมจัดงาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมพลศึกษาในการเป็นองค์กรภาครัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย อีกทั้งเป็นการตอบรับไลฟ์สไตล์ กระแสความนิยมของคนยุคใหม่ที่สนใจการปั่นจักรยาน โดยกิจกรรม “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ห่วงใยการมีสุขภาพที่ดีและรักการออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน ทุกเพศวัย เข้าร่วมปั่นจักรยานกว่า 1,000 คน

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” จะจัดขึ้นในเส้นทาง ตั้งแต่ สนามกีฬาศุภชลาศัย – พระบรมมหาราชวัง - สนามกีฬาศุภชลาศัย โดยเริ่มต้นจุดปล่อยขบวนจักรยานที่ สนามกีฬาศุภชลาศัย เลี้ยวซ้ายถนนพระรามที่1 วิ่งตรงไปถึงแยกพงษ์พระราม เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่6 วิ่งตรงไปถึงแยกอุรุพงษ์เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรบุรี ถึงหน้าร.พ. มิชชั่นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลานหลวงผ่านตลาดสะพานขาว วิ่งตรงไปผ่านบ.การบินไทย และพิพิธภัณฑ์ ร.8 ภูเขาทอง เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ผ่านสนามหลวง และศาลหลักเมือง เข้าสู่ถนนมหาไชยผ่านพระบรมมหาราชวัง กระทรวงกลาโหมถึงแยกท้ายวังเลี้ยวขวาเข้าถนนท้ายวังผ่านวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถึงแยกท่าเตียนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมหาราชผ่านสวนนคราภิรมย์ ราชนาวีสโมสร ถึงแยกท่าช้าง-วังหลังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน ผ่าน ม.ศิลปากร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ถึงแยกผ่านพิภพลีลาศเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง วิ่งตรงไปผ่านหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศตรงเข้าสู่เข้าถนนนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวา บรรทัดทอง ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าจุฬาซอย12 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สนามกีฬาศุภชลาศัย

รวมระยะทางปั่นไปกลับมากกว่า 12 กิโลเมตร โดยกำหนดเริ่มกิจกรรม “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” ตั้งแต่เวลา 6.00-8.30 น. ของวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

“กรมพลศึกษา มุ่งหวังให้โครงการ “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาครบ 87 พรรษา จึงในโอกาสนี้ในการรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเรื่องสุขภาพผ่านการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานที่กำลังได้รับความนิยม และให้ประชาชนที่ร่วมขบวนปั่นจักรยานได้มีโอกาสสัมผัสกับความงดงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานตามแนวถนนราชดำเนิน โดยเฉพาะพระบรมมหาราชวัง รวมถึง ภูเขาทอง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ ตลอดจนได้ปั่นจักรยานบนเส้นทางถนนสายต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะเป็นถนนพระราม 1 ถนนหลานหลวง ถนนเพชรบุรี ถนนราชดำเนิน ถนนหลังวัง” อธิบดีกรมพลศึกษากล่าว

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษาได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันงานเพิ่มเติมว่า “งาน Bike for King ปั่นเทิดพระเกียรติสดุดีมหาราชา จะเป็นงานปั่นเทิดพระเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ที่รวมนักปั่น ประชาชนทั่วไปผู้สนใจกีฬาจักรยานกว่า 1,000 คน กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า ทางกรมฯ จะจัดให้มีจุดลงนามถวายพระพร รวมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาอย่างกึกก้องพร้อมเพียงก่อนที่ขบวนจะออกจากจุดสตาร์ท และร่วมปั่นไปและกลับตามเส้นทาง”

ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน กำลังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลุ่มคนทุกเพศวัย หลากหลายอาชีพ เพราะการปั่นจักรยานให้ประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปั่นจักรยานนั้นได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งการที่กรมพลศึกษา ได้จัดโครงการปั่นจักรยาน “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” นับเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการช่วยรณรงค์ กระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทีดีกันมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจร่วมปั่นจักรยานกับโครงการ “Bike for KING ปั่นเทิดพระเกียรติ สดุดีมหาราชา” สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.fackbook.com/now26tv โดยผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรกโดยผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรกจะได้รับเสื้อยืด Bike for KING และกระเป๋าเป้จักรยานสะพายหลังจาก NOW26 ฟรี


Latest Press Release

มหาวิทยาลัยทักษิณ โชว์ศักยภาพด้านดนตรี จัดคอนเสริ์ต Shades Of Emotion ดึง เครือข่าย 25 สถาบัน กว่า 130 คน บรรเลงร่วมกับ วง Parichat Wind Orchestra ถ่ายทอดบทเพลงสุดประทับใจ ณ หอเปรมดนตรี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มวงดุริยางค์เครื่องลม ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 สถาบัน จัดการแสดงคอนเสิร์ต...

แบรนด์ซุปไก่ ทุ่มงบกว่า 6 ล้าน ส่งแคมเปญ ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์ ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จับมือ ตำรวจทางหลวงแจกแบรนด์ฟรี 45,000 ขวด ให้ ปชช.เตรียมพร้อมในการเดินทาง

แบรนด์ซุปไก่สกัดและ ตำรวจทางหลวง ส่งความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน กับกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับแคมเปญ "ง่วงไม่ขับ พักดื่ม แบรนด์"ทุ่มงบกว่า 6 ล้านบาท จัดหนักโปรเต็มอัตราศึก...

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดลงนามความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ มุ่งแก้ปัญหาการว่างงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ระหว่างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท...

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2020 เปิดรับสมัคร นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยในรอบคัดเลือก National Qualifiers 20-22 มกราคม 2563 ณ สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับไอเอ็มจี เปิดรับสมัครนักกอล์ฟหญิงไทยร่วมลงแข่งขันในรอบคัดเลือก National Qualifiers เพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟหญิงไทยมือหนึ่งในการรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกับนักกอล์ฟหญิงระดับโลกรวม 70 คน ชิงเงินรางวัลสูงกว่า...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลสังกัด กทม. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวตามที่ กรมควบคุมโรคแจ้งเตือนสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุขณะนี้พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า...

Related Topics