โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ผลิตบุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการ ป้อนตลาดแรงงานท่องเที่ยวที่ขาดแคลน 108,000 อัตรา พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรภาคอินเตอร์ ปี 2560 และขยายปีกทุกภูมิภาคทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 14:41
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--Maxima Consultants

กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากว่า 30 ปี ได้ทุ่มงบ 80 ล้านบาท เปิดโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ โดยมี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อป้อนบุคลากรระดับปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งยังขาดแคลน 108,000 อัตรา แบ่งเป็นแผนกประกอบอาหาร 35%, แม่บ้านโรงแรม 25%, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 25% และบริการส่วนหน้า 15% จึงมั่นใจว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ จะมีงานทำทันที มีอนาคตมั่นคง และมีค่าตอบแทนรวมไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการบริหารโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ และกรรมการผู้จัดการโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เปิดเผยว่า “การลงทุนในครั้งนี้ เป็นการคืนสู่สังคม หลังจากที่อยู่ในวงการโรงแรมมากว่า 30 ปี ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 4 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้การท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาจะชะลอตัว แต่คาดว่า ปีนี้จะเติบโตขึ้น 7 - 10% และการท่องเที่ยวยังคงมีการเติบโตสูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ รีเจ้นท์ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการบริการ และจรรยาบรรณ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ฉะนั้นจึงถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และมีอนาคตมั่นคง มีค่าตอบแทนรวมไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

เพื่อเอื้อต่อ AEC และความเป็นมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันหลักสูตร และบุคลากรผู้สอนมีความพร้อม จึงได้วางแผนเปิดหลักสูตรภาคอินเตอร์ฯ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อดึงนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเขาจะมีเงินทุนในการเรียนจากประเทศที่ 3 ที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกภูมิภาคทั่วไทย ทางกลุ่มรีเจ้นท์ พร้อมที่จะขยายในรูปแบบเครือข่ายร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อเปิดโรงเรียนสอนการโรงแรมและท่องเที่ยวขึ้นประจำภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดในแถบชายแดน และอยากให้อาชีพด้านบุคลากรระดับปฏิบัติการในโรงแรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนตกงาน เรียนเพียง 9 เดือนจบแล้วก็สามารถทำงานได้ทันที”

อักกพล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตเป็น Double Digit อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี มีโรงแรมเกิดขึ้นเร็ว ห้องพักเพิ่มประมาณปีละ 10% จากปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 13,800 โรงแรม คิดเป็น 550,000 ห้อง แต่บุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการ ยังขาดแคลนถึง 108,000 คน แบ่งเป็นแผนกประกอบอาหาร 35%, แม่บ้านโรงแรม 25%, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 25% และบริการส่วนหน้า 15% และมีแนวโน้มขาดแคลนเพิ่มขึ้นปีละ 10% ซึ่งหลักสูตรของเราเรียนรู้ทฤษฎีจริง ปฏิบัติจริง ทั้ง 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริการส่วนหน้า, หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม, หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรการประกอบอาหาร ยังเป็น 1 ในสาขาอาชีพที่สามารถย้ายไปทำงานในประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ โดยใช้เกณฑ์การวัดแบบสมรรถนะ (Competency Base) ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบจากเราจะได้รับวุฒิบัตร และสามารถสอบวัดตามมาตรฐานของอาเซียน จากการเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 นักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมาก คือ หลักสูตรประกอบอาหาร ประมาณ 40 – 50% จากนักเรียนทั้งหมด และน่าจะเป็นแนวโน้มของนักเรียนในรุ่นต่อๆไป โดยหลักสูตรของเราจะเป็นหลักสูตรที่นำมาจากสถาบัน William Angliss จากออสเตรเลีย ผู้วางรากฐานหลักสูตรการท่องเที่ยว โรงแรม ในมาตรฐานอาเซียน ซึ่งจะใช้เป็นหลักสูตรในภาคอินเตอร์เช่นกัน คาดว่า จะสามารถเปิดได้ในปี 2560 รองรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเติบโตมาก และมีการสร้างโรงแรมอย่างเร่งรีบ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม”

สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีอายุระหว่าง 17 – 28 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานเข้าสู่อาชีพการโรงแรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ที่โทร. 0-2255-2821-4 หรือ 032-508-136-9 และเว็บไซต์ www.rhsschool.com / www.facebook.com/pages/RHS-School


Latest Press Release

ภาพข่าว: QTC มอบความสุขให้น้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "QTC" ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า นำทีมโดย นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ(ขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร พร้อมด้วยทีมงานร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กับกิจกรรม...

สจล. จับมือ สภาคณบดีสถาปัตย์ ชี้ 5 เทรนด์การออกแบบบ้านอนาคต ป้องกันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 พร้อมแนะภาครัฐผลักดันนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพฤติกรรมก่อมลพิษทางอากาศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย เผยแนวทางรับวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ผ่าน 5 แนวทางการออกแบบบ้านเขตเมืองในอนาคต ได้แก่ 1.ลดช่องลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน...

ไปรษณีย์ไทย ย้ำมาตรการ สิ่งของต้องห้ามฝากส่ง ผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ชี้หากพบผู้กระทำผิด ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พร้อมย้ำสิ่งของต้องห้ามฝากส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด สิ่งลามกอนาจาร...

นักศึกษา 40 คนร่วมชิงชัยในการประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ครั้งที่ 8 จัดโดย ไอทีวัน ทีมนักศึกษาหัวกะทิร่วมประกวดแผนธุรกิจ IT One Experience ชิงเงินรางวัลมากกว่า 150,000 บาท

ไอทีวัน (IT One) ได้จัดการแข่งขัน "IT One Experience" ประจำปีเป็นครั้งที่ 8 การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์...

รายงานผลการแข่งขันบาสฯ ABL ทีมไซง่อน ฮีท ชนะ ทีมโมโนแวมไพร์

ควอเตอร์แรก เริ่มเกมเป็นทาง ไซง่อน ฮีท ที่ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียว โดยสามารถรันแต้มเล็กๆที่ 0-5 แต้ม แต่พอ โมโน แวมไพร์ ตั้งหลักได้ก็ค่อยๆขยับทำแต้มตีตื้นได้ดี ทำให้รูปเกมสนุกสูสีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้น ค้างคาวอมตะ อยู่ๆก็ช๊อคไปดื้อๆ ขณะที่ ไซง่อน...

Related Topics