โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ ผลิตบุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการ ป้อนตลาดแรงงานท่องเที่ยวที่ขาดแคลน 108,000 อัตรา พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรภาคอินเตอร์ ปี 2560 และขยายปีกทุกภูมิภาคทั่วไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 20, 2015 14:41
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--Maxima Consultants

กลุ่มบริษัท เดอะ รีเจ้นท์ กรุ๊ป ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมมากว่า 30 ปี ได้ทุ่มงบ 80 ล้านบาท เปิดโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ โดยมี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อป้อนบุคลากรระดับปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งยังขาดแคลน 108,000 อัตรา แบ่งเป็นแผนกประกอบอาหาร 35%, แม่บ้านโรงแรม 25%, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 25% และบริการส่วนหน้า 15% จึงมั่นใจว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ จะมีงานทำทันที มีอนาคตมั่นคง และมีค่าตอบแทนรวมไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการบริหารโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ และกรรมการผู้จัดการโรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท เปิดเผยว่า “การลงทุนในครั้งนี้ เป็นการคืนสู่สังคม หลังจากที่อยู่ในวงการโรงแรมมากว่า 30 ปี ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 4 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้การท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาจะชะลอตัว แต่คาดว่า ปีนี้จะเติบโตขึ้น 7 - 10% และการท่องเที่ยวยังคงมีการเติบโตสูงกว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆ รีเจ้นท์ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการบริการ และจรรยาบรรณ เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ฉะนั้นจึงถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และมีอนาคตมั่นคง มีค่าตอบแทนรวมไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี

เพื่อเอื้อต่อ AEC และความเป็นมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันหลักสูตร และบุคลากรผู้สอนมีความพร้อม จึงได้วางแผนเปิดหลักสูตรภาคอินเตอร์ฯ ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อดึงนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเขาจะมีเงินทุนในการเรียนจากประเทศที่ 3 ที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกภูมิภาคทั่วไทย ทางกลุ่มรีเจ้นท์ พร้อมที่จะขยายในรูปแบบเครือข่ายร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อเปิดโรงเรียนสอนการโรงแรมและท่องเที่ยวขึ้นประจำภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดในแถบชายแดน และอยากให้อาชีพด้านบุคลากรระดับปฏิบัติการในโรงแรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนตกงาน เรียนเพียง 9 เดือนจบแล้วก็สามารถทำงานได้ทันที”

อักกพล พฤกษะวัน กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ ชะอำ กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตเป็น Double Digit อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี มีโรงแรมเกิดขึ้นเร็ว ห้องพักเพิ่มประมาณปีละ 10% จากปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 13,800 โรงแรม คิดเป็น 550,000 ห้อง แต่บุคลากรคุณภาพระดับปฏิบัติการ ยังขาดแคลนถึง 108,000 คน แบ่งเป็นแผนกประกอบอาหาร 35%, แม่บ้านโรงแรม 25%, การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 25% และบริการส่วนหน้า 15% และมีแนวโน้มขาดแคลนเพิ่มขึ้นปีละ 10% ซึ่งหลักสูตรของเราเรียนรู้ทฤษฎีจริง ปฏิบัติจริง ทั้ง 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริการส่วนหน้า, หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม, หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรการประกอบอาหาร ยังเป็น 1 ในสาขาอาชีพที่สามารถย้ายไปทำงานในประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ โดยใช้เกณฑ์การวัดแบบสมรรถนะ (Competency Base) ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบจากเราจะได้รับวุฒิบัตร และสามารถสอบวัดตามมาตรฐานของอาเซียน จากการเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 นักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมาก คือ หลักสูตรประกอบอาหาร ประมาณ 40 – 50% จากนักเรียนทั้งหมด และน่าจะเป็นแนวโน้มของนักเรียนในรุ่นต่อๆไป โดยหลักสูตรของเราจะเป็นหลักสูตรที่นำมาจากสถาบัน William Angliss จากออสเตรเลีย ผู้วางรากฐานหลักสูตรการท่องเที่ยว โรงแรม ในมาตรฐานอาเซียน ซึ่งจะใช้เป็นหลักสูตรในภาคอินเตอร์เช่นกัน คาดว่า จะสามารถเปิดได้ในปี 2560 รองรับนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเติบโตมาก และมีการสร้างโรงแรมอย่างเร่งรีบ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม”

สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีอายุระหว่าง 17 – 28 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานเข้าสู่อาชีพการโรงแรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ที่โทร. 0-2255-2821-4 หรือ 032-508-136-9 และเว็บไซต์ www.rhsschool.com / www.facebook.com/pages/RHS-School


Latest Press Release

ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด

ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทุน ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัด เทศบาล หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารไทย จังหวัดขอนแก่น...

พลาดไม่ได้ บัตรกำนัลราคาพิเศษ จาก ห้องอาหาร โรงแรมโนโวเทล สยาม

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร์ เสนอราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบัตรกำนัลห้องอาหาร โดยเปิดขายหน้าเว็บของทางโรงแรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน เท่านั้น ข้อเสนอพิเศษซื้อบัตรกำนัลจำนวน 10 ใบ แถมฟรีไปเลย 1 ใบ ห้องอาหารเดอะสแควร์ -...

คอร์สการนวดเร่งด่วน 30 นาที ที่เลอสปา โรงแรมพูลแมนขอนแก่นฯ

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--Pullman Khon Kaen Raja Orchid หากคุณยุ่งเกินกว่าที่จะหาเวลาให้กับการปรนนิบัติร่างกายพร้อมปรับสมดุลทางจิตใจ เราขอแนะนำ "คอร์สการนวดเร่งด่วน 30...

ภาพข่าว: รร.สังกัดสพม.1กลุ่ม5ดูงาน รร. Tomeikan Junior AND Sentor High School

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่ม นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 5 ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...

พีเอฟพี สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต งัดโปรโมชั่นเด็ดมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท เอาใจสายสุขภาพ

คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแบบครบวงจร นำทีมชาวพีเอฟพี "มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย" ...จัดโปรโมชั่นเด็ด ที่ ช็อป พีเอฟพี สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต กรุงเทพมหานคร เอาใจคนรักสุขภาพ...

Related Topics